Navigacija

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Prireditve v gostinskih obratih

Vnaprejšnje plačevanje za prireditve v gostinskih objektih, ki že plačujejo avtorsko nadomestilo Združenju SAZAS za mesečni pavšal

Upravni odbor Združenja SAZAS je 29. 5. 2015 sprejel sklep:

 • da se uporabnikom, ki izpolnjujejo pogoje za vnaprejšnje letno plačilo prireditev v gostinskih lokalih, ponudi možnost plačila vseh prireditev po vnaprej izstavljenem letnem računu.

Uporabniku, ki ima urejene vse obveznosti, ima sklenjeno stalno pogodbo za prireditve in s tem izpolnjuje pogoje za vnaprejšnje letno plačilo prireditev, se vse predvidene prireditve v tekočem letu vnaprej obračunajo na naslednji način:

 • uporabnik pisno napove predvideno število prireditev po posameznih mesecih, do konca tekočega leta (npr. od marca do decembra),
 • v primeru, da je uporabnik že v preteklem letu organiziral podobne prireditve v svojem objektu, se zaračuna po tarifi 1C-1, in sicer po povprečni višini glede na preteklo leto;
 • v primeru, da uporabnik še ni organiziral prireditev, se mu napovedane prireditve obračunajo po tarifi 1C-1, in sicer po III osnovi (minimalni avtorski honorar);
 • na izračunano osnovo se upoštevajo naslednji popusti:
  • 10 % popust za izpolnjevanje pogojev po ZASP in Pravilniku,
  • 5 % popust za elektronsko poslovanje,
  • 20 % popust za vnaprejšnje letno plačilo;
 • po prejemu plačila za zaračunane predvidene prireditve, se uporabniku izstavi avansni račun
 • obveznost uporabnika je, da v skladu s stalno pogodbo do 15. v mesecu posreduje vse podatke za vse prireditve za pretekli mesec, vključno s sporedi izvedenih del;
 • na podlagi prejetih podatkov Združenje SAZAS izstavi račun za posamezno prireditev iz preteklega meseca, upoštevajoč vse zgoraj navedene popuste, ki se ga avtomatično zapira z vnaprejšnjim plačilom;
 • na koncu leta Združenje SAZAS naredi poračun. Če je uporabnik vnaprej plačal premalo, se mu izstavi račun za razliko, v nasprotnem primeru pa se mu vrne preveč zaračunano;
 • uporabnik, ki krši pogoje iz pogodbe in pogoje za vnaprejšnje letno plačilo, se v primeru, da kljub opominu tega ne odpravi, nemudoma prekliče pogodba. Ta uporabnik izgubi možnost vnaprejšnjega plačila za dobo enega leta;
 • v primeru, da v mesecu organizira več prireditev, kot jih je napovedal in za njih vnaprej plačal, se uporabniku s stalno pogodbo prireditve, ki niso v tem sklopu, obračunajo brez popusta za vnaprejšnje letno plačilo.
Sledite nam