Navigacija

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Avtorji in imetniki pravic

Želite postati član Združenja SAZAS?

Član Združenja SAZAS je lahko vsaka domača ali tuja fizična oseba, ki je skladatelj, avtor ali soavtor javno priobčenega glasbenega dela in pravna oseba, ki je imetnik avtorske pravice javno priobčenega glasbenega dela. Včlanitev v Združenje SAZAS je vaša prosta odločitev in ni pogoj, da Združenje SAZAS uveljavlja vaše pravice - zadostuje vaše pooblastilo. 

V Združenje SAZAS se lahko včlanite po spodaj navedenih korakih:

 1. korak: izpolnite Pooblastilo
  Pooblastilo za kolektivno upravljanje avtorske pravice izpolnite v celoti in natančno. Če kasneje pride do kakršnih koli sprememb vaših podatkov (kontakta, številke transakcijskega računa ipd.), vas prosimo, da nam to čim prej sporočite. V pomoč vam je obrazec Sprememba podatkov o avtorju.
   
 2. korak: Posredujte vlogo za članstvo v Združenju SAZAS
  Na sedež društva posredujte v celoti izpolnjeno in z ustreznimi prilogami oziroma dokazili opremljeno Vlogo za članstvo v Združenju SAZAS.
   
 3. korak: Plačilo letne članarine
  Letna članarina za skladatelje, avtorje in soavtorje (fizične osebe) znaša 70 €, za pravne osebe imetnike pravic (pravne osebe) pa 150 €. Članarino je potrebno poravnati v predvidenem roku – do 15. januarja tekočega leta. Položnico za poravnavo članarine boste prejeli na vaš kontaktni naslov, ki ste ga navedli na obrazcu Podatki o avtorju.
   
 4. korak: Sklenitev pogodbe z Združenjem SAZAS
  Po obravnavi vloge za članstvo v Združenju SAZAS s strani ustreznega odbora in plačani letni članarini, boste skladno s Statutom Združenja SAZAS, sklenili še Pogodbo o članstvu v Združenju SAZAS.

Ne želite postati član Združenja SAZAS?

Članstvo v Združenju SAZAS ni obvezen pogoj za prejemanje avtorskega honorarja. Zato lahko Združenju SAZAS posredujte le Pooblastilo za kolektivno upravljanje avtorske pravice.

Za izplačilo avtorskega honorarja je vaše pooblastilo Združenju SAZAS nujno, članstvo pa ni pogoj. 

Kolektivno upravljanje mehaničnih avtorskih pravic

Če želite, lahko Združenje SAZAS pooblastite, da v vašem imenu upravlja z vašimi mehaničnimi avtorskimi pravicami. V tem primeru izpolnite Pogodbo o kolektivnem upravljanju mehaničnih avtorskih pravic v dveh izvodih. Mehanične avtorske pravice se uveljavljajo v skladu z ZASP, pravil Združenja SAZAS in pravili BIEM, Mednarodne organizacije za zaščito mehaničnih pravic. Združenje SAZAS je član slednje od l. 2003.

Prijava glasbenega avtorskega dela

Za zagotavljanje učinkovitega uveljavljanja avtorske pravice je ključno, da tako nečlani kot člani Združenja SAZAS redno prijavljate svoja avtorska dela. To storite z ustreznim obrazcem za prijavo dela, ki sočasno velja tudi kot vaša medsebojna pogodba v primeru soavtorstva:

Pri prijavi svoji del upoštevajte

Vsako glasbeno delo prijavite na svoj obrazec

Za vsako vaše avtorsko delo morate posebej izpolniti svoj obrazec (1 skladba en obrazec). Obrazec izberete glede na to ali je delo izvirno ali predelava. Če ste avtor aranžmaja ali prevoda ali predelave besedila je predhodno potrebno predhodno pridobiti ustrezna soglasja s strani imetnikov pravic na izvirnem delu. Če izvirno delo še ni prijavljeno opozorite imetnike pravic na izvirnem delu, da je pred tem potrebno prijaviti tudi izvirno delo. Če na obrazcu Prijava dela zmanjka prostora lahko uporabite Dodatek k prijavi.

Pri skladbi sodeluje več avtorjev - soavtorstvo

V primeru, da je avtorjev več, pričujoči obrazec hkrati velja tudi kot medsebojna pogodba soavtorjev dela. V tem primeru morajo biti na obrazcu podpisani vsi soavtorji, saj s podpisom jamčijo verodostojnost podatkov.

Nujna opredelitev ustrezne zvrsti in kategorije

Pri prijavi dela je potrebno navesti tudi zvrst in kategorijo skladno s Pravilnikom o zaščiti glasbene avtorske pravice in delitvi avtorskih honorarjev (IV. Poglavje, C – Točkovanje del):

 1. avizo in kulisna glasba
 2. resna glasba
 3. zabavna glasba

Individualno upravljanje glasbene avtorske pravice avtorja / izvajalca

Na prireditvah in koncertih avtorji lahko individualno upravljajo svoje glasbene avtorske pravice, vendar pa morajo pri tem izpolnjevati sledeče pogoje:

 • hkrati morajo biti 100 % nosilec glasbene avtorske pravice na vseh izvedenih delih (100 % avtor glasbe, 100 % avtor besedila, 100 % avtor priredbe – aranžmaja)
 • o tem morajo pravočasno obvestiti Združenje SAZAS (najmanj 8 dni pred prireditvijo) z izpolnjenim obrazcem: Individualno upravljanje glasbene avtorske pravice..

Več o individualnem upravljanju glasbene avtorske pravice

Do avtorskih nadomestil upravičeni zakoniti dediči

Do prejemanja avtorskih nadomestil so upravičeni zakoniti dediči še 70 let po avtorjevi smrti, šteto od datuma zakonite objave, in sicer to velja od l. 1945 dalje.

Za uveljavljanje le-teh, morate izpolniti poseben obrazec, in sicer:

Obvezna priloga za uveljavljanje pravic iz naslova dedovanja

Ob izpolnjenem obrazcu je obvezna priloga pravnomočnega Sklepa o dedovanju pristojnega sodišča, v kateri je jasno navedeno, da se deduje tudi pravica za avtorske pravice in v kolikšnem deležu.

Združenje SAZAS podatke hrani v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Predvajanje ali izvajanje v tujini

Če se vaše glasbeno delo predvaja ali izvaja v tujini, lahko to uporabo prijavite s spodnjim obrazcem:

Založniki

Založniki lahko pooblastijo Združenje SAZAS, da v njihovem imenu uveljavlja in varuje njihove avtorske pravice za vsa dela iz njihovega kataloga, ki so bila ali bodo ustvarejna in za katera so imetniki avtorske pravice. Pri tem je potrebno izpolniti spodnja obrazca:

 • TOP3

  Preteklega tedna

  SloTop50
 • 1
  MARAAYA DIAMOND DUCK
 • 2
  SHEERAN ED GALWAY GIRL
 • 3
  PINK WHAT ABOUT US
Sledite nam