Navigacija

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Promocija pravic intelektualne lastnine

Kolektivne organizacije imajo pomembno družbeno in kulturno vlogo, saj del zbranih nadomestil namenjajo v t. i. strukturne sklade za spodbujanje kulturne ustvarjalnosti in širjenju zavesti o pomenu spoštovanja avtorske pravice ter drugih pravic intelektualne lastnine.

Tovrstni skladi so ključni za ohranjanje kulturne raznolikosti, saj so načeloma namenjeni promociji domače ustvarjalnosti v državi, v kateri kolektivna organizacija deluje.

Združenje SAZAS vseskozi udejanja tudi tovrstne cilje, saj je partner pri številnih projektih, ki spodbujajo glasbeno ustvarjalnost in ozaveščajo javnost. V zadnjem obdobju se prav tako pridružuje vsesvetovni akciji obeleževanja dneva intelektualne lastnine, ki ga praznujemo 26. aprila.

Glasbeni SKAVT - na obisku pri Združenju SAZAS

Združenje SAZAS je sodelovalo v oddaji Glasbeni skavt TV Golica. V Glasbenem skavtu so v nizu oddaj iskali tiste "narodno-zabavne ansamble, ki se šele uveljavljajo in potrebujejo le še nekaj vzpodbude na poti do popolnega uspeha.«

Združenje SAZAS je tako gostilo tekmovalce – glasbenike iz sodelujočih narodnozabavnih ansamblov in jim približalo pomen avtorske pravice, sistem kolektivnega uveljavljanja in kako pričeti uveljavljati svoje pravice, nastale z lastnim avtorskim ustvarjanjem.

Sledite nam