Navigacija

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Kolektivna organizacija

Kolektivna organizacija

Prva kolektivna organizacija avtorjev SACEM (Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de Musique) je nastala l. 1851 v Franciji, glasbeni avtorji Slovenije so svojo – Združenje SAZAS – ustanovili 11. 2. 1993, kar 142 let kasneje.

Delovanje SAZAS je močno vpeto v mednarodno okolje z bilateralnimi (recipročnimi) pogodbami o medsebojnem zastopanju, članstvom v CISAC in BIEM, prek uveljavljenih mednarodnih standardov kolektivnega upravljanja ter avtorske zakonodaje Evropske unije in mednarodnih pogodb s področja varovanja pravic intelektualne lastnine.

Združenje SAZAS je pooblaščen kolektivni avtor in mednarodno zastopstvo pravic za izdajanje ustreznih dovoljenj uporabnikom glasbenih del po enotni tarifi za istovrstne uporabnike na enem mestu.

Njegove temeljne dejavnosti so:

  • zbiranje avtorskih nadomestil
  • redna (letna) delitev avtorskih nadomestil upravičencem na podlagi dejanske uporabe del
  • izdajanje ustreznih dovoljenj uporabnikom in nadzor nad zakonitostjo rabe zaščitenega repertoarja
  • bogatitev zastopanosti repertoarja s sklepanjem recipročnih pogodb
  • spodbujanje domače ustvarjalnosti z namenskimi (kulturnimi) skladi
  • nenehno strokovno izpopolnjevanje in doseganje poslovne odličnosti ter skladnosti z mednarodno uveljavljenimi standardi kolektivnega upravljanja.

Zagotavljanje storitev avtorjem in uporabnikom

Z množičnostjo koriščenja avtorsko varovanih del je postalo nemogoče, da bi posameznik sam sledil vsem uporabam svojih del; prav tako pa je nepredstavljivo, da bi se uporabnik za vsako skladbo, ki bi jo želel predvajati, dogovarjal s posameznim avtorjem za pravice, ceno in pogoje uporabe.

Kolektivne organizacije so tako nastale iz praktične potrebe avtorjev, da nadzirajo uporabo varovanih del in uporabnikov, da si na enem mestu pridobijo ustrezno dovoljenje.

SAZAS-Avtorji-UporabnikiV povprečju pri nastanku ene skladbe sodelujejo trije soavtorji, ki se dogovorijo o višini deleža avtorskega nadomestila na vsakem delu, ki pripada posameznemu ustvarjalcu. To storijo s prijavo dela, ki je hkrati tudi njihova medsebojna pogodba.

Več o prijavi del

SAZAS je tako hkrati skrbnik avtorsko varovanih del in poslovni partner uporabnikom, saj jim zagotavlja možnost pridobitve dovoljenja na enem mestu za celoten svetovi repertoar in to po enotni ceni za istovrstne uporabnike. Z izdajo dovoljenja tako uporabniku omogoči zakonito predvajanje zaščitenega repertoarja, pa tudi s svojo storitvijo celovito poenostavi spoštovanje kompleksne avtorske zakonodaje.

Kolektivne organizacije so vez med avtorji in uporabniki

Sledite nam