Navigacija

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Mednarodno avtorsko pravo

Združenje SAZAS k.o. uveljavlja pravice svojih članov (neposrednih in posrednih) tudi na podlagi številnih mednarodnih konvencij, pogodb in direktiv Evropske unije, ki jih je sprejela Republika Slovenija.

 • Listina Evropske unije o temeljnih pravicah
 • Pogodba o delovanju Evropske unije
 • Bernska konvencija za varstvo književnih in umetniških del
 • Svetovna konvencija o avtorski pravici
 • Pogodba Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO) o avtorski pravici
 • UNESCO konvencija – Zakon o ratifikaciji konvencije o varovanju in spodbujanju raznolikosti kulturnih izrazov (MKRKI)
 • Direktiva 2014/26/EU – Direktiva o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic ter izdajanju več ozemeljskih licenc za pravice za glasbena dela za spletno uporabo na notranjem trgu
 • Direktiva 2012/28/EU – Direktiva o nekaterih dovoljenih uporabah osirotelih del
 • Direktiva 2011/77/EU – Direktiva o spremembi Direktive 2006/116/ES o trajanju varstva avtorske pravice in določenih sorodnih pravicah
 • Direktiva 2006/115/ES – Direktiva o pravici dajanja v najem in pravici posojanja ter o določenih pravicah, sorodnih avtorski pravici, na področju intelektualne lastnine
 • Direktiva 2004/48/ES – Direktiva o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine
 • Direktiva 2001/29/ES – Direktiva o usklajevanju določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi
 • Direktiva sveta 93/83/EGS – o uskladitvi določenih pravil o avtorski in sorodnih pravicah v zvezi s satelitskim radiodifuznim oddajanjem in kabelsko retransmisijo
Države pogodbenice poudarjajo izjemno pomembnost avtorske zaščite kot spodbude za literarno in umetniško ustvarjanje (preambula Svetovne konvencije o avtorski pravici, 1996)
Sledite nam