Navigacija

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Baza avtorjev in del

Baza avtorjev in del

V bazi le prijavljena dela domačega repertoarja Združenja SAZAS

V bazi podatkov o avtorjih in glasbenih delih so zajeta le prijavljena dela avtorjev in imetnikov pravic Združenja SAZAS, saj to hkrati zagotavlja najvišjo stopnjo verodostojnosti podatkov.

"Domače delo" je glasbeno delo iz repertoarja Združenja, ki je nastalo v sodelovanju vsaj enega ali več domačih avtorjev.

Običajno pri nastanku glasbenega dela sodeluje več avtorjev (soavtorji), zato služi prijava dela tudi kot medsebojna pogodba, s katero avtorji sočasno uredijo medsebojna razmerja (pripadajoče deleže na glasbenem delu), ki so upoštevana pri delitvi avtorskih honorarjev, zbranih iz uporabe posameznega glasbenega dela.

Redna in natančna prijava glasbenih del je ključnega pomena za zagotavljanje najvišje kakovosti kolektivnega uveljavjanja pravic.

Avtorji in imetniki pravic so bodisi Združenje SAZAS pooblastili za upravljanje njihove avtorske pravice bodisi so člani Združenja SAZAS. Članstvo v Združenju SAZAS ni pogoj za prijavo glasbenega dela, kot tudi ni pogoj za nudenje storitev kolektivnega upravljanja Združenja SAZAS, saj se glasbena avtorska pravica v Sloveniji uveljavlja obvezno kolektivno v večini primerov. [Več o Pooblastilu in včlanitvi]

Trenutno (2016-12) je v bazi prijavljenih 87.232 glasbenih del in več kot 6.100 glasbenih avtorjev in imetnikov pravic, ki so Združenju SAZAS dali pooblastilo.

Več o prijavi del

Baza del domačega repertoarja Združenja SAZAS

Mednarodna baza del ISWC-Net

Združenje SAZAS deluje globalno, saj ima sklenjenih več kot 80 pogodb s sestrskimi avtorskimi kolektivnimi organizacijami o medsebojnem zastopanju in tako posredno uveljavlja pravice več kot 2,5 milijona avtorjev in imetnikov pravic ter ima dostop do baze podatkov z več kot 35 milijoni glasbenimi deli.

IWSC-net

Mednarodna baza ISWC-net

Sledite nam