Navigacija

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Sklenitev letne pogodbe

Kako skleniti letno pogodbo z Združenjem SAZAS?

Uporabnik lahko z Združenjem SAZAS sklene letno pogodbo in si s tem olajša poslovanje, administrativna bremena in zagotovi 5 % popust pri plačilu avtorskega nadomestila.

Postopek sklenitve pogodbe:

Izjava o interesu in statusu pravne osebe

  • Na e-naslov [email protected] pošljite izjavo, da želite skleniti letno pogodbo z Združenjem SAZAS, v kateri navedete: naziv podjetja / društva, sedež, uradni e-naslov, kontaktno in odgovorno osebo.

Združenje SAZAS pripravi letno pogodbo

  • Strokovna služba Združenja SAZAS po prejemu izjave pripravi letno pogodbo; za pripravo le-te je pogoj, da ima uporabnik poravnane vse (pretekle) obveznosti.

Dostop do e-portala

  • S sklenitvijo pogodbe strokovna služba Združenja SAZAS na uradni e-naslov prositelja pošlje podatke za dostop do e-portala (uporabniško ime in geslo). Z e-dostopom urejate podatke o prireditvah prek spletnega portala in si pridobite 5% popust pri izdaji računa.

Kako uveljavljati ugodnosti skupnega sporazuma:

Ugodnosti po enem izmed Skupni sporazumi in aneksi lahko organizator uveljavlja, kadar ima urejene vse obveznosti do Združenja SAZAS. To pomeni:

  • Pravočasno prijava prireditve (najmanj 8 dni pred začetkom), sklenjeno enkratno dovoljenje z Združenjem SAZAS, v celoti izpolnjena in posredovana obrazca SAZAS-1 (spored izvedenih del) in SAZAS-3 (osnove za obračun avtorskega nadomestila) v roku 15 dni po prireditvi ter urejene vse pretekle obveznosti. Vse podatke posredujete na e-naslov: [email protected]; ALI
  • sklenjeno letno dovoljenje, obrazci ali e-prijava so Združenju SAZAS dostavljeni do 15. v mesecu za pretekli mesec (npr. za prireditev izvedeno v maju do 15. junija) ter urejene vse pretekle obveznosti.
Sledite nam