Navigacija

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Obrazci za uporabnike glasbe

Prijava koncertov ali prireditev – najmanj 8 dni vnaprej 

Ime dokumenta Prenos
Prijava koncerta ali prireditve Prenos
Prijava maturantskega plesa Prenos

Prijava sočasnega prenosa izvajanja – najmanj 8 dni vnaprej 

Ime dokumenta Prenos
Prijava sočasnega prenosa izvajanja Prenos

Prijavnice za uporabo glasbe v poslovne namene 

Ime dokumenta Prenos
Prijavnica za javno priobčitev glasbenih neodrskih del Prenos
Prijavnica za javno priobčitev gl. neodrskih del – bari, pubi, restavracije, gostilne, bistroji, ipd Prenos
Prijavnica za javno priobčitev gl. neodrskih del - trgovine, centri Prenos
Prijavnica za javno priobčitev gl. neodrskih del - bazeni, kopališča Prenos
Prijavnica za javno priobčitev gl. neodrskih del - čakalnice, postaje Prenos
Prijavnica za javno priobčitev gl. neodrskih del - fitnes studii, rek. centri Prenos
Prijavnica za javno priobčitev gl. neodrskih del - frizerski saloni Prenos
Prijavnica za javno priobčitev gl. neodrskih del - glasba po telefonu Prenos
Prijavnica za javno priobčitev gl. neodrskih del - obratovalnice, delavnice Prenos
Prijavnica za javno priobčitev gl. neodrskih del - parkirišča, dvigala Prenos
Prijavnica za javno priobčitev gl. neodrskih del - plesne šole Prenos
Prijavnica za javno priobčitev gl. neodrskih del - poslovni prostori, ozvočenje za zaposlene Prenos
Prijavnica za javno priobčitev gl. neodrskih del - solariji, solarni studii Prenos
Prijavnica za javno priobčitev gl. neodrskih del - poslovni prostori z množičnim dostopom strank Prenos
Prijavnica za javno priobčitev gl. neodrskih del - turistične kmetije Prenos
Prijavnica za javno priobčitev gl. neodrskih del - savne, tapidarium, pošivališča znotraj kompleksa savn Prenos

Mesečno poročanje ponavljajočega repertoarja 

Ime dokumenta Prenos
Spored izvedenih del za javno izvajanje del v hotelih in gostinskih obratih SAZAS -2 Prenos

Poročanje po koncertu ali prireditvi - najkasneje 15 dni po dogodku 

Ime dokumenta Prenos
Spored izvedenih del za javno izvajanje del na koncertih in prireditvah SAZAS-1 Prenos
Osnove za obračun avtorskega honorarja SAZAS-3 Prenos
Priloga k obrazcu SAZAS-1 - Spored izvedenih del na koncertih in prireditvah Prenos

Poročanje po sočasnem prenosu izvajanja – najkasneje 15 dni po dogodku 

Ime dokumenta Prenos
Spored izvedenih del za sočasni prenos izvajanja SAZAS-6 Prenos
Osnove za obračun avtorskega honorarja za sočasni prenos izvajanja SAZAS-7 Prenos

Urejanje mehaničnih pravic – fonogrami 

Ime dokumenta Prenos
Podatki o fonogramu/videogramu (posebne izdaje) Prenos
Podatki o fonogramu (enkratni projekt) Prenos
Izjava za potrebe enkratnega potiska/razmnoževanja del iz repertoarja Združenja SAZAS na fonogramih/videogramih Prenos
Pogodba za fonografsko industrijo Prenos

Individualno upravljanje glasbene avtorske pravice 

Ime dokumenta Prenos
Individualno upravljanje gl. avtorske pravice avtorja/izvajalca Prenos

Kabelski in IPTV operaterji 

Ime dokumenta Prenos
Mesečno poročilo kabelskega operaterja Prenos
Mesečno poročilo v okviru funkcij časovnega zamika programa in osebnega omrežnega snemalnika Prenos

Izdajatelji TV programov 

Ime dokumenta Prenos
Individualna pogodba o uporabi glasbenih neodrskih del v programih TV postaj po skupnem sporazumu št. 2014 Prenos
Podatki o izdajatelju televizijskega programa Prenos
Letno poročilo o prihodkih izdajatelja TV programa - SAZAS 5 Prenos

Izdajatelji RA programov 

Ime dokumenta Prenos
Letno poročilo o prihodkih izdajatelja RA programa - SAZAS-4 - skupni sporazum št. 2015 Prenos
Individualna pogodba o uporabi glasbenih neodrskih del v lokalnih in regionalnih radijskih programih posebnega pomena po skupnem sporazumu št. 2015 Prenos
Individualna pogodba za izdajatelje radijskih programov, ki nimajo statusa posebnega pomena Prenos
Letno poročilo o prihodkih izdajatelja RA programa - SAZAS-4 – skupni sporazum št. 2018 Prenos
Sledite nam