Navigacija

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Trgovine in trgovski centri

Trgovine in trgovski centri

Tu dobite dovoljenje za:

  • prodajalne, delikatese, butike
  • veleblagovnice
  • trgovsko blagovne centre
  • tržnice, stojnice, potujoče trgovine
  • bencinske črpalke

Pridobitev dovoljenja

Za pridobitev dovoljenja za javno predvajanje glasbe v trgovskih podjetjih in blagovno – trgovskih centrih izpolnite spodnji obrazec:

Za pridobitev dovoljenja natančno izpolnite prijavnico in jo posredujte Združenju SAZAS.

Svetovanje in pomoč

Če potrebujete dodatno pojasnilo ali pomoč, nam pišite na [email protected].

Glasba na parkiriščih

Za pridobitev dovoljenja za predvajanje glasbe na parkiriščih izpolnite prijavnico:

Čeprav že imate dovoljenje Združenja SAZAS za uporabo glasbe v poslovnem prostoru, si morate za predvajanje glasbe na parkiriščih pridobiti dodatno dovoljenje. Tovrstna uporaba glasbe v dovoljenju za poslovne namene ni zajeta. Če potrebujete dodatno pojasnilo ali pomoč, nam pišite na [email protected].

Občasna organizacija prireditev v poslovnih prostorih

Čeprav že imate dovoljenje Združenja SAZAS za uporabo glasbe v poslovnem prostoru, si morate za vsako prireditev, kot so npr. koncerti, modne revije, rekreativne prireditve itd., pridobiti dodatno dovoljenje. Tovrstna uporaba glasbe v dovoljenju za poslovne namene ni zajeta.

Tarife za trgovska podjetja in blagovno trgovske centre

S pravo glasbeno podlago pripomoremo k boljšemu razpoloženju strank in lahko pospešimo odločitev za nakup.

Tarifa* III-C Trgovska podjetja in blagovno trgovski centri po Odločbi Sveta za avtorsko pravo, št. 31229-2/2014-40/707 z dne 23. 01. 2015

Prodajalne, veleblagovnice, trgovsko blagovni centri, tržnice, bencinske črpalke ipd.

*Revalorizirana na dan 1. 1. 2024 po podatkih Statističnega urada RS.

Velikost prostora
Tarifa
do 50 m2 8,93 €
od 51 m2 do 100 m2 15,11
od 101 m2 do 200 m2 24,42
od 201 m2 do 300 m2 36,17
od 301 m2 do 400 m2 45,18
od 401 m2 do 500 m2 55,37
od 501 m2 do 600 m2 63,87
DDV ni vključen.

Če prostor presega 600 m2, potem se plača dodatni avtorski honorar, in sicer:
Velikost prostora
Tarifa
od 601m2 do 1.000 m2 2,22 € za vsakih 100 m2 prostora
od 1001 m2 do 2.000 m2 2,22 € za vsakih 200 m2 prostora
od 2.001 m2 do 5.000 m2 2,22 € za vsakih 500 m2 prostora
nad 5.001 m2 1,13 € za vsakih 500 m2 prostora
DDV ni vključen.

Tarifi za parkirišča in dvigala

Prostor

Tarifa*

Način plačila

parkirišče

27,66 €

mesečno

dvigalo

33,19 €

letno

 *DDV ni vključen.

Tarifa za prireditve in koncerte

Več o tarifah za prireditve oz. dogodke z glasbo v trgovskih podjetjih, blagovno-trgovskih centrih na spodnjih povezavah:

Prekinitev poslovanja

O morebitnem prenehanju poslovanja pisno ali po e-pošti obvestite Združenje SAZAS na: [email protected], in navedite ime podjetja, davčno številko, ime in naslov poslovnega prostora, ter datum prenehanja poslovanja oz. zaprtje.

Do prekinitve morate imeti poravnane vse obveznosti do Združenja SAZAS.
Sledite nam