Navigacija

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Trgovine in trgovski centri

Trgovine in trgovski centri

Tu dobite dovoljenje za:

  • prodajalne, delikatese, butike
  • veleblagovnice
  • trgovsko blagovne centre
  • tržnice, stojnice, potujoče trgovine
  • bencinske črpalke

Pridobitev dovoljenja

Za pridobitev dovoljenja za javno predvajanje glasbe v trgovskih podjetjih in blagovno – trgovskih centrih izpolnite spodnji obrazec:

Za pridobitev dovoljenja natančno izpolnite prijavnico in jo posredujte Združenju SAZAS.

Svetovanje in pomoč

Če potrebujete dodatno pojasnilo ali pomoč, nam pišite na [email protected].

Glasba na parkiriščih

Za pridobitev dovoljenja za predvajanje glasbe na parkiriščih izpolnite prijavnico:

Čeprav že imate dovoljenje Združenja SAZAS za uporabo glasbe v poslovnem prostoru, si morate za predvajanje glasbe na parkiriščih pridobiti dodatno dovoljenje. Tovrstna uporaba glasbe v dovoljenju za poslovne namene ni zajeta. Če potrebujete dodatno pojasnilo ali pomoč, nam pišite na [email protected].

Občasna organizacija prireditev v poslovnih prostorih

Čeprav že imate dovoljenje Združenja SAZAS za uporabo glasbe v poslovnem prostoru, si morate za vsako prireditev, kot so npr. koncerti, modne revije, rekreativne prireditve itd., pridobiti dodatno dovoljenje. Tovrstna uporaba glasbe v dovoljenju za poslovne namene ni zajeta.

Tarife za trgovska podjetja in blagovno trgovske centre

S pravo glasbeno podlago pripomoremo k boljšemu razpoloženju strank in lahko pospešimo odločitev za nakup.

Tarifa* III-C Trgovska podjetja in blagovno trgovski centri po Odločbi Sveta za avtorsko pravo, št. 31229-2/2014-40/707 z dne 23. 01. 2015

Prodajalne, veleblagovnice, trgovsko blagovni centri, tržnice, bencinske črpalke ipd.

*Revalorizirana na dan 1. 1. 2023 po podatkih Statističnega urada RS.
Velikost prostora
Tarifa
do 50 m2 8,57 €
od 51 m2 do 100 m2 14,50 €
od 101 m2 do 200 m2 23,44 €
od 201 m2 do 300 m2 34,71 €
od 301 m2 do 400 m2 43,36 €
od 401 m2 do 500 m2 53,14 €
od 501 m2 do 600 m2 61,30 €
DDV ni vključen.

Če prostor presega 600 m2, potem se plača dodatni avtorski honorar, in sicer:
Velikost prostora
Tarifa
od 601m2 do 1.000 m2 2,13 € za vsakih 100 m2 prostora
od 1001 m2 do 2.000 m2 2,13 € za vsakih 200 m2 prostora
od 2.001 m2 do 5.000 m2 2,13 € za vsakih 500 m2 prostora
nad 5.001 m2 1,08 € za vsakih 500 m2 prostora
DDV ni vključen.

Tarifi za parkirišča in dvigala

Prostor

Tarifa*

Način plačila

parkirišče

27,66 €

mesečno

dvigalo

33,19 €

letno

 *DDV ni vključen.

Tarifa za prireditve in koncerte

Več o tarifah za prireditve oz. dogodke z glasbo v trgovskih podjetjih, blagovno-trgovskih centrih na spodnjih povezavah:

Prekinitev poslovanja

O morebitnem prenehanju poslovanja pisno ali po e-pošti obvestite Združenje SAZAS na: [email protected], in navedite ime podjetja, davčno številko, ime in naslov poslovnega prostora, ter datum prenehanja poslovanja oz. zaprtje.

Do prekinitve morate imeti poravnane vse obveznosti do Združenja SAZAS.
Sledite nam