Navigacija

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Gostinski obrati in diskoteke

Gostinski obrati in diskoteke
Pridobite si dovoljenje za javno predvajanje glasbe v:
  • barih, bifejih, kibernetičnih kafejih, bistrojih
  • okrepčevalnicah, picerijah, restavracijah, gostilnah, lokalih s celotno gostinsko ponudbo
  • diskotekah, nočnih barih

Pridobitev dovoljenja

Za pridobitev dovoljenja natančno izpolnite prijavnico in jo posredujte Združenju SAZAS. Če potrebujete dodatno pojasnilo ali pomoč, nam pišite na [email protected].

Občasna organizacija prireditev v poslovnih prostorih

Čeprav že imate dovoljenje Združenja SAZAS za uporabo glasbe v poslovnem prostoru, si morate za vsako prireditev pridobiti dodatno dovoljenje. Tovrstna uporaba glasbe v dovoljenju za poslovne namene ni zajeta.

Če imate prireditve s ponavljajočim repertoarjem (enak repertoar večkrat mesečno), izpolnite:

Spored izvedenih del (SAZAS-2) sporočajte mesečno.

Do 20 % znižano plačilo avtorskega nadomestila

Plačevanje avtorskega nadomestila je mesečno, če pa se odločite za večmesečno plačilo vnaprej, je ugodneje. Za pridobitev popusta zgolj ustrezno označite na prijavnici:

  • letno z 20 % popustom
  • 6-mesečno z 10 % popustom
  • 4-mesečno s 5 % popustom.

V primeru predčasnega prenehanja poslovanja vam Združenje SAZAS za obdobje preplačila povrne avtorsko nadomestilo. O morebitnem prenehanju poslovanja pisno obvestite Združenje SAZAS na: [email protected]

Tarife za gostinske obrate

Gostinski obrati z mehanično glasbo

Mehanična glasba pomeni vsako predvajanje avtorsko zaščitene glasbe z nosilcev zvoka, ki je oddajana mehanično, kar pomeni brez človeškega predvajanja: vinilnih plošč, kaset, CD-jev, računalnikov, mp3-jev, DVD-jev ipd.

Višina plačila avtorskega nadomestila za glasbo je odvisna od števila možnih obiskovalcev v gostinskem obratu – razvidno v spodnji tabeli. Avtorski honorar se plača mesečno.

Možno št. obiskovalcev / št. sedežev Tarifa v €*
do 50 33,19
51 – 100 48,40
101 – 150 60,84
151 – 200 76,05
201 – 250 88,50
251 – 300 103,71
301 – 350 116,15
351 – 450 131,36
451 – 550 143,81
nad 550 13,83 € za vsakih nadaljnjih 100 možnih obiskovalcev

*DDV ni vključen.

Popolna gostinska ponudba in uporaba mehanične glasbe – tarifa nižja za 30%

Za gostinske obrate s popolno gostinsko ponudbo (kompletna gostinska ponudba s kuhinjo; možnost izbire jedi po naročilu) so tarife nižje za 30 %. To velja le v primeru uporabe mehanične glasbe.

Gostinski obrati z radijskim ali televizijskim sprejemnikom

Če se v gostinskem obratu predvaja glasba prek radia ali TV sprejemnika (retransmisija), znaša tarifa 19,36 € (brez DDV).

Če so zvočniki ločeni od radijskega sprejemnika, potem se plača še dodatni avtorski honorar v višini 1,38 € po zvočniku (brez DDV).

Če ima uporabnik glasbeni stolp, ki vsebuje več naprav za reprodukcijo glasbe (mehanično predvajanje glasbe), potem plača avtorski honorar po določbah tarifne točke III-A/2 Gostinski obrati z mehanično glasbo.

Avtorski honorar se plača mesečno.

Karaoke – osnovna tarifa višja za 25 %

Če ima gostinski obrat tudi karaoke sistem potem se osnovna tarifa zviša za 25 %.

Juke box

Mesečno plačilo za Juke box: 82,97 € (brez DDV).

Kibernetični kafeji

Za uporabo računalnikov, ki so povezani na svetovno omrežje (internet) v kibernetičnih kafejih, je višina avtorskega honorarja odvisna od tega, ali mora gost lokala plačati za uporabo računalnika ali ne.
Plačilo za uporabo računalnika Avtorsko nadomestilo – letna tarifa
ne 27 € za 1 računalnik (brez DDV)
da 1 % od plačila za uporabo računalnika

Diskoteka

Višina mesečnega avtorskega nadomestila za uporabo mehanične glasbe v diskotekah je odvisna:

  • od možnega števila obiskovalcev v diskoteki in
  • od števila obratovalnih dni v mesecu.
Možno št. obiskovalcev Število obratovalnih dni v mesecu
4 8 12 16 20 in več
do 50 94,03€ 116,15€ 143,81€ 171,47€ 199,12€
51 – 100 116,15€ 138,28€ 165,93€ 193,59€ 221,25€
101 – 150 138,28€ 160,40€ 188,06€ 215,72€ 243,37€
151 – 200 160,40€ 182,53€ 210,18€ 237,84€ 265,50€
201 – 250 182,53€ 204,65€ 221,25€ 259,96€ 287,62€
251 – 350 204,65€ 226,78€ 243,37€ 282,09€ 309,74€
351 – 450 226,78€ 248,90€ 265,50€ 304,21€ 331,87€
451 – 600 248,90€ 271,03€ 287,62€ 326,34€ 353,99€
več kot 600 13,83 € za vsakih nadaljnjih 100 možnih obiskovalcev
DDV ni vključen.

Obratovanje diskotek manj kot 4 dni/mesec

Če diskoteka obratuje manj kot 4 dni na mesec, potem znaša nadomestilo za avtorski honorar 82,97 € (brez DDV) za vsak dan obratovanja.

Prenehanje poslovanja

O morebitnem prenehanju poslovanja pisno ali po e-pošti obvestite Združenje SAZAS na:

[email protected], in navedite ime podjetja, davčno številko, ime in naslov poslovnega prostora, ter datum prenehanja poslovanja oz. zaprtje.

Do prekinitve morate imeti poravnane vse obveznosti do Združenja SAZAS.
Sledite nam