Navigacija

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Gostinski obrati in diskoteke

Gostinski obrati in diskoteke
Pridobite si dovoljenje za javno predvajanje glasbe v:
  • barih, bifejih, kibernetičnih kafejih, bistrojih
  • okrepčevalnicah, picerijah, restavracijah, gostilnah, lokalih s celotno gostinsko ponudbo
  • diskotekah, nočnih barih

Pridobitev dovoljenja

Za pridobitev dovoljenja natančno izpolnite prijavnico in jo posredujte Združenju SAZAS. Če potrebujete dodatno pojasnilo ali pomoč, nam pišite na [email protected].

Občasna organizacija prireditev v poslovnih prostorih

Čeprav že imate dovoljenje Združenja SAZAS za uporabo glasbe v poslovnem prostoru, si morate za vsako prireditev pridobiti dodatno dovoljenje. Tovrstna uporaba glasbe v dovoljenju za poslovne namene ni zajeta.

Če imate prireditve s ponavljajočim repertoarjem (enak repertoar večkrat mesečno), izpolnite:

Spored izvedenih del (SAZAS-2) sporočajte mesečno.

Do 20 % znižano plačilo avtorskega nadomestila

Plačevanje avtorskega nadomestila je mesečno, če pa se odločite za večmesečno plačilo vnaprej, je ugodneje. Za pridobitev popusta zgolj ustrezno označite na prijavnici:

  • letno z 20 % popustom
  • 6-mesečno z 10 % popustom
  • 4-mesečno s 5 % popustom.

V primeru predčasnega prenehanja poslovanja vam Združenje SAZAS za obdobje preplačila povrne avtorsko nadomestilo. O morebitnem prenehanju poslovanja pisno obvestite Združenje SAZAS na: [email protected]

Tarife za gostinske obrate

Gostinski obrati z mehanično glasbo

Mehanična glasba pomeni vsako predvajanje avtorsko zaščitene glasbe z nosilcev zvoka, ki je oddajana mehanično, kar pomeni brez človeškega predvajanja: vinilnih plošč, kaset, CD-jev, računalnikov, mp3-jev, DVD-jev ipd.

Višina plačila avtorskega nadomestila za glasbo je odvisna od števila možnih obiskovalcev v gostinskem obratu – razvidno v spodnji tabeli. Avtorski honorar se plača mesečno.

Možno št. obiskovalcev / št. sedežev Tarifa v €*
do 50 33,19
51 – 100 48,40
101 – 150 60,84
151 – 200 76,05
201 – 250 88,50
251 – 300 103,71
301 – 350 116,15
351 – 450 131,36
451 – 550 143,81
nad 550 13,83 € za vsakih nadaljnjih 100 možnih obiskovalcev

*DDV ni vključen.

Popolna gostinska ponudba in uporaba mehanične glasbe – tarifa nižja za 30%

Za gostinske obrate s popolno gostinsko ponudbo (kompletna gostinska ponudba s kuhinjo; možnost izbire jedi po naročilu) so tarife nižje za 30 %. To velja le v primeru uporabe mehanične glasbe.

Gostinski obrati z radijskim ali televizijskim sprejemnikom

Če se v gostinskem obratu predvaja glasba prek radia ali TV sprejemnika (retransmisija), znaša tarifa 19,36 € (brez DDV).

Če so zvočniki ločeni od radijskega sprejemnika, potem se plača še dodatni avtorski honorar v višini 1,38 € po zvočniku (brez DDV).

Če ima uporabnik glasbeni stolp, ki vsebuje več naprav za reprodukcijo glasbe (mehanično predvajanje glasbe), potem plača avtorski honorar po določbah tarifne točke III-A/2 Gostinski obrati z mehanično glasbo.

Avtorski honorar se plača mesečno.

Karaoke – osnovna tarifa višja za 25 %

Če ima gostinski obrat tudi karaoke sistem potem se osnovna tarifa zviša za 25 %.

Juke box

Mesečno plačilo za Juke box: 82,97 € (brez DDV).

Kibernetični kafeji

Za uporabo računalnikov, ki so povezani na svetovno omrežje (internet) v kibernetičnih kafejih, je višina avtorskega honorarja odvisna od tega, ali mora gost lokala plačati za uporabo računalnika ali ne.
Plačilo za uporabo računalnika Avtorsko nadomestilo – letna tarifa
ne 27 € za 1 računalnik (brez DDV)
da 1 % od plačila za uporabo računalnika

Diskoteka

Višina mesečnega avtorskega nadomestila za uporabo mehanične glasbe v diskotekah je odvisna:

  • od možnega števila obiskovalcev v diskoteki in
  • od števila obratovalnih dni v mesecu.
Možno št. obiskovalcev Število obratovalnih dni v mesecu
4 8 12 16 20 in več
do 50 94,03€ 116,15€ 143,81€ 171,47€ 199,12€
51 – 100 116,15€ 138,28€ 165,93€ 193,59€ 221,25€
101 – 150 138,28€ 160,40€ 188,06€ 215,72€ 243,37€
151 – 200 160,40€ 182,53€ 210,18€ 237,84€ 265,50€
201 – 250 182,53€ 204,65€ 221,25€ 259,96€ 287,62€
251 – 350 204,65€ 226,78€ 243,37€ 282,09€ 309,74€
351 – 450 226,78€ 248,90€ 265,50€ 304,21€ 331,87€
451 – 600 248,90€ 271,03€ 287,62€ 326,34€ 353,99€
več kot 600 13,83 € za vsakih nadaljnjih 100 možnih obiskovalcev
DDV ni vključen.

Obratovanje diskotek manj kot 4 dni/mesec

Če diskoteka obratuje manj kot 4 dni na mesec, potem znaša nadomestilo za avtorski honorar 82,97 € (brez DDV) za vsak dan obratovanja.

Prenehanje poslovanja

O morebitnem prenehanju poslovanja pisno ali po e-pošti obvestite Združenje SAZAS na:

[email protected], in navedite ime podjetja, davčno številko, ime in naslov poslovnega prostora, ter datum prenehanja poslovanja oz. zaprtje.

Do prekinitve morate imeti poravnane vse obveznosti do Združenja SAZAS.
An error has occurred. Error: Sazas_TopCharts is currently unavailable.
Sledite nam