Navigacija

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

TV oddajanje

TV oddajanje
Zagotovite si dostop do praktično celotnega svetovnega glasbenega repertoarja na enem mestu. Avtorske pravice so lastnina, za uporabo katere si je potrebno pridobiti dovoljenje Združenja SAZAS in poravnati pravično avtorsko nadomestilo. Dovoljenje Združenja SAZAS pridobite tako, da:
 1. sklenete individualno pogodbo z Združenjem SAZAS;
 2. enkrat letno poročate o prihodkih in
 3. mesečno poročate o sporedih izvedenih del.

  Podatki o izdajatelju televizijskega programa

  Na podlagi izpolnjenega obrazca Podatki o izdajatelju televizijskega programa vam bomo v podpis posredovali individualno pogodbo o uporabi glasbenih neodrskih del v programih TV postaj po skupnem sporazumu št. 2014.

  Letno poročanje podatkov o prihodkih

  Ko boste imeli sklenjeno individualno pogodbo z združenjem, vas prosimo, da izpolnite spodnji obrazec: Obrazec morate izpolniti 1-krat letno - vezano na koledarsko leto. Odločite se lahko za letno plačilo avtorskega honorarja v enkratnem znesku, za kar vam priznamo 8 % popust. V tem primeru morate plačati do 30. 4. za tekoče leto. Do popusta niste opravičeni tisti uporabniki, ki že plačujete minimalno tarifo.

  Mesečno poročanje sporedov izvedenih del

  Do 15. dne v tekočem mesecu ste dolžni sporočiti podatke o uporabi avtorsko zaščitenih vsebin za pretekli mesec. To lahko storite na elektronski način - v pomoč naj vam bo dokument:

  Smernice za elektronsko poročanje podatkov o uporabi avtorsko zaščitenih vsebin za izdajatelje TV programov

  Skupni sporazum

  Avtorsko nadomestilo se plačuje po veljavnem skupnem sporazumu, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 04/2014.

  Skupni sporazum o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja Združenja SAZAS v TV programih v RS, št. 2014

  Tarifa

  Tarifa, vključno s popusti ter načini plačila, je opredeljena v Skupnem sporazumu (2. do 7. člen).

  Minimalna letna tarifa (7. člen) se letno usklajuje s stopnjo rasti inflacije na letni ravni, in sicer se uskladitev naredi vsako leto v mesecu januarju za tekoče leto.

  Revalorizirana minimalna letna tarifa od januarja 2024 do ponovne uskladitve znaša:

  Odstotek glasbe v oddajnem času Letna tarifa v EUR, brez DDV
  0 - 33,33% 451,52
  33,33 - 66,66% 4.515,26
  66,66 - 100% 9.030,48
  Revalorizacija letne tarife je objavljena v Uradnem listu RS, št. 4 z dne 19. 1. 2024 na strani 373.

  Dogovor o poplačilu in izpolnitvi obveznosti za izdajatelje televizijskih programov

  Združenje SAZAS in Gospodarska zbornica Slovenije sta ob podpisu skupnega sporazuma dne 14. 1. 2014 podpisala tudi: katerih prihodek (vir: AJPES) na letni ravni ne presega 1.500.000 EUR in za izdajatelje televizijskih programov v Republiki Sloveniji, ki imajo skladno z ZMed poseben status za obdobje od vključno leta 2008 do vključno leta 2013.
  Sledite nam