Navigacija

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Individualno upravljanje avtorske pravice

Individualno upravljanje avtorske pravice

Individualno upravljanje avtorske pravice na javnih prireditvah

Zakon o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (Ur. l. RS 63/16; v nadaljevanju: ZKUASP) v 1. točki 1. odstavka 10. člena določa, da lahko imetnik pravic te pravice na javni prireditvi upravlja individualno, če je na vseh delih, ki so izvajana na določeni prireditvi, glavni izvajalec hkrati tudi imetnik teh pravic.

Tako individualno upravljanje je mogoče le v primerih, ko je glavni izvajalec hkrati tudi 100 % imetnik glasbene avtorske pravice (t. j. 100 % avtor glasbe, 100 % avtor besedila in 100 % avtor aranžmaja) vseh izvedenih del na določeni prireditvi.

8 dni pred prireditvijo mora organizator prireditev prijaviti in si zanjo pridobiti ustrezno dovoljenje. Individualno upravljanje avtorske pravice na javnih prireditvah pa je mogoče, če imetnik pravic Združenje SAZAS, ki upravlja to pravico, o tem obvesti najpozneje 15 dni po uporabi avtorskega dela.

To stori tako, da v tem roku Združenju SAZAS pošlje izpolnjen obrazec za individualno upravljanje avtorske pravice.

Šteje se, da je imetnik pravic svojo obveznost obveščanja v roku 15 dni izpolnil, če je izpolnjen obrazec v njegovem imenu pravočasno posredoval Združenju SAZAS bodisi imetnik bodisi organizator prireditve.
Individualno upravljanje avtorske pravice - UPORABNIK oz. ORGANIZATOR
Sledite nam