Navigacija

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Tarife, sporazumi in ugodnosti

Pravilnik in tarifa III-C - po odločbi SAP z dne 23. 1. 2015

Pravilnik o javni priobčitvi glasbenih del (Ur. l. RS, št. 29/98, 25/05; revaloriziran z 11. členom na dan 30. 11. 2006).

Tarifa* III-C Trgovska podjetja in blagovno trgovski centri

Odločba Sveta za avtorsko pravo, št. 31229-2/2014-40/707 z dne 23. 01. 2015, revalorizirana in objavljena v nadaljevanju.

Prodajalne, veleblagovnice, trgovsko blagovni centri, tržnice, bencinske črpalke ipd.

*Revalorizirana na dan 1. 1. 2024 po podatkih Statističnega urada RS.

Velikost prostora
Tarifa
do 50 m2 8,93
od 51 m2 do 100 m2 15,11
od 101 m2 do 200 m2 24,42
od 201 m2 do 300 m2 36,17
od 301 m2 do 400 m2 45,18
od 401 m2 do 500 m2 55,37
od 501 m2 do 600 m2 63,87
DDV ni vključen.

Če prostor presega 600 m2, potem se plača dodatni avtorski honorar, in sicer:
Velikost prostora
Tarifa
od 601m2 do 1.000 m2 2,22 € za vsakih 100 m2 prostora
od 1001 m2 do 2.000 m2 2,22 € za vsakih 200 m2 prostora
od 2.001 m2 do 5.000 m2 2,22 € za vsakih 500 m2 prostora
nad 5.001 m2 1,13 € za vsakih 500 m2 prostora
DDV ni vključen.

Tarifa za uporabo glasbe oz. višina avtorskega nadomestila v gostinskih lokalih članov Obrtno podjetniške zbornice Slovenije - po odločbi SAP z dne 18.6.2008 (Ur. Listu RS, št. 19/2010 z dne 12.3.2010)

Tarifa oz. višina avtorskega nadomestila se določi v deležu od izkazanega prihodka uporabnika

Odločba Sveta za avtorsko pravo, št.31229-10/2008-9

I.
»Višina tarife oziroma nadomestila za uporabo avtorskih glasbenih del se določi v deležu od izkazanega prihodka uporabnika. Višina deleža je odvisna od pomena uporabe glasbe v dejavnosti uporabnika, pri čemer je delež v lokalih bifejskega značaja večji od deleža v lokalih s popolno gostinsko ponudbo. Višina avtorskega nadomestila znaša:

za lokale tipa bife, bar 0,80% od prihodka uporabnika
za okrepčevalnice, picerije (v vseh lokalih s popolno gostinsko ponudbo) 0,56% od prihodka uporabnika
za restavracije 0,32% od prihodka uporabnika.

II.
Kot prihodek uporabnika se šteje le prihodek, ki ga je uporabnik ustvaril v okviru opravljanja gostinske dejavnosti (npr. v primeru večih dejavnosti je potrebno uporabiti za podlago podatke iz postavk zadevne gostinske dejavnosti), pri čemer se, ne glede na višino izkazanega prihodka, določi minimalno nadomestilo v višini 10,00 EUR mesečno. Nadomestilu se prišteje davek na dodano vrednost. Vsak uporabnik mora pred začetkom uporabe avtorskih glasbenih del pridobiti pisno dovoljenje kolektivne organizacije in začeti plačevati mesečno akontacijo takoj zatem, ko mu SAZAS izračuna višino nadomestila. Uporabnik avtorskih glasbenih del mora v roku enega meseca po zaključku poslovnega leta kolektivni organizaciji sporočiti višino neto ustvarjenega prihodka, ustvarjenega v lokalu v preteklem letu. Uporabnik prihodek izkaže z verodostojno listino, ki je tudi podlaga za odmero davka od prihodka lokala. Uporabniku, ki ne bo predložil podatkov v roku enega meseca po zaključku poslovnega leta, se obračuna nadomestilo na podlagi podatkov o prihodkih, ki so javno dostopni, povečano za 100%.

Uporabnik, ki šele prične z dejavnostjo, prve tri mesece plača akontacijo v višini 15 EUR. Po preteku treh mesecev pa mora kolektivni organizaciji sporočiti verodostojne podatke o višini ustvarjenih prihodkov. Uporabniku, ki ne predloži podatkov, se obračuna nadomestilo po najvišji tarifi, na podlagi javno dostopnih podatkov o prihodkih. Kot osnova za obračun se uporabi prihodek istega tipa uporabnika (bife, bar, okrepčevalnica, picerija ali restavracija) pri čemer se upošteva prihodek oziroma osnova tistega uporabnika, ki ima najvišjo osnovo. Pooblaščena oseba kolektivne organizacije ima pravico vpogleda v evidenco ustvarjenih prihodkov uporabnika. Tarifa je določena za uporabo glasbe z naslednjimi napravami:

  • radijski aparat,
  • glasbeni stolp,
  • CD predvajalnik,
  • kasetofon,
  • TV sprejemnik,
  • računalnik in drugi predvajalniki glasbe.

Če uporabnik organizira prireditev z glasbo (prireditev z dee jey-i, živo glasbo brez vstopnine), zaradi česar ima glasba v dejavnosti uporabnika večji pomen kot sicer, je dolžan plačati dodatno nadomestilo, in sicer v pavšalnem znesku v višini 20,00 EUR na dan. Uporabnik, ki organizira prireditev z živo glasbo brez vstopnine, ali kjer se plača vstopnina (koncerti, ter druge oblike glasbenih prireditev) je zavezan plačati nadomestilo pod splošnimi pogoji, oziroma v skladu z veljavno tarifo kolektivne organizacije. Višina nadomestila ne vključuje nadomestila za uporabo glasbe preko juke-box aparatov, s katerimi se ustvarja (poseben) dodaten dohodek, ker je to predmet drugega tarifnega nadomestila.«
DDV ni vključen.

Sledite nam