Navigacija

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Kabelski in IPTV operaterji

Kabelski in IPTV operaterji

Pravica radiodifuzne retransmisije - kabelska retransmisija

Tu si pridobite dovoljenje za uporabo avtorskih glasbenih del:
  • kabelski operaterji
  • IPTV operaterji

Pogodba

Kabelski operater oz. IPTV operater je dolžan z Združenjem SAZAS skleniti pogodbo za uporabo avtorskih glasbenih del v televizijskih in radijskih programih, ki jih oddaja v svojih sistemih.

Mesečno poročanje

Avtorski honorar za zaščitena glasbena dela se plačuje mesečno, zato ste kabelski in IPTV operaterji dolžni

Združenju SAZAS mesečno pošiljati poročila - do 15. v mesecu za pretekli mesec.

Obrazec lahko izpolnite neporedno, shranite dokument in ga natisnite. Podpisanega pošljite na sedež društva.

Časovni zamik programa in osebni omrežni snemalnik

Vljudno prosimo vse kabelske operaterje, ki svojim naročnikom omogočate časovni zamik programa in/ali osebni omrežni snemalnik, da redno mesečno izpolnjujete obrazec - do 15. dne tekočega meseca za pretekli mesec: Nadomestilo za uporabo zaščitenega repertoarja Združenja SAZAS se bo uporabnikom funkcij obračunalo v odstotku od dela naročnine, ki ga uporabnik zaračuna naročniku ali kot minimalno avtorsko nadomestilo.

Dne 16. 8. 2013 je bila namreč v Uradnem listu RS, št. 68/2013, objavljena začasna tarifa za dajanje zaščitenega repertoarja Združenja SAZAS na voljo javnosti v okviru funkcij časovnega zamika programa in osebnega omrežnega snemalnika.

Sledite nam