Navigacija

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Izdajatelji fonogramov

Vsako izdajo fonograma (CD) ali videograma (DVD), na katerem so uporabljena glasbena avtorska dela, je potrebno vsaj 21 dni pred predvidenim izidom prijaviti Združenju SAZAS in zanj poravnati morebitne obveznosti iz naslova mehaničnih glasbenih avtorskih pravic.

NUK: Kaj je še treba vedeti ob izdaji glasbenega albuma?

Narodna in univerzitetna knjižnica – NUK je izdala zgibanko s pojasnili Kaj je še treba vedeti ob izdaji glasbenega albuma na fizičnem nosilcu ali na spletu:

 • NUK zbira vse, kar je objavljeno v R Sloveniji.
 • Hrani obsežno zbirko glasbenih del.
 • Spoštuje in varuje avtorske pravice založb in avtorjev.
 • Dopolnjuje bazo javno dostopnih podatkov o vseh prejetih publikacijah in založbah ter samozaložbah v Sloveniji.
 • Fonogrami oz. zvočni zapisi so v zakonu opredeljeni kot publikacije, zato je:
  • glasbeni založnik ali samozaložnik dolžan oddati štiri (4) izvode izdanega fizičnega albuma NUK-u v 15-ih dneh po izdaji.
  • Glasbeni album, objavljen na spletu, pa je potrebno oddati na portalu za varno arhiviranje SVAROG pri NUK.

Več koristnih nasvetov v zgibanki Kaj je še potrebno vedeti ob izdaji glasbenega albuma na fizičnem nosilcu ali na spletu.

 

Kako poravnati obveznosti?

 • V celoti izpolnjen, podpisan (in žigosan) obrazec pošljite na naslov Združenja SAZAS, k.o., Špruha 19, 1236 Trzin ali skeniran dokument na e-naslov [email protected]
 • Na podlagi prejetega, v celoti izpolnjenega obrazca bomo na Združenju SAZAS v roku 15 dni izračunali višino morebitnih obveznosti iz naslova mehaničnih avtorskih pravic in vam izstavili račun.
 • V primeru izdaje fonograma/videograma z nezaščitenim repertoarjem se izdajatelju zaračuna administrativne stroške v znesku 10 EUR (brez DDV).
 • Po plačilu računa vam bomo izdali potrdilo o ureditvi avtorske pravice, na podlagi katerega boste fonogram/videogram lahko razmnožili in legalno izdali.
 • Po izidu je potrebno Združenju SAZAS obvezno poslati en izvod fonograma/videograma.

Izračun obveznosti

Dokler ne prejmemo vseh potrebnih podatkov, morebitnih obveznosti za avtorske pravice ne moremo predvideti, saj Združenje SAZAS na področju mehaničnih avtorskih pravic ščiti samo tiste avtorje, ki so ga za to pisno pooblastili. Poleg tega je izračun odvisen od trajanja posameznih del in celotnega fonograma/videograma, avtorskih deležev avtorjev pri posameznih skladbah, naklade in povprečne maloprodajne cene fonograma/videograma v Sloveniji.

Za vsa dodatna vprašanja v zvezi z izdajanjem fonogramov oziroma videogramov obiščite vprašanja proizvajalcev fonogramov.

Vprašanja proizvajalcev fonogramov

Nameravamo izdati zgoščenko in/ali avdio kaseto v samozaložbi. Kaj moramo storiti? 

Vsako izdajo fonograma je potrebno pred izidom prijaviti na Združenje SAZAS. Prijava naj bo pravočasna (vsaj 21 dni pred izdajo), rok za obdelavo prijave je 15 dni po prejemu vseh potrebnih podatkov.

Izdajo fonograma prijavite na obrazcu Podatki o fonogramu (enkratni projekt), na podlagi katerega bomo izdelali obračun za plačilo mehaničnih avtorskih pravic in vam izdali račun (bodisi za plačilo obveznosti iz naslova mehaničnih pravic bodisi za plačilo administrativnih stroškov v primeru nezaščitenega repertoarja).

Po poravnavi obveznosti vam bomo izdali potrdilo o urejenosti avtorskih pravic, na podlagi katerega boste lahko zakonito razmnožili prijavljeno naklado fonograma/videograma.

Kaj je fonogram/videogram? 

Fonogram je vsak nosilec zvoka, npr. CD. Videogram je vsak nosilec zvoka in slike, npr. DVD.

Koliko je potrebno plačati za avtorsko pravico na nosilcu zvoka oz. zvoke in slike? 

Dokler ne prejmemo vseh potrebnih podatkov, morebitnih obveznosti za avtorske pravice ni mogoče predvideti.

Višina obveznosti je odvisna od deleža zaščitenega repertoarja posnetega na fonogramu/videogramu (ta se lahko giblje od 0 do 100 %), naklade in trajanja posameznih skladb oz. celotnega fonograma/videograma ter povprečne maloprodajne cene fonogramov/videogramov slovenskih produkcij.

Tarifa za reproduciranje avtorskih del s področja glasbe na fonograme in videograme

Koliko časa je potrebno čakati na izdajo potrdila? 

Rok za obdelavo prijave je 15 dni po prejemu vseh potrebnih podatkov. Izdajatelju fonograma/videograma izdamo potrdilo po poravnavi finančnih obveznosti iz naslova mehaničnih avtorskih pravic za glasbena dela iz repertoarja Združenja SAZAS oz. po poravnavi računa za plačilo administrativnih stroškov, v kolikor gre v celoti za nezaščiten repertoar.

Zakaj moramo prijaviti izdajo fonograma/videograma Združenju SAZAS? 

Da uredite avtorsko pravico in si s pridobljenim potrdilom zagotovite zakonitost izdaje. Z drugimi besedami, da si pridobite pravico zakonite rabe glasbenih del iz repertoarja Združenja SAZAS na fonogramu/videogramu.

Kaj se zgodi, če pozabimo prijaviti izdajo CD-ja/DVD-ja? 

Vsaka izdaja fonograma/videograma, ki ni prijavljena Združenju SAZAS, je nezakonita in podleže ukrepom tržne inšpekcije.

CD-ja/DVD-ja, ki ga nameravamo izdati, ne bo v prosti prodaji oz. ga bomo delili brezplačno v promocijske namene. Ali ga moramo kljub temu prijaviti? 

Združenju SAZAS je potrebno prijaviti vsak fonogram/videogram in zanj poravnati morebitne obveznosti iz naslova mehaničnih avtorskih pravic. Izdaje, ki niso prijavljene na Združenju SAZAS, so nezakonite.

Sledite nam