Navigacija

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Individualno upravljanje

Individualno upravljanje avtorske pravice - organizatorji prireditev

Zakon o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (Ur. l. RS 63/16; v nadaljevanju: ZKUASP) v 1. točki 1. odstavka 10. člena , da lahko avtor, ki je hkrati tudi glavni izvajalec VSEH izvedenih del na prireditvi, svojo glasbeno avtorsko pravico upravlja individualno, pri čemer je organizator še vedno zavezan, da:

Podrobneje o individualnem upravljanju glasbene avtorske pravice na javnih prireditvah za organizatorje prireditev / koncertov

Zakon o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (Ur.l. RS 63/16; v nadaljevanju: ZKUASP) v 1. točki 1. odstavka 10. člena določa, da imetnik pravic na javni prireditvi te pravice lahko upravlja individualno, če je na vseh delih, ki so izvajana na določni prireditvi, glavni izvajalec hkrati tudi imetnik teh pravic.

Imetnik pravic je zavezan, da najkasneje 15 dni po uporabi avtorskega dela o tem obvesti Združenje SAZAS, s tem, da v roku posreduje:

Šteje se, da je imetnik pravic svojo obveznost obveščanja v roku 15 dni izpolnil, če je izpolnjen obrazec v njegovem imenu pravočasno posredoval Združenju SAZAS bodisi imetnik bodisi organizator prireditve.

Želimo vas seznaniti s pravilno uporabo določbe ZKUASP

Navedeni člen določa, da lahko avtor, ki je hkrati tudi glavni izvajalec vseh izvedenih del na prireditvi, svojo glasbeno avtorsko pravico upravlja individualno. To pomeni, da gre za izjemo od obveznega kolektivnega upravljanja z avtorsko pravico.

Tako individualno upravljanje je mogoče le v primerih, ko je glavni izvajalec hkrati tudi imetnik glasbene avtorske pravice (t. j. avtor glasbe, besedila in aranžmaja) vseh glasbenih del, ki bodo izvajana na prireditvi.

Obveznosti organizatorja v primeru individualnega upravljanja avtorske pravice

Organizatorji prireditve, na kateri bodo glavni izvajalci, ki so hkrati tudi imetniki glasbene avtorske pravice, želeli svojo avtorsko pravico uveljavljati individualno, poskrbite:

Šteje se, da je imetnik pravic svojo obveznost obveščanja v roku 15 dni izpolnil, če je izpolnjen obrazec v njegovem imenu pravočasno posredoval Združenju SAZAS bodisi imetnik bodisi organizator prireditve.

Terensko preverjanje točnosti podatkov

Združenje SAZAS je dolžno nadzirati dejansko uporabo izvedenih del na posamezni prireditvi, zato vas bo morda obiskal zastopnik na terenu.

Če bo ugotovil, da informacija imetnika pravic oz. glavnega izvajalca o izvedenih delih ne ustreza dejanski izvedbi in da zato avtor/izvajalec ne more avtorske pravice upravljati individualno, bo štelo, da individualno upravljanje ni mogoče in bo obračunalo nadomestilo za uporabo zaščitenega repertoarja.

Za konkretno prireditev bo Združenje SAZAS obračunalo avtorski honorar oz. nadomestilo v skladu s Pravilnikom. V primeru, da bo Združenje SAZAS prisiljeno uporabiti sodno varstvo, bo skladno z določbami ZASP-UPB3 terjalo avtorski honorar, ki bo lahko višji do 200 %.

PONOVNO POUDARJAMO, DA NAVEDENO VELJA LE V PRIMERU, KO JE NASTOPAJOČI HKRATI TUDI 100% IMETNIK GLASBENE AVTORSKE PRAVICE NA VSEH IZVEDENIH DELIH (100 % avtor glasbe, 100 % avtor besedila in 100 % avtor priredbe – aranžmaja).

V primeru, da niste prepričani, da bo individualno upravljanje mogoče, lahko to pred prireditvijo preverite na Združenju SAZAS.

Individualno upravljanje - AVTOR
Sledite nam