Navigacija

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Dovoljenja

Na enem mestu po enotni ceni do globalnega glasbenega repertoarja

V praksi je neizvedljivo, da bi uporabniki sami ugotavljali, kdo so imetniki pravic, pridobivali njihova dovoljenja, se z vsakim posebej pogajali o ceni in pogojih uporabe posamezne skladbe.

Ker je Združenje SAZAS mednarodno zastopstvo avtorjev, izdaja dovoljenja za zakonito uporabo avtorsko zaščitenih neodrskih glasbenih del svetovnega repertoarja na enem mestu po enotni ceni.

Kdo si mora pridobiti dovoljenje SAZAS?

Vsakdo, ki uporablja glasbo izven običajnega kroga družine ali kroga osebnih znancev – t. i. javna priobčitev glasbenih del:

Vzorci dovoljenj

Združenje SAZAS k.o. daje uporabniku dovoljenje, da skladno z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) in Zakonom o kolektivnem upravlajnju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP) ter določbami Pravilnika o javni priobčitvi glasbenih del in Odločbe Sveta za avtorsko pravo (SAP) javno izvaja glasbena dela.

Uporabnik lahko izbira med mesečnim plačilom oz. predplačilom avtorskega nadomestila

Sledite nam