Navigacija

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Radijsko oddajanje

Radijsko oddajanje

Zagotovite si dostop do celotnega svetovnega glasbenega repertoarja na enem mestu. Avtorske pravice so lastnina, katerih uporabo je potrebno plačati. Za zakonito predvajanje glasbe v vašem programu tako potrebujete dovoljenje Združenja SAZAS.

Radijsko oddajanje - komercialni programi

Z Gospodarsko zbornico Slovenije in izdajatelji radijskih programov, ki so pooblastili Lea Oblaka, je Združenje SAZAS sklenilo skupni sporazum, ki ureja uporabo glasbenih avtorskih del iz repertoarja Združenja SAZAS v radijskih programih, ki nimajo statusa posebnega pomena.

Skupni sporazum GZS in izdajatelji radijskih programov ter Združenje SAZAS št. 2018

Skupni sporazum se uporablja od 1. 1. 2018 in velja za obdobje petih let (2018–2022). Objavljen je v Uradnem listu RS, št. 17/2018 in 18/2018.

Sklenitev individualne pogodbe - za zakonito in ugodnejšo uporabo glasbenih del

S sklenjeno individualno pogodbo si boste zagotovili zakonito in za vas ugodnejšo uporabo avtorsko zaščitenih glasbenih del po pogojih, dogovorjenih v skupnem sporazumu.

Individualna pogodba za izdajatelje radijskih programov, ki nimajo statusa posebnega pomena

Letno poročanje podatkov

Za pravilen obračun avtorskega nadomestila je potrebno izpolniti spodnji obrazec:

Letno poročilo o prihodkih izdajatelja radijskega programa (SAZAS-4) - skupni sporazum št. 2018

Obrazec se izpolni 1-krat letno, vezano na koledarsko leto. Odločite se lahko za:

  • letno plačilo avtorskega nadomestila v enkratnem znesku, za kar vam priznamo 8 % popust. V tem primeru morate plačati do 30. maja za tekoče leto;
  • polletno plačilo, za kar vam priznamo 4 % popust. Prvi polletni račun morate poravnati do 30. maja, drugega pa do 30. novembra za tekoče leto;
  • mesečno plačilo, brez dodatnega popusta.

Mesečno poročanje sporedov izvedenih del

Mesečno poročanje predvajanih del v radijskem programu - do 20. dne tekočega meseca.

Smernice za e-poročanje podatkov o uporabi avtorsko zaščitenih vsebin - izdajatelji RA programov

Tarifa

Tarifa, vključno s popusti ter načini plačila, je opredeljena v skupnem sporazumu (2. do 6. člen).

Skupni sporazum GZS in izdajatelji radijskih programov ter Združenje SAZAS št. 2018

Radijsko oddajanje – programi posebnega pomena

Z Gospodarsko interesnim združenjem lokalnih in regionalnih radijskih postaj Slovenije (GIZ LRRPS) je Združenje SAZAS sklenilo skupni sporazum, ki ureja uporabo glasbenih avtorskih del iz repertoarja Združenja SAZAS v lokalnih in regionalnih radijskih programih posebnega pomena.

Skupni sporazum GIZ LRRPS in Združenje SAZAS št. 2015 

Sporazum se uporablja od 1. 1. 2015 in velja za obdobje petih let (2015 – 2019).

Sklenitev individualne pogodbe - za zakonito in ugodnejšo uporabo glasbenih del

S sklenjeno individualno pogodbo si boste zagotovili zakonito in za vas ugodnejšo uporabo avtorsko zaščitenih glasbenih del po pogojih, dogovorjenih v skupnem sporazumu.

Letno poročanje podatkov

Ko boste imeli sklenjeno individualno pogodbo z združenjem, vas prosimo, da izpolnite spodnji obrazec:

Letno poročilo o prihodkih izdajatelja radijskega programa (SAZAS-4) - skupni sporazum št. 2015

Obrazec izpolnite 1-krat letno, vezano na koledarsko leto. Odločite se lahko za:
  • letno plačilo avtorskega nadomestila v enkratnem znesku, za kar vam priznamo 8 % popust. V tem primeru morate plačati do 31. maja za tekoče leto;
  • polletno plačilo, za kar vam priznamo 4 % popust. Prvi polletni račun morate poravnati do 31. maja, drugega pa do 30. novembra za tekoče leto;
  • mesečno plačilo, brez dodatnega popusta.

Mesečno poročanje sporedov izvedenih del

Mesečno poročanje predvajanih del v radijskem programu - do 20. dne tekočega meseca.

Tarifa

Tarifa, vključno s popusti ter načini plačila, je opredeljena v Skupnem sporazumu (2., 3. in 4. člen).
Sledite nam