Navigacija

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Redne glasbene prireditve

Redne glasbene prireditve
Tu dobite dovoljenje, če redno prirejate dogodke z živo glasbo s ponavljajočim se repertoarjem:
  • v diskotekah
  • nočnih barih
  • gostinskih obratih

Pridobitev dovoljenja

Prijavnica velja za vse mesece do odjave uporabe glasbe s strani uporabnika. Mesečno pa je potrebno posredovati spored izvedenih del:

Obveznosti organizatorja prireditev in koncertov:

Dovoljenje si morate pridobiti za vsako prireditev posebej. Če potrebujete dodatno pojasnilo ali pomoč, nam pišite na [email protected].

Tarife za živo glasbo v diskotekah

Avtorski honorar se plača za eno prireditev, in sicer veljajo spodnje tarife:
I II III*
6% 0,22€* 69,14€*
* DDV ni vključen.

Tarife za mehanično glasbo v nočnih barih

Višina plačila avtorskega nadomestila je odvisna od možnega števila obiskovalcev.
Možno število obiskovalcev Višina mesečnega nadomestila*
do 50 34,57€
51 – 100 48,43€
101 – 150 69,14€
151 – 200 89,88€
201 – 250 110,62€
251 – 300 131,36€
301 – 350 153,49€
nad 350 13,83€ za vsakih nadaljnjih 100 možnih obiskovalcev
*DDV ni vključen.

Tarife za živo glasbo v gostinskih obratih

Višina avtorskega nadomestila je odvisna od možnega števila obiskovalcev in števila obratovalnih dni z živo glasbo v mesecu.
Možno št. obiskovalcev Število obratovalnih dni z živo glasbo v mesecu
6 12 20
do 50 34,57€ 55,31€ 70,52€
51 – 100 47,01€ 70,25€ 84,35€
101 – 150 59,46€ 84,35€ 98,18€
151 – 200 62,23€ 98,18€ 113,39€
201 – 250 70,52€ 115,05€ 127,22€
251 – 300 94,03€ 125,83€ 141,04€
301 – 350 106,47€ 141,04€ 154,87€
351 – 450 117,54€ 154,87€ 168,70€
451 – 550 125,83€ 168,70€ 182,53€
nad 550 13,83€ za vsakih nadaljnjih 100 možnih obiskovalcev
*DDV ni vključen.

Če gostinski obrat uporablja glasbo po polnoči, se osnovna tarifa poveča za 25 %.

Sledite nam