Navigacija

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Prijava dela

Prijava dela

Prijava dela ključna za učinkovito upravljanje pravic

Za učinkovito upravljanje avtorske pravice je redna prijava glasbenih del vseh (so)avtorjev posamezne skladbe predpogoj.

S prijavo dela tako rekoč »registrirate« skladbo (v obrazcu med drugim opredelite: naslov, trajanje, zvrst, kategorijo, zasedbo, izvajalce, medsebojne deleže v primeru soavtorstva) ter v primeru soavtorstva uredite medsebojna razmerja, saj opredelite dogovorjene avtorske deleže. Prijava v tem primeru služi tudi kot medsebojna pogodba.

Vsako glasbeno delo je potrebno prijaviti na ustreznem /svojem/ obrazcu, glede na vrsto dela (izvirno ali prirejeno):

V primeru, če vam na ustreznem obrazcu zmanjka prostora, si pomagajte z DODATKOM:

V pomoč za lažje izpolnjevanje ustreznega obrazca smo pripravili:

Z rednim prijavljanjem glasbenih del si zagotovite učinkovito uveljavljanje avtorske pravice.

Dobro je vedeti

28. februar – rok za prijavo del

28. februar tekočega leta je rok za prijavo del in spremljajoče dokumentacije (npr. partiture, zvočnega zapisa), da se le-ta upošteva pri izvedbi obračuna za preteklo leto. Datum je določen v Pravilniku o zaščiti glasbene in avtorske pravice in delitvi avtorskih honorarjev.

Ažurno sporočanje podatkov

Za nakazilo avtorskega honorarja je ključno tudi, da nas o kakršni koli spremembi stalnega bivališča ali bančnega računa pravočasno obvestite. Nastalo spremembo lahko sporočite na e-naslov: [email protected].

Evidenca novih skladb - Združenje SAZAS lahko sporoča namesto vas

Z uveljavitvijo novele Zakona o medijih (ZMed - C) 1. 7. 2016 je Združenje SAZAS začelo sodelovati z Ministrstvom za kulturo, ki skrbi za seznam novih skladb. Priporočljivo je, da v skladu z ZMed-C sporočate nove skladbe tudi Ministrstvu za kulturo. Lahko pa podate soglasje Združenju SAZAS, da to stori namesto vas - združenje namreč mesečno sporoča seznam novo prijavljenih skladb tistih avtorjev, ki so podali soglasje za tovrstno izmenjavo podatkov.

Vaše soglasje sporočite službi Združenja SAZAS za dokumentacijo del na e-naslov: [email protected].

Ključno: ste pooblastili SAZAS?

Obvezno kolektivno uveljavljanje avtorske pravic na glasbenih delih pomeni, da Združenje SAZAS izdaja dovoljenja uporabnikom za uporabo zaščitenega repertoarja na ozemlju R Slovenije. Zbrana nadomestila nato deli v skladu z vnaprej določenimi pravili delitve upravičenim avtorjem oz. imetnikom pravic. Da pripadajoče avtorsko nadomestilo zmore izplačati, je nujno pooblastilo avtorja in ažurni bančni podatki ter podatki o naslovu stalnega bivališča. Če tovrstnih podatkov nima, zbrana nadomestila hrani do zmožnosti izplačila oz. izteka zastaralnega roka.

Več o pooblastilu oz. članstvu v Združenju SAZAS

Pogosta vprašanja z odgovori

 

 • TOP3

  Preteklega tedna

  SloTop50
 • 1
  SHEERAN ED PERFECT
 • 2
  AXWELL // INGROSSO MORE THAN YOU KNOW
 • 3
  CABELLO CAMILA FT. THUG YOUNG HAVANA
Sledite nam