Navigacija

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Koncerti in prireditve

Popusti za organizatorje koncertov in prireditev

Združenje SAZAS želi vse organizatorje prireditev spodbuditi k spoštovanju Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP), zato vsem organizatorjem prireditev, ki v skladu z zakonom prijavijo prireditev in si pridobijo dovoljenje Združenja SAZAS za javno priobčitev avtorskih glasbenih del iz repertoarja Združenja SAZAS, prizna 10-odstotni popust na zaračunano avtorsko nadomestilo.

Poleg pravočasne prijave prireditve (kar storite z obrazcem: Prijava koncerta / prireditve vsaj 8 dni pred prireditvijo) in sklenjene Pogodbe za javno priobčitev glasbenih del je pogoj za pridobitev popusta še pravočasna dostava izpolnjenih obrazcev:

Omenjeni popust je za člane krovnih organizacij že upoštevan v sklenjenem sporazumu o uporabi avtorskih glasbenih del z Združenjem SAZAS.

Hkrati mora imeti organizator prireditve za priznavanje popustov poravnane vse predhodno izstavljene račune.

Združenje SAZAS priznava še dodatne popuste uporabnikom:

 • če so izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji in organizator prireditve za prodajo vstopnic uporablja posrednike
  • 7 % popust na osnovo brez DDV za posrednike pri prodaji vstopnic. Organizator mora priložiti uradno poročilo o prodanih kartah, ki jo pridobi od posrednika za prodajo vstopnic in dovoljuje, da Združenje SAZAS po potrebi preveri podatke pri posredniku, *
 • na izračunano avtorsko nadomestilo, se upošteva količinski popust:
  • od 1.001,00 € do 5.000,00 € zaračunanega avtorskega nadomestila (brez DDV), se prizna 5 % popust
  • nad 5.001,00 € zaračunanega avtorskega nadomestila (brez DDV) se prizna 10 % popust.

Popusti se upoštevajo po zgoraj navedenem vrstnem redu in se med seboj ne seštevajo.

* V primeru, da prihaja do razlike med številom prodanih kart in številom obiskovalcev, Združenje SAZAS priznava do 20 % brezplačnih vstopnic, glede na celotno število obiskovalcev, ki jih organizator natančno navede, ločeno po:

 • številu prodanih vstopnic pri posrednikih
 • direktno prodanih vstopnic
 • cenah vstopnic in
 • številu brezplačnih vstopnic.

Za vse ostale brezplačne vstopnice bo Združenje SAZAS višino avtorskega nadomestila obračunalo po povprečni ceni vstopnice. Pri obračunu avtorskega nadomestila se upoštevajo le tiste cene vstopnic, ki so javno objavljene (časopis, internet, televizija…). Tiste cene vstopnic, ki niso javno objavljene, se obračunajo po povprečni ceni vstopnice javno objavljenih cen vstopnic. Združenje SAZAS v vseh primerih upošteva ceno le tistih vstopnic, katerih cena ni nižja od 30 odstotkov cene najvišje prodajne cene vstopnic na konkretni prireditvi.

Hkrati apeliramo na vse glasbene izvajalce, da organizatorje prireditev pravočasno opozorite na to obvestilo ter jim po prireditvi pripravite in oddate spored izvedenih del.

Vse podrobnejše informacije v zvezi z obveznostmi uporabnikov najdete na strani Glasbeni uporabniki - Prireditve in koncerti.

Sklep o priznavanju popustov je bil sprejet na 60. redni seji upravnega odbora Združenja SAZAS, dne 15. 4. 2010 ter dopolnjen s sklepom upravnega odbora 20. redne seje dne 5. 4. 2012 in sklepom glasbenega odbora 21. redne seje dne 19. 11. 2012. Spremenjeni sklep o višini popusta za pravočasno prijavo javne prireditve je bil sprejet na 88. korespondenčni seji Upravnega odbora z dne 14. 10. 2013 in velja od 1. 1. 2014 dalje.

20 % znižano avtorsko nadomestilo za plačilo vnaprej

20 % znižano plačilo avtorskega nadomestila za organizatorje večjih prireditev, ki želijo za eno ali več prireditev v enem koledarskem letu plačati vnaprej

Sledite nam