Navigacija

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Izdajatelji TV, RA programov

Izdajatelji TV programov

  • 8 % popust za plačilo letnega avtorskega nadomestila v enkratnem znesku, ki ga je potrebno poravnati do 30. aprila za tekoče leto. Do popusta niso upravičeni tisti uporabniki, ki plačujejo minimalno tarifo.

Izdajatelji RA programov posebnega pomena

  • 8 % popust za plačilo letnega avtorskega nadomestila v enkratnem znesku, ki ga je potrebno poravnati do 31. maja za tekoče leto.
  • 4 % popust za plačilo avtorskega nadomestila v dveh zneskih, ki je potrebno prvi polletni račun poravnati do 31. maja, drugi polletni račun pa do 30. novembra za tekoče leto.
Sledite nam