Navigacija

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Dobrodelne prireditve

Organizacija dobrodelnih koncertov in prireditev

V primeru organiziranja dobrodelne prireditve je možna delna (50 %) oprostitev plačila avtorskega nadomestila, vendar mora organizator prireditve izpolnjevati določene pogoje.

V skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah si je organizator katere koli prireditve, na kateri se uporablja glasba, dolžen pridobiti dovoljenje Združenja SAZAS. Vsekakor pa je v primeru organiziranja dobrodelne prireditve možna delna oprostitev plačila avtorskega nadomestila, vendar mora organizator prireditve izpolnjevati naslednje pogoje:

  • da priglasi uporabo glasbenih del v dobrodelne namene najmanj 30 dni pred uporabo,
  • da je organizator uradno registriran kot nepridobitna organizacija, za dobrodelno dejavnost,
  • da predloži dokaze, da vsi izvajalci nastopajo na prireditvi brezplačno,
  • da organizator v uradnem programu in javno navede Združenje SAZAS kot soudeleženca prireditve v dobrodelne namene,
  • da organizator v 20 dneh po prireditvi predloži vso finančno dokumentacijo, iz katere so razvidni vsi prihodki in stroški prireditve ter delež, ki bo vplačan v dobrodelne namene.

Ob izpolnjevanju zgoraj naštetih pogojev se o višini dela avtorskega nadomestila, za katerega bo uporabnik oproščen plačila avtorskega nadomestila, odloča na seji pristojnega organa Združenja SAZAS. Vendar delež, za katerega se zmanjša nadomestilo, ne more presegati 50 % celotnega avtorskega nadomestila. Pri odločanju se poleg zgoraj naštetih pogojev upoštevajo še naslednji kriteriji:

  • status uporabnika,
  • namen dobrodelne prireditve,
  • delež avtorskega nadomestila v neto vsoti, ki bo vplačana v dobrodelne namene.

Vse organizatorje dobrodelnih prireditev prosimo, da pravočasno prijavijo prireditev in si tako pridobijo dovoljenje za uporabo glasbe na prireditvi. Prav tako pa pravočasno posredujejo dokazila, da izpolnjujejo zgoraj navedene pogoje.

Navedene informacije najdete tudi v 6. členu Pravilnika o javni priobčitvi glasbenih del (Ur.l. RS, št. 29/98, 138/06).

Sledite nam