Navigacija

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Osnove za obračun avtorskega nadomestila

Osnove za obračun avtorskega honorarja so različne

Avtorski honorar se obračuna po treh različnih osnovah, vendar uporabnik plača avtorski honorar samo po eni osnovi.

Osnove za obračun avtorskega honorarja so naslednje:

I

1. prihodek, ki je ustvarjen pri uporabi del iz repertoarja SAZAS (vstopnina, konzumacije, povišanje cen v času uporabe glasbe ipd.) Če obstajate 2 osnovi (vstopnina in konzumacija oz. zvišane cene pijače in /ali hrane) bosta upoštevani obe osnovi. Za prireditve, ki se pretežno financirajo iz dotacij, sponzorstev ipd. ter za nekomercialne koncerte se kot osnova za obračun avtorskega honorarja upošteva stroškovni proračun prireditve / koncerta ali povprečna cena vstopnice za podobne prireditve v ustreznem časovnem obdobju;

2. bruto honorar izvajalcev, če je ta višji od prihodka od vstopnine oz. od drugih oblik plačevanja ali če je vstop prost.

II

Pavšalni znesek po sedežu ali obiskovalcu, če je vstop prost in izvajalci nastopajo brezplačno oz. če iz dokumentacije, ki jo predloži uporabnik, niso razvidne osnove za obračun iz točke I ali pa so le-te nerealne. Če števila obiskovalcev ni mogoče ugotoviti, se plačilo določi tako, da se računata dva obiskovalca na 1 m2 prostora.

III

Najnižji avtorski honorar upoštevamo:

  1. če organizator prireditve nima nobenih prihodkov in izvajalci nastopajo brezplačno;
  2. Če je plačilo določeno v odstotku kot najnižji honorar, ki ga mora plačati uporabnik za določeno uporabo glasbenih del.

Brezplačne vstopnice

Glasbeni odbor Združenja SAZAS je 20. 3. 2013 sprejel sklep, da se brezplačne vstopnice pri organizatorjih, ki so prireditev sicer prijavili v roku, vendar niso vrnili podpisane Pogodbe o javni priobčitvi glasbenih del, obračunajo.

Združenje SAZAS priznava 20% brezplačnih vstopnic glede na celotno število obiskovalcev, preostalih 80% jih obračuna po povprečni ceni vstopnice. Pri organizatorjih, ki prireditve niso prijavili in si niso pridobili Pogodbe o javni priobčitvi glasbenih del, obračunamo vse brezplačne vstopnice, in sicer po povprečni ceni vstopnice.

Tako dobljene vsote prištejemo prihodku od prodanih vstopnic, ki ga mora organizator sporočiti na obrazcu SAZAS-3 (osnove za obračun avtorskega honorarja).

Osnove za obračun avtorskega honorarja so določene v tarifnem delu Pravilnika o javni priobčitvi glasbenih del
Sledite nam