Navigacija

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Turistične kmetije

Turistične kmetije

Pridobitev dovoljenja

Za pridobitev dovoljenja za javno uporabo glasbe na turističnih kmetijah izpolnite ustrezno prijavnico:

Tarifa za uporabo mehanične glasbe na turističnih kmetijah

Letno nadomestilo za javno predvajanje glasbe na turističnih kmetijah je določeno na podlagi sklenjenega sporazuma z Zvezo turističnih kmetij Slovenije.

Občasna organizacija prireditev

Čeprav že imate dovoljenje Združenja SAZAS za uporabo glasbe v poslovnem prostoru, si morate za vsako prireditev pridobiti dodatno dovoljenje. Tovrstna uporaba glasbe v dovoljenju za turistične kmetije ni zajeta.

Če imate prireditve s ponavljajočim repertoarjem (enak repertoar večkrat mesečno), izpolnite:

Do 20 % znižano plačilo avtorskega nadomestila – nečlani ZTKS

Plačevanje avtorskega nadomestila je mesečno, če pa se odločite za večmesečno plačilo vnaprej, je ugodneje. Za pridobitev popusta zgolj ustrezno označite na prijavnici:

  • letno z 20 % popustom
  • 6-mesečno z 10 % popustom
  • 4-mesečno s 5 % popustom.

V primeru predčasnega prenehanja poslovanja vam Združenje SAZAS za obdobje preplačila povrne avtorsko nadomestilo. O morebitnem prenehanju poslovanja pisno obvestite Združenje SAZAS na: [email protected]

Tarifa

Tarifa za člane ZKTS

Letno nadomestilo za javno predvajanje glasbe na turističnih kmetijah za uporabnike, ki ste člani Zveze turističnih kmetij Slovenije (ZKTS), je določeno na podlagi sklenjenega sporazuma z ZKTS.

Tarifa za nečlane ZKTS

Gostinski obrati z radijskim ali televizijskim sprejemnikom

  • Če se v gostinskem obratu predvaja glasba prek radia ali TV sprejemnika (retransmisija), znaša tarifa 19,36 € (brez DDV).
  • Če so zvočniki ločeni od radijskega sprejemnika, potem se plača še dodatni avtorski honorar v višini 1,38 € po zvočniku (brez DDV).
  • Če ima uporabnik glasbeni stolp, ki vsebuje več naprav za reprodukcijo glasbe (mehanično predvajanje glasbe), potem plača avtorski honorar po določbah tarifne točke III-A/2 – Gostinski obrati z mehanično glasbo. (Gostinski obrati in diskoteke)

Avtorski honorar se plača mesečno.

Tarifa za prireditve in koncerte

Več o tarifah za prireditve z glasbo si preberite na povezavi: Uporabniki – Prireditve in koncerti.

Prenehanje poslovanja

O morebitnem prenehanju poslovanja pisno ali po e-pošti obvestite Združenje SAZAS na: [email protected], in navedite ime podjetja, davčno številko, ime in naslov poslovnega prostora, ter datum prenehanja poslovanja oz. zaprtje.

Do prekinitve morate imeti poravnane vse obveznosti do Združenja SAZAS.
Sledite nam