Navigacija

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Turistične kmetije

Turistične kmetije

Pridobitev dovoljenja

Za pridobitev dovoljenja za javno uporabo glasbe na turističnih kmetijah izpolnite ustrezno prijavnico:

Tarifa za uporabo mehanične glasbe na turističnih kmetijah

Letno nadomestilo za javno predvajanje glasbe na turističnih kmetijah je določeno na podlagi sklenjenega sporazuma z Zvezo turističnih kmetij Slovenije.

Občasna organizacija prireditev

Čeprav že imate dovoljenje Združenja SAZAS za uporabo glasbe v poslovnem prostoru, si morate za vsako prireditev pridobiti dodatno dovoljenje. Tovrstna uporaba glasbe v dovoljenju za turistične kmetije ni zajeta.

Če imate prireditve s ponavljajočim repertoarjem (enak repertoar večkrat mesečno), izpolnite:

Do 20 % znižano plačilo avtorskega nadomestila – nečlani ZTKS

Plačevanje avtorskega nadomestila je mesečno, če pa se odločite za večmesečno plačilo vnaprej, je ugodneje. Za pridobitev popusta zgolj ustrezno označite na prijavnici:

  • letno z 20 % popustom
  • 6-mesečno z 10 % popustom
  • 4-mesečno s 5 % popustom.

V primeru predčasnega prenehanja poslovanja vam Združenje SAZAS za obdobje preplačila povrne avtorsko nadomestilo. O morebitnem prenehanju poslovanja pisno obvestite Združenje SAZAS na: [email protected]

Tarifa

Tarifa za člane ZKTS

Letno nadomestilo za javno predvajanje glasbe na turističnih kmetijah za uporabnike, ki ste člani Zveze turističnih kmetij Slovenije (ZKTS), je določeno na podlagi sklenjenega sporazuma z ZKTS.

Tarifa za nečlane ZKTS

Gostinski obrati z radijskim ali televizijskim sprejemnikom

  • Če se v gostinskem obratu predvaja glasba prek radia ali TV sprejemnika (retransmisija), znaša tarifa 19,36 € (brez DDV).
  • Če so zvočniki ločeni od radijskega sprejemnika, potem se plača še dodatni avtorski honorar v višini 1,38 € po zvočniku (brez DDV).
  • Če ima uporabnik glasbeni stolp, ki vsebuje več naprav za reprodukcijo glasbe (mehanično predvajanje glasbe), potem plača avtorski honorar po določbah tarifne točke III-A/2 – Gostinski obrati z mehanično glasbo. (Gostinski obrati in diskoteke)

Avtorski honorar se plača mesečno.

Tarifa za prireditve in koncerte

Več o tarifah za prireditve z glasbo si preberite na povezavi: Uporabniki – Prireditve in koncerti.

Prenehanje poslovanja

O morebitnem prenehanju poslovanja pisno ali po e-pošti obvestite Združenje SAZAS na: [email protected], in navedite ime podjetja, davčno številko, ime in naslov poslovnega prostora, ter datum prenehanja poslovanja oz. zaprtje.

Do prekinitve morate imeti poravnane vse obveznosti do Združenja SAZAS.
An error has occurred. Error: Sazas_TopCharts is currently unavailable.
Sledite nam