Navigacija

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Drsališča - smučišča

Drsališča - smučišča
Tu dobite dovoljenje za uporabo glasbe:
  • na drsališčih
  • v ozvočenih žičnicah, sedežnicah
  • na smučiščih

Pridobitev dovoljenja

Za pridobitev dovoljenja natančno izpolnite prijavnico in jo posredujte Združenju SAZAS. Če predvajate glasbo tudi v gostinskih obratih ob smučiščih, drsališčih, obvezno izpolnite dve prijavnici: ločeno za drsališče / smučišče in ločeno za gostinski obrat.

Če potrebujete dodatno pojasnilo ali pomoč, nam pišite na [email protected].

Občasna organizacija prireditev na/ob smučišču, drsališču

Čeprav že imate dovoljenje Združenja SAZAS za uporabo glasbe na smučišču oz. drsališču, si morate za vsako prireditev pridobiti dodatno dovoljenje. Tovrstna uporaba glasbe v dovoljenju za smučišče oz. drsališče ni zajeta.

Do 20 % znižano plačilo avtorskega nadomestila

Plačevanje avtorskega nadomestila je mesečno, če pa se odločite za večmesečno plačilo vnaprej, je ugodneje. Za pridobitev popusta zgolj ustrezno označite na prijavnici:

  • letno z 20 % popustom
  • 6-mesečno z 10 % popustom
  • 4-mesečno s 5 % popustom.

V primeru predčasnega prenehanja poslovanja vam Združenje SAZAS za obdobje preplačila povrne avtorsko nadomestilo. O morebitnem prenehanju poslovanja pisno obvestite Združenje SAZAS na: [email protected].

Tarife za drsališča in smučišča

Nadomestilo avtorskega honorarja se plača mesečno, za vsak začeti mesec.
Dejavnost Tarifa* Način obračuna
drsališče 68,56€ mesečno
sumčišče 68,56€ za vsako obračunsko enoto; mesečno
*DDV ni vključen.

Prenehanje poslovanja

O morebitnem prenehanju poslovanja pisno ali po e-pošti obvestite Združenje SAZAS na: [email protected], in navedite ime podjetja, davčno številko, ime in naslov poslovnega prostora, ter datum prenehanja poslovanja oz. zaprtje.

Do prekinitve morate imeti poravnane vse obveznosti do Združenja SAZAS.
Sledite nam