Navigacija

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Drsališča - smučišča

Drsališča - smučišča
Tu dobite dovoljenje za uporabo glasbe:
  • na drsališčih
  • v ozvočenih žičnicah, sedežnicah
  • na smučiščih

Pridobitev dovoljenja

Za pridobitev dovoljenja natančno izpolnite prijavnico in jo posredujte Združenju SAZAS. Če predvajate glasbo tudi v gostinskih obratih ob smučiščih, drsališčih, obvezno izpolnite dve prijavnici: ločeno za drsališče / smučišče in ločeno za gostinski obrat.

Če potrebujete dodatno pojasnilo ali pomoč, nam pišite na [email protected].

Občasna organizacija prireditev na/ob smučišču, drsališču

Čeprav že imate dovoljenje Združenja SAZAS za uporabo glasbe na smučišču oz. drsališču, si morate za vsako prireditev pridobiti dodatno dovoljenje. Tovrstna uporaba glasbe v dovoljenju za smučišče oz. drsališče ni zajeta.

Do 20 % znižano plačilo avtorskega nadomestila

Plačevanje avtorskega nadomestila je mesečno, če pa se odločite za večmesečno plačilo vnaprej, je ugodneje. Za pridobitev popusta zgolj ustrezno označite na prijavnici:

  • letno z 20 % popustom
  • 6-mesečno z 10 % popustom
  • 4-mesečno s 5 % popustom.

V primeru predčasnega prenehanja poslovanja vam Združenje SAZAS za obdobje preplačila povrne avtorsko nadomestilo. O morebitnem prenehanju poslovanja pisno obvestite Združenje SAZAS na: [email protected].

Tarife za drsališča in smučišča

Nadomestilo avtorskega honorarja se plača mesečno, za vsak začeti mesec.
Dejavnost Tarifa* Način obračuna
drsališče 68,56€ mesečno
sumčišče 68,56€ za vsako obračunsko enoto; mesečno
*DDV ni vključen.

Prenehanje poslovanja

O morebitnem prenehanju poslovanja pisno ali po e-pošti obvestite Združenje SAZAS na: [email protected], in navedite ime podjetja, davčno številko, ime in naslov poslovnega prostora, ter datum prenehanja poslovanja oz. zaprtje.

Do prekinitve morate imeti poravnane vse obveznosti do Združenja SAZAS.
An error has occurred. Error: Sazas_TopCharts is currently unavailable.
Sledite nam