Navigacija

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Kombinacija različnih umetniških zvrsti

Kombinacija različnih umetniških zvrsti
Tu dobite dovoljenje za:
 • gledališče
 • balet, kabaret, variete, music-hall
 • plesna tekmovanja, revije na ledu

Pridobitev dovoljenja

Dovoljenje si morate pridobiti za vsako prireditev posebej. Če potrebujete dodatno pojasnilo ali pomoč, nam pišite na [email protected].

Tarife za balet, kabaret, variete, muic-hall, plesna tekmovanja, revije na ledu

Osnove za obračun avtorskega honorarja so različne, uporabnik pa plača avtorski honorar le po eni osnovi (več o osnovah).

I II* III*
7% 0,21€ 82,97€
*DDV ni vključen.

Avtorski honorar se plača za vsako posamično prireditev.

Tarife za gledališče

Osnove za obračun avtorskega honorarja so različne, uporabnik pa plača avtorski honorar le po eni osnovi (več o osnovah).

Trajanje glasbe (min) I II III
do 10 1% 0,06€ 27,66€
od 11 do 20 2% 00,08€ 41,48€
nad 30 3% 00,11€ 55,31€
*DDV ni vključen.

Avtorski honorar se plača za:

 • nenaročena glasbena dela, ki se izvajajo v dramsko-odrskih delih:
  • kot spremljava ali
  • kot ilustracija ali
  • so vključena v samo dramsko delo
 • naročena dela, za katera avtor ni prenesel pravice na naročnika.
Prav tako se plača avtorski honorar, ki je za 50 % nižji od osnovne tarife, če se glasbena dela izvajajo:
 • pred začetkom predstave
 • med odmorom ali
 • po predstavi.
 Avtorski honorar se plača za vsako prireditev posebej.
Sledite nam