Navigacija

Kategorije

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Novice in sporočila za javnost

Združenje SAZAS zbralo več kot 10 milijonov EUR avtorskih nadomestil

Letno poslovno poročilo Združenja SAZAS za leto 2016

  • 3665
Združenje SAZAS zbralo več kot 10 milijonov EUR avtorskih nadomestil

Združenje SAZAS nadaljuje z odličnimi poslovnimi rezultati, saj je v poslovnem letu 2016 zbralo 10,8 milijonov EUR avtorskih nadomestil, kar predstavlja 12-odstotno realno rast zbranih nadomestil iz naslova malih pravic. Po odbitju stroškov bo tako avtorjem in imetnikom pravic za tekoče leto razdeljenih več kot 7 milijonov EUR.

V l. 2016 je število obračunanih avtorjev oz. imetnikov pravic doseglo nov mejnik - kar 100.841 upravičencev, tudi to rekordno število je posledica poračunov. Združenje SAZAS s svojo učinkovito informacijsko-tehnološko (IT) arhitekturo zagotavlja, da so v prvem letu od obračuna honorarjev, le-ta tudi v 95 % izplačana avtorjem oz. upravičencem; v naslednjih treh letih pa zagotovi, da so le-ta izplačana 98 %.

Graf: Zbrana plačila po prihodkih iz tekočega leta in prihodki za nazaj

Zbrana-nadomestila-2016-sazas

*V l. 2015 na višino zbranih nadomestil vpliva poravnava Združenja SAZAS z Javnim zavodom RTV Slovenija. Realna rast nadomestil iz naslova malih pravic v l. 2016 je sicer 12-odstotna, kar prikazuje črta gibanja prihodkov iz tekočega poslovanja.

Po zaslugi napredne in sodobne IT arhitekture, ki temelji na bogatih strokovnih izkušnjah in znanju, uvršča Združenje SAZAS med najbolj učinkovite kolektivne organizacije vzhodne in srednje Evrope, ter ob bok mnogo večjih trgov z bistveno daljšo avtorsko zakonodajno tradicijo (npr. Francija, Velika Britanija, Nemčija).

V l. 2016 je bilo tako izvedenih 36 obračunov iz naslova malih pravic iz države, kar je z vidika obdelave podatkov daleč največ do sedaj, ter še 5 obračunov avtorskih honorarjev iz tujine. Podrobnejši podatki o načinu izvedbe in ključni parametri posameznega obračuna, kot tudi vsa izplačila avtorskih honorarjev, ločeno za fizične in pravne osebe, so dostopni na spletni strani Združenja. Avtorjem in imetnikom pravic pa je z osebnim geslom omogočen dostop do podrobnejših podatkov njihovega obračuna.

V pritožbenem obdobju je Glasbeni odbor prejel 16 pritožb nad izvedenimi obračuni, trem je bilo ugodeno, sedmim delno ugodeno, šest pa jih je bilo zavrnjenih. Upravičene in delno upravičene pritožbe predstavljajo manj kot 0,1 promila vseh obračunanih avtorjev. (Poročilo Glasbenega odbora)

Graf: Predlog delitve avtorskih honorarjev avtorjem oz. imetnikom pravic

Predlog-delitve-2016-sazas 

Združenje SAZAS ohranja svojo prepoznavno vlogo partnerja pri bogatenju kulturne zakladnice, saj je v l. 2016 podprlo številne raznovrstne glasbene projekte, izvedlo natečaj za kritje kotizacije na mednarodni 10-dnevni delavnici na Jazz Kampu Kranj 2016, ter nadaljuje z ozaveščanjem javnosti o pomenu pravic intelektualne lastnine in promociji avtorske pravice. [ Več o tem ]

V zadovoljstvo nam je tudi podatek, da se med uporabniki avtorsko varovanih glasbenih del dviguje zavest o pomenu (predhodne) ureditve pravic za javno uporabo glasbe, saj smo zaznali 7 % rast predhodno pridobljenih dovoljenj ter skoraj 6 % rast t. i. samoprijav.

Edinstveni glasbeni portal Slotop50 vse bolj postaja referenčni portal za raznovrstne medije, ki povzemajo uvrstitve skladb na tedenskih, mesečnih in letnih lestvicah. To dejstvo toplo pozdravljamo, saj so lestvice rezultat več kot 20-letnih izkušenj s področja dokumentiranja glasbenih del in tehnološkega razvoja opreme, ki zmore samodejno spremljati predvajane vsebine ter sprotno avtomatsko prepoznavati podatke (t. i. monitoring).

Slotop50: Najbolj poslušane skladbe domačih izvajalcev v letu 2016 - radio

Slotop50-top-skladbe-2016

>> Ekskluzivni intervju z Nino Pušlar.

Mednarodna vpetost Združenja SAZAS in članstvo v ključnih krovnih organizacijah CISAC (že od l. 1996) in BIEM (že od l. 2003) ga zavezuje k nenehnemu sledenju globalnih trendov kolektivnega uveljavljanja avtorske pravice in spremljanju ter vnašanja dobrih praks v lastno poslovanje, kot tudi nenehno prilagajanje izzivom iz regulativno-političnega okolja. [Več novic o aktivnostih CISAC]

Kolektivna organizacija pa ni zgolj IT. V prvi vrsti so avtorji in imetniki pravic, ki želijo ustvarjati nova glasbena dela, povezovati ljudi z glasbo in premoščati kulturno raznolikost z ohranjanjem le-te. Uporabniki glasbe s posredovanjem glasbe v javnosti širijo njeno pozitivno moč, barvitost človeške duše. SAZAS je vez med njimi.

Z izdajanjem dovoljenj in izplačili avtorskih honorarjev udejanja avtorsko pravico in zagotavlja, da ni le črka na papirju avtorske zakonodaje.

Vizija Združenja SAZAS ostaja: biti zanesljiv partner avtorjem in uporabnikom tudi v prihodnje.

Letno poslovno poročilo Združenja SAZAS za leto 2016
 
Sledite nam