Navigacija

Kategorije

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Novice in sporočila za javnost

Združenje SAZAS 6. najbolj učinkovita kolektivna organizacija na svetu

Zasedanje Medijsko tehničnega odbora CISAC v Budimpešti

  • 4063
Združenje SAZAS 6. najbolj učinkovita kolektivna organizacija na svetu

Budimpešta, 10. in 11. 10. 2017. Predstavnika Združenja SAZAS sta se udeležila visoko strokovnega zasedanja Medijsko tehničnega odbora (Media Technical Committee – MTC) v organizaciji CISAC in BIEM.

MTC je eden izmed štirih tehničnih odborov, ki delujejo v okviru CISAC, in ki zagotavljajo visoko strokovno in tehnično specifične smernice o upravljanju avtorskih nadomestil za ustvarjalce. MTC je odbor, ki proučuje in se ukvarja z izzivi, povezanimi z licenciranjem avtorsko zaščitenih del tako v spletnem kot »analognem« okolju, vključno z mehaničnimi pravicami in pravicami izvajanja.

Letošnje zasedanje svetovno uveljavljenih strokovnjakov s področja licenciranja je bilo usmerjeno v spletno – digitalno okolje; ki ni več prihodnost, temveč realnost poslovnega okolja kolektivnih organizacij. Predstavljene so bile številne dobre in delujoče prakse kolektivnega licenciranja in poslovni modeli, ki jih sestrske organizacije Združenja SAZAS v dobrobit avtorjev, katerih pravice uveljavljajo, učinkovito in uspešno izvajajo.

Tu moramo, žal, izpostaviti temeljno ugotovitev strokovne javnosti:

Združenje SAZAS, kot slovenska kolektivna organizacija, je pri svojem delu močno ohromljeno zaradi nedelujočega slovenskega avtorsko zakonodajnega okolja in nerazumevanje pravic avtorjev s strani zakonodajalca oz. regulatorja. Slovenija postaja vse bolj osamljena država, članica Evropske unije (Evropa namreč velja za avtorsko zakonodajno najbolj razvito celino oz. regijo sveta), ki ne (z)more prepoznati strateške vrednosti in nujnosti prilagoditve razumevanja avtorske zakonodaje sodobnemu tehnološkemu (digitalnemu) okolju. Opažamo urgentno nujnost ustrezne prilagoditve določil, ki bodo omogočili nadaljnjo – do avtorjev in imetnikov pravic – spoštljivo in predvsem pravično kolektivno uveljavljanje njihovih pravic, njihove zasebne lastnine, njihovih temeljnih človekovih pravic.
V nasprotnem – lahko se zgodi kolaps spoštovanja avtorske zakonodaje, kar dolgoročno vodi v izumrtje izvirne avtorske ustvarjalnosti.

Vsemu navkljub, pa se Združenje SAZAS ponovno lahko pohvali s svojo učinkovitostjo in uspešnostjo na svetovni ravni.

 

Njegov poslovni model kolektivnega uveljavljanja pravic z visoko stopnjo strokovnosti in pravočasne prilagoditve tehnološkim izzivom licenciranja in dokumentiranja avtorskih del s pomočjo informacijsko-tehnološkega (IT) partnerja, ga uvršča v sam svetovni vrh – na visoko 6. mesto!

V predstavitvi študije – analiza trga na podlagi podatkov CISAC, ki jo je predstavil Eduardo Falcone, SADAIC, ki je zajemala podatke o višini zbranih nadomestil v l. 2016 glasbenih avtorskih kolektivnih organizacij iz 75 držav, Združenje SAZAS zaseda visoko 6. mesto. Gre za izjemen uspeh, zlasti, ker v Sloveniji zaradi regulativno-zakonodajnega okolja ni možnosti razvoja poslovnih modelov, prilagojenih digitalnemu okolju, medtem ko je pri ostalih državah to trend, ki prinaša nujne vire pravičnega poplačila izkoriščanja pravic avtorjev.

Slika: Najučinkovitejši trgi: vrednost nacionalnega trga (NPC) v razmerju s kupno močjo gospodinjstva (HHC). Lestvica držav: Madžarska (1.), Danska (2.), Hrvaška (3.), Finska (4.), Švedska (5.) in Slovenija (6.).

SAZAS_ucinkovitost poslovanja

Vir: Eduardo Falcone, National performing collections in 2016. MTC 2017, 22.

Poleg tehnično visoko strokovnih znanj in dobrih praks je visoki predstavnik GESAC-a na kratko predstavil trenutno največji izziv Evropske unije, pa tudi preostalega sveta, in sicer vnos zakonodajno ustrezne rešitve za zagotovitev »pravične vrednosti – vrednostni razkorak«, t. i. zavzemanje za Transfer of Value.

Sprejem direktive o avtorskih pravicah na enotnem digitalnem trgu je namreč v zaključni fazi, saj poteka glasovanje področnih odborov Evropskega parlamenta. Žal, moramo tudi tu zapisati, da je Slovenija (oz. slovenski predstavniki Evropskega parlamenta), tudi tu glasovala proti sprejemu do avtorjev pravičnejše zakonodaje v digitalnem svetu, medtem ko so jo države z močno avtorsko zakonodajno tradicijo, kot npr. Francija (celo predsednik Emmanuel Macron se je osebno zavzel za podporo pravic avtorjev), Portugalska, Španija, potrdile.

 
Sledite nam