Navigacija

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Inovacije izboljšujejo življenje

Inovacije izboljšujejo življenje

26. april – dan, posvečen intelektualni lastnini

  • 8419
26. april – dan, posvečen intelektualni lastnini
Letošnje praznovanje svetovnega dneva intelektualne lastnine poteka pod geslom Inovacije – izboljšujejo življenje (ang. »Innovation – Improving Lives«).

Praznovanje dneva je namenjeno ozaveščanju družbe o pomembni vlogi pravic intelektualne lastnine v našem življenju, med katere sodijo: avtorske pravice, patenti, blagovne znamke, industrijsko oblikovanje. Tovrstne pravice so ključne za spodbujanje kreativnosti in inovacij.

WIPO, Svetovna organizacija za intelektualno lastnino, specializirana za področje pravic intelektualne lastine in pod okriljem medvladne organizacije Združenih narodov s sedežem v Ženevi, vsako leto določi temo praznovanja. Letošnja je posvečena inovacijam in njihovemu prispevku k bolj zdravemu, varnemu in udobnemu življenju nas vseh.

Inovacije spreminjajo probleme v napredek, avtorske pravice spodbujajo ustvarjalnost.

Pomembnost urejenega in delujočega sistema pravic intelektualne lastnine je dodana vrednost vsake države, saj le-ta privablja investitorje, nagrajuje ustvarjalce in jih spodbuja k razvijanju njihovih idej in zagotavljanju, da je njihovo znanje prosto dostopno in da jutrišnji inovatorji lahko gradijo na današnji novi tehnologiji.

Dan intelektualne lastine je posvečen praznovanju človeštva.

Vsak dan običajni posamezniki ustvarjajo izjemne stvari in spreminjajo svet na bolje. Negujmo zavest o pomembnosti pravic intelektualne lastnine in spodbujajmo ustvarjalnost za lepšo prihodnost vseh nas.

 
Sledite nam