Navigacija

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Aktualno

Novice in sporočila za javnost

Predstavnika Združenja SAZAS na letnem srečanju Evropskega odbora CISAC v Sofiji

  • 5971
Predstavnika Združenja SAZAS na letnem srečanju Evropskega odbora CISAC v Sofiji

6. in 7. aprila 2016 je potekalo redno letno srečanje Evropskega odbora CISAC (European Commiittee) v Sofiji, Bolgarija. Srečanje, na katerem se je zbralo približno 100 predstavnikov iz 42 kolektivnih organizacij, večinoma evropskih držav ter predstavniki krovnih organizacij CISAC, GESAC in SAA, sta gostili domači kolektivni organizaciji Musicautor in Filmautor.

Celovit pregled aktualnega dogajanja s področja kolektivnega uveljavljanja pravic avtorjev v evropski regiji je izredno dobrodošel, zlasti zaradi spreminjajoče zakonodaje na ravni Evropske unije in nadaljnjemu razvoju avtorske zakonodaje v luči prilagajanja tehnološkim spremembam ter vse večje digitalizacije kreativnih vsebin.

Smo v času, ko v celotni regiji poteka ponovni razmislek o določitvi pravične in uravnotežene vrednosti znotraj celotni ustvarjalne verige in iskanje do vseh deležnikov pravičnih poslovnih modelov, ki ohranjajo avtorsko pravico in spodbujajo ustvarjanje novih del. Dokazano je, da so kreativne vsebine tiste, ki poganjajo digitalno gospodarstvo in tako ustvarjajo nova delovna mesta ter gospodarsko rast.

Izpostavljene teme:

  • Prenos Direktive o kolektivnem uveljavljanju pravic 2014/26/EU v nacionalno zakonodajo.
    • V določenih državah je zaznana težnja po izrazito prekomernem prenosu direktive, zlasti po vmešavanju in nadzoru države, kar nikakor ni v duhu direktive.
    • Direktiva skuša opolnomočiti avtorje oz. imetnike pravic, da bodo zaradi specifičnosti kolektivnega uveljavljanja pravic imeli boljši nadzor nad svojo zasebno lastnino.
    • Neodvisni poslovni subjekti so v sami direktivi preohlapno definirani, vsekakor pa bi morala država poskrbeti, da jim ne dodeli a priori privilegiranega položaja v smislu manjših obveznosti v primerjavi s kolektivnimi organizacijami.
  • Pravičen prenos vrednosti v digitalnem gospodarstvu – premislek o vrednosti avtorskega ustvarjanja in pravičnem uravnoteženem poslovnem modelu
  • Prestavitev poslovnega modela Spotify
  • Predstavitev digitalnih središč (hub-ov) – t. i. panevropskih licenčnih središč, v katera pristopajo kolektivne organizacije: ARMONIA, ICE.
  • Pregled pomembnejši avtorsko zakonodajnih sodb Evropskega sodišča.
  • Delo CISAC
  • Predstavitev metodologije primerjalne študije vrednosti avtorske in sorodnih pravic (študija je v pripravi).
  • Poslovni pregled kolektivnih organizacij v centralno-vzhodno evropski regiji (CEE).

Ob zaključku srečanja sta bili sprejeti dve resoluciji:

  1. Resolucija za zagotovitev pravičnega nadomestila iz naslova praznih nosilcev. V Bolgariji se avtorji in imetniki pravic soočajo z enako težavo kot v Sloveniji: država preprečuje izvajanje pravic, ki so v zakonodaji prepoznane. V Slovenij npr. URSIL že od l. 2010 ne dodeli dovoljenja nobeni kolektivni organizaciji za uveljavljanje pravic, čeprav je več kolektivnih organizacij, ki so izkazale interes in zmožnost, da bi upravljale pravice.
     
  2. Resolucija o problematiki praznih nosilcev v Litvi s pozivom vladi, da zagotovi pravično nadomestilo za uporabo del in uskladi zakonodajo z Direktivo 2001/29/EC.

>> Več o srečanju Evropskega odbora CISAC

 
Sledite nam