Navigacija

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Aktualno

Novice in sporočila za javnost

CISAC objavil poročilo o zbranih avtorskih nadomestilih v l. 2014 po celem svetu - Global Collections Report 2015

 • 7271
CISAC objavil poročilo o zbranih avtorskih nadomestilih v l. 2014 po celem svetu - Global Collections Report 2015

Višina zbranih avtorskih nadomestil na svetovni ravni v l. 2014 je dosegla 7,9 milijard EUR. Višina glasbenih nadomestil je dosegla 2,4 % rast glede na preteklo leto in znaša 6,9 milijard EUR, v Sloveniji je bilo zbranih 4,24 EUR avtorskih nadomestil / prebivalca, manj od evropskega povprečja: 5,49 EUR/preb.

Pariz, 27. 10. 2015. CISAC, mednarodna konfederacija kolektivnih organizacij avtorjev in skladateljev je izdala poročilo o globalno zbranih nadomestilih 2015 – ang. »2015 Global Collections Report«, v katerem so zajeti podatki o zbranih nadomestilih za leto 2014.

Skupna višina zbranih avtorskih nadomestil 230 kolektivnih organizacij, članic CISAC, v imenu 4 milijonov ustvarjalcev po celem svetu, je v l. 2014 rahlo zrasla glede na stabilno l. 2013. Zbranih je bilo tako 7,9 milijard EUR, kar predstavlja 2,8 % rast glede na l. 2013; ob enakem menjalnem tečaju valute pa bi prestavljala celo 5 % rast.

CISAC je tako objavil že drugo ekonomsko poročilo pred iztekom l. 2015, kar odraža njegovo predanost k hitrejšemu podajanju informacij javnosti.

Ključni trendi:

Geografsko gledano evropske države ostajajo vodilne v višini zbranih avtorskih nadomestil. Gledano na umetniški repertoar, pa prav tako ostaja glasba vodilni steber prihodka ustvarjalcev. Digitalna nadomestila (nadomestila, zbrana iz digitalnih medijev) nakazujejo na obetajočo prihodnost za nadaljnjo rast.

 • Skupna višina 7,9 milijard EUR globalno zbranih avtorskih nadomestil s strani kolektivnih organizacij, članic CISAC in ponovna rast (+2,8 %) glede na predhodno stabilno leto 2013.
 • Glasbeni repertoar še naprej predstavlja glavnino vseh zbranih nadomestil (kar 87 %) in je višji za  2,4 % glede na preteklo leto
 • Drugi repertoarji (avdiovizualni, drama, literatura in vizualne umetnosti) predstavljajo višino zbranih nadomestil, ki je prav tako zrasla za 5,2 %. Največja rast je bila v avdiovizualnem segmentu (+5 %)  in pri vizualnem repertoarju (+16,5%).
 • Priobčitev javnosti (male pravice) predstavljajo 79 % vseh zbranih nadomestil in so zabeležile 3,8 % rast.
 • Višina zbranih nadomestil iz naslova pravice mehanične reprodukcije še naprej padajo – 9 % glede na preteklo leto.
 • Nadomestila, zbrana iz digitalnih in multimedijskih storitev (za vse repertoarje skupaj), beležijo 20,2 % letno rast. 
 • 99 % vseh zbranih nadomestil iz digitalnih in multimedijskih storitev predstavljajo uporabo glasbenega repertoarja.
 • Evropa je regija, ki zbere največ, kar 61,3 % vseh – svetovno zbranih – avtorskih nadomestil (kar 4,9 milijard EUR) in beleži 4,1 % letno rast, večjo, kot je rast njenega BDP-ja.
 • Druga največja regija so ZDA in Kanada s skoraj 17 % vseh zbranih avtorskih nadomestil. Je tudi regija z največjo, 6,2 % letno rastjo.
 • Države BRICS (Brazilija, Rusija, Indija, Kitajska in Južno-afriška republika) so zabeležile 11 % rast, kar je spodbuden trend, vendar se je rahlo upočasnil glede na nekdanjo 30 % rast leta 2013/2012. Države BRICS predstavljajo 5 % vseh svetovno zbranih nadomestil.

Gadi Oron, Generalni direktor CISAC, je ugotovitve poročila med drugim pospremil z besedami:

»Veseli nas, da smo izdali drugo poročilo Global Collections Report in 2015, ki odraža CISAC-ovo predanost k poročanju podatkov o višini zbranih honorarjev njihovih članic v časovnem okviru, ki ustreza hitremu in dinamičnemu trgu.

2014 se je vrnilo k rasti, z 2,8 % rastjo globalno zbranih nadomestil. Skoraj vsi umetniški repertoarji so zrasli za vsaj 2 %: glasbena nadomestila so zrasla za 2,4 %, nadomestila vizualnih umetnosti pa so zabeležila najvišjo, 16,5 % rast, ki mu sledijo nadomestila iz avdiovizualnega repertoarja s 5 % rastjo.

Pravice priobčitve javnosti, ki predstavljajo glavnino vseh zbranih nadomestil organizacij, članic CISAC (kar 79 %), so zabeležile 3,8 % letno rast (…)«

Jean-Michel Jarre, predsednik CISAC, je dejal:

»Ko sem potoval po svetu, se mi je zdelo razveseljivo, da sem izpostavljen čudovitemu bogastvu talentov, ki so tam zunaj, še zlasti mladim generacijam, in vseskozi me opominjajo na velika pričakovanja ustvarjalcev, da bodo spoštovani in dobili pošteno nadomestilo za kakršno koli uporabo njihovega dela. Mi ustvarjalci smo v ozadju naših organizacij, ki se prilagajajo novim tržnim pogojem in izzivom za nadaljnjo rast zbranih nadomestil.«

Kakšni so podatki iz poročila za Slovenijo?

Višina zbranih avtorskih nadomestil na prebivalca

Po podatkih CISAC, katere članici sta slovenski kolektivni avtorski organizaciji SAZAS in ZAMP, je bilo v l. 2014 zbranih 4,24 EUR avtorskih nadomestil / prebivalca, manj od evropskega povprečja: 5,49 EUR/preb. Višina zbranih nadomestil jo uvršča na rep evropskih držav, 19. mesto.

Največ nadomestil na prebivalca je bilo zbranih v Švici, kar 24,42 EUR, sledita ji Danska z 19,65 EUR in Francija s 15,67 EUR.

Višina zbranih avtorskih nadomestil glede na delež BDP-ja

Zbrani delež avtorskih nadomestil v Sloveniji tako predstavlja 0,031 % BDP-ja, kar je nižje od povprečne vrednosti držav evropske regije, 0,049 % BDP-ja.
Največji delež predstavlja na Madžarskem, kar 0,081 % BDP-ja, sledita ji Francija z 0,065 % BDP-ja in Danska z 0,058 % BDP-ja

Poročilo CISAC "Global Collections Report 2015" je na voljo v angleškem jeziku na spletnem mestu konfederacije CISAC, kjer je objavljena tudi novica.

 
Sledite nam