Navigacija

Kategorije

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Novice in sporočila za javnost

Pomembna zmaga avtorjev v boju za pravično nadomestilo za kabelsko retransmisijo

 • 693
Pomembna zmaga avtorjev v boju za pravično nadomestilo za kabelsko retransmisijo

Trzin, 17. 12. 2018. Ključna problematika: Neobstoječa tarifa za kabelsko retransmisijo in posledično neplačevanje s strani kabelskih operaterjev Republike Slovenije.

Razlaga

Združenje SAZAS je dobilo pomembno tožbo v upravnem sporu proti Svetu za avtorsko pravo (Svet) zaradi določitve tarife za radiodifuzno retransmisijo glasbenih del I U 944/2017-36.

Svet v sestavi predsednika Tilna Tacola in članov Gabra Marolta, Mateja Pangerca, Aljoše Ravnikarja in Martina Srebotnjaka je dne 22. 3. 2017 določil tarifo za primere, ko se vaša avtorska glasbena dela retransmisirajo v kabelskih sistemih v Republiki Sloveniji v višini 0,192 EUR na naročnika če uporabnik retransmisira nad 100 televizijskih in 60 radijskih programov, kar je po mnenju Združenja SAZAS bistveno prenizko, saj znaša le 7 % več od minimalne tarife iz leta 1998. Združenju SAZAS je takšno odločitev uspelo izpodbiti s tožbo pred Upravnim sodiščem RS.

Sodišče je v sodbi z 13. 11. 2018 poudarilo, da mora tarifa upoštevati kriterije, kot jih določa ZKUASP in pred tem ZASP, to pa je, da mora tarifa odražati ekonomsko vrednost pravic, ki so predmet skupnega sporazuma, naravo in obseg uporabe avtorskih del ter ekonomsko vrednost storitve, ki jo zagotavlja kolektivna organizacija, pri čemer se glede na okoliščine posameznega primera upoštevajo zlasti:

 • obseg repertoarja;
 • obseg dovoljenja;
 • prihodek, ki se doseže z uporabo avtorskega dela, ali, če to ni mogoče, stroški, povezani s to uporabo; 
 • pomen avtorskega dela za dejavnost uporabnika; 
 • razmerje med varovanimi in nevarovanimi avtorskimi deli, ki so uporabljena; 
 • razmerje med pravicami, ki se upravljajo kolektivno ali individualno; 
 • posebna zahtevnost kolektivnega upravljanja pravic zaradi določene uporabe avtorskih del; 
 • primerljivost predlagane tarife s tarifami istovrstnih kolektivnih organizacij na istovrstnih delih za istovrstno uporabo v Republiki Sloveniji in drugih državah članicah, ob upoštevanju bruto domačega proizvoda na prebivalca v enoti kupne moči.

Pogled naprej

Na podlagi sodbe bo Svet moral ponoviti postopek in pri tem upoštevati zgoraj navedene kriterije. Združenje SAZAS bo imelo možnost predstaviti svoje argumente, ki so bili do sedaj ignorirani. Predvsem bo pri določitvi tarife potrebno upoštevati, da Združenje SAZAS ščiti celoten svetovni repertoar glasbenih del, ki se uporabljajo v kabelskih sistemih.

 
 • TOP3

  Preteklega tedna

  SloTop50
 • 1
  THE WEEKND BLINDING LIGHTS
 • 2
  MAROON 5 MEMORIES
 • 3
  DJ REGARD RIDE IT
Sledite nam