Navigacija

Kategorije

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Novice in sporočila za javnost

Odgovor Združenja SAZAS na spletno objavo Urada RS za intelektualno lastnino (v nadaljevanju Urad) glede sodbe Vrhovnega sodišča, ki je ugodilo reviziji Združenja SAZAS v zvezi s promocijskim skladom

 • 4353
Odgovor Združenja SAZAS na spletno objavo Urada RS za intelektualno lastnino (v nadaljevanju Urad) glede sodbe Vrhovnega sodišča, ki je ugodilo reviziji Združenja SAZAS v zvezi s promocijskim skladom

Urad v naslovu objave grobo zavaja javnost o odločitvi Vrhovnega sodišča, saj zapiše: »Vrhovno sodišče začrtalo obseg pristojnosti urada za nadzor nad delovanjem kolektivnih organizacij«.

Urad je državni organ, financiran iz proračunskih sredstev in organ, ki mora upravičiti svoj obstoj zaradi zagotavljanja delovanja in opravljanja storitev v javnem interesu in nikakor ne v zasebne namene uradnikov, zato je njegovo javno komentiranje o razsodbah Vrhovnega sodišča nestrokovno, nedopustno in v nasprotju z več zakoni. Dejanje kot tako – še zlasti ob ugotovitvah Vrhovnega sodišča – predstavlja ponavljajočo prekoračitev pooblastil in poseg v pristojnosti sodne veje oblasti.

Urad nima statusa medija in kot tak nima niti pooblastil, še manj zakonske osnove, da bi lahko podajal tovrstno žanrsko obarvane komentarje, ki so nestrokovni, neobjektivni, nesorazmerni in pisani v duhu populističnega žurnalizma. Pričakuje pa se, da bo kot organ države spoštoval sodbe Vrhovnega sodišča, ki so avtonomne in povzemajo veljavno zakonodajo.

Smernice nadzora oz. pooblastil Urada določa Zakon o avtorski in sorodnih pravicah, ki pa ga je Urad, kot ugotovljeno, s svojo nezakonito odločbo huje kršil. Iz Ustave izhaja načelo zakonitosti, kar pomeni, da zakon določa, kakšne so pristojnosti, pravice in dolžnosti državnih organov. Zaradi grobe kršitve le-teh in nezakonitih odločitev javnih uslužbencev, ki bi morali delovati v javnem interesu, je bila prizadejana velika škoda – zlasti slovenski ustvarjalnosti, ki pa – jo Urad s tovrstnimi zapisi še naprej ustvarja in podžiga.

Izdani sklep Urada je ničen in kršitve s strani Združenja SAZAS ni bilo.

Vrhovno sodišče je s sodbo neposredno priznalo nestrokovno, nesorazmerno in napačno tolmačenje javnih uslužbenk oz. vodstva Urada, ki s pozicije moči določila tolmači izven zakonskih določb in je sprožil (nezakonit) postopek izven svojih pooblasti.

Še več – uslužbenci Urada so si celo izplačevali nagrade za svoje delo, kot o tem poroča g. Jurij Žurej, bivši direktor Urada in direktor v času, ko se je omenjeni nezakoniti postopek s strani Urada pričel. 

Javne uslužbenke Urada niso nadzirale delovanje Združenja SAZAS, ampak so s svojim delovanjem brez zakonske podlage dejansko spreminjale odločitve avtorjev (upravljale zasebne pravice, najpomembnejše odločitve so sprejete z glasovanjem na Zboru članov! – tudi oblikovanje promocijskih skladov) in kolektivnih organov vodenja ter upravljanja Združenja SAZAS.

Gre za grob poseg v zasebno sfero in zasebno lastnino avtorjev in to financirano iz davkoplačevalskega denarja!

Urad je s svojim ravnanjem tako povzročil veliko gmotno škodo avtorjem, Združenju SAZAS in vsem nam, državljanom RS, ki s prispevki financiramo nestrokovno, nepooblaščeno delovanje Urada, ki se zdi, da deluje kot da je država v državi, brez odgovornosti in moralno-etičnih načel o svojem poslanstvu.

To je nedopustno razmetavanje državnega proračuna in pozivamo vse odločevalce, da v skladu s svojimi pooblastili ukrepajo.  

Več kot desetletno vztrajanje pri nezakonitem stališču javnih uslužbenk Urada je povzročilo nepopravljivo kulturno umetniško škodo slovenski glasbeni ustvarjalnosti. Ustvarjalnost ob učinkoviti avtorski zakonodaji pa sta temelj gospodarskemu napredku in strateški dobrini vsake nacije.

Bo država vztrajala v rušenju lastnih temeljev napredka?

 
 • TOP3

  Preteklega tedna

  SloTop50
 • 1
  MAROON 5 MEMORIES
 • 2
  TONES AND I DANCE MONKEY
 • 3
  DUA LIPA DON'T START NOW
Sledite nam