Navigacija

Kategorije

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Novice in sporočila za javnost

Obračuni: PR 2019 Veliki koncerti 2019/3 in RT 2018 radiodifuzna retransmisija: Televizija za leta 2011-2013

  • 3031
Obračuni: PR 2019 Veliki koncerti 2019/3 in RT 2018 radiodifuzna retransmisija: Televizija za leta 2011-2013

Spoštovane avtorice, spoštovani avtorji in imetniki pravic,

obveščamo vas, da so bili 22.11.2019 izvedeni naslednji obračuni:

  • PR 2019 Veliki koncerti 2019/3
  • RT 2018 radiodifuzna retransmisija: Televizija za leto 2011
  • RT 2018 radiodifuzna retransmisija: Televizija za leto 2012 in
  • RT 2018 radiodifuzna retransmisija: Televizija za leto 2013.

Izplačila avtorskih honorarjev iz naslova navedenih obračunov so bila nakazana avtorjem in imetnikom pravic 22. 11. 2019 oziroma bodo nakazana v skladu z izstavljenimi računi.

Minimalni znesek za izplačilo posameznega področja znaša 15 € bruto. V izplačilo so vključeni tudi morebitni avtorski honorarji iz preteklih obdobij, ki še niso bili predhodno izplačani.

 
Sledite nam