Navigacija

Kategorije

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Novice in sporočila za javnost

Obvestilo: 24.6.2024 ni uradnih ur

 • 164

Spoštovani,

obveščamo vas, da v ponedeljek 24.6.2024 ni uradnih ur.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav.

Izplačilo velikih koncertov in avtorskih honorarjev iz tujine

 • 283

Spoštovane avtorice, avtorji in imetniki pravic,

obveščamo vas, da je bilo 7. 6. 2024 izvedeno nakazilo za naslednje obračune:

Obvestilo: 3.5.2024 ni uradnih ur

 • 464

Spoštovani,

obveščamo vas, da v petek 3.5.2024 ni uradnih ur.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav.

Obvestilo: 16.2.2024 ni uradnih ur

 • 611

Obvestilo: 9.2.2024 ni uradnih ur

 • 594

Približuje se 29. februar, datum do katerega je potrebno oddati prijave del

 • 823

Spoštovane avtorice, spoštovani avtorji in imetniki pravic!

Izplačilo avtorskih honorarjev iz tujine in obračun naknadno prepoznanih del

 • 995
Spoštovane avtorice in avtorji, spoštovani imetniki pravic,

Izplačilo sredstev iz socialnega sklada

 • 672

Spoštovane avtorice in avtorji!

Obveščamo vas, da je Združenje SAZAS k.o. 27.12.2022 izvedlo izplačila sredstev iz socialnega sklada.

Obvestilo avtorjem in imetnikom pravic o podatkih za namene identifikacije

 • 1160
Skladno z Zakonom o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic smo vas najmanj enkrat letno dolžni obvestiti o kontaktnih podatkih za identifikacijo.

Pred Božičnimi prazniki – in novim letom 2024

 • 597

Srečno, ustvarjalno, spoštljivo do vseh, s katerimi delamo!

RAZPIS ZA DODELITEV SREDSTEV IZ NAMENSKEGA SKLADA ZA IZOBRAŽEVALNI NAMEN

 • 516

Združenje SAZAS k.o. na podlagi 33. člena Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP) ter na podlagi Pravil o namenskih skladih Združenja SAZAS k.o. z dne 31. 08. 2023 z dnem 01. 12. 2023 objavlja Razpis za dodelitev sredstev iz namenskega sklada za izobraževalni namen.

RAZPIS ZA DODELITEV SREDSTEV IZ NAMENSKEGA SKLADA ZA NAMEN SPODBUJANJA KULTURNOUMETNIŠKEGA USTVARJANJA IN RAZŠIRJANJA NOVIH AVTORSKIH DEL NA PODROČJIH, POMEMBNIH ZA OHRANJANJE KULTURNE RAZNOLIKOSTI

 • 561

Združenje SAZAS k.o. na podlagi 33. člena Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP) ter na podlagi Pravil o namenskih skladih Združenja SAZAS k.o. z dne 31. 08. 2023 z dnem 01. 12. 2023 objavlja Razpis za dodelitev sredstev iz namenskega sklada za namen spodbujanja kulturno umetniškega ustvarjanja in razširjanja novih avtorskih del na področjih, pomembnih za ohranjanje kulturne raznolikosti.

Izplačilo preostalih sredstev iz obračuna za leto 2022

 • 542

Spoštovane avtorice, avtorji in imetniki pravic,

obveščamo vas, da so bili 24. 11. 2023 izvedena nakazila za naslednje obračune:

Vabilo na delavnico na temo vaše avtorske zaščite

 • 661

Vabimo vas na delavnico na temo vaše avtorske zaščite, ki bo v četrtek, 23. 11. 2023, ob 17. uri v prostorih Združenja SAZAS k.o., Špruha 19 (Vhod B), Trzin.

Prvo vabilo k pogajanjem za sklenitev skupnega sporazuma

 • 601
Prvo vabilo k pogajanjem za sklenitev skupnega sporazuma o uporabi avtorskih glasbenih del iz repertoarja Združenja SAZAS k.o. na področju dejavnosti gostinskih obratov (dejavnost strežbe jedi in pijač, vključno z gostinskimi obrati, ki nudijo glasbo za ples oz. družabni progam, tj. diskoteke in nočni klubi), frizerskih in kozmetičnih salonov, obratovalnic, delavnic ter nastanitvenih obratov

Obvestilo: 30.10.2023 ni uradnih ur

 • 548

Spoštovani,

obveščamo vas, da v ponedeljek 30.10.2023 ni uradnih ur.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav

Izplačilo velikih koncertov, mehaničnih pravic in avtorskih honorarjev iz tujine

 • 821

Spoštovane avtorice, avtorji in imetniki pravic,

obveščamo vas, da so bila 29. 9. 2023 izvedena nakazila za naslednje obračune:

Razpis za sredstva iz socialnega sklada za pomoč prizadetim avtoricam in avtorjem v poplavah 2023

 • 822

Spoštovani avtorji in avtorice,

namesto brezskrbnih poletnih dni, so avgustovske poplave uničile marsikatere sanje in dolgoletni trud. Na Združenju SAZAS k.o. se zavedamo nastalih razmer ob teh katastrofalnih poplavah in sočustvujemo z vsemi prizadetimi. Z namenom vsaj malo omiliti nastalo škodo, Združenje SAZAS k.o. poziva avtorice in avtorje, ki so utrpeli večjo materialno škodo, da oddajo vlogo za socialni sklad.

Letno poročilo Združenja SAZAS k.o. za leto 2022

 • 0

Letno poročilo Združenja SAZAS k.o. za leto 2022 vsebuje celovit pregled delovanja in poslovanja združenja v letu 2022.

Vsebina poročila:

 • Predstavitev društva
 • Poročilo o aktivnostih v poslovnem letu 2022
 • Računovodsko poročilo in pojasnila k računovodskim izkazom
 • Poročilo o uporabi sredstev iz namenskih skladov
 • Poslovni partnerji
 • Izjave o nasprotju interesov
 • Revizorjevo mnenje
 • In memoriam.

Marcel Škerjanc, poslovodstvo, je v uvodnem nagovoru med drugim izpostavil:

»Glasbeni odri so znova oživeli in glasba spet odmeva z različnih prireditev, festivalov in ne nazadnje iz gostinskih lokalov ter športno-rekreacijskih centrov. V preteklem letu smo imeli pozitivno plačilno disciplino in z veseljem sporočamo, da je bilo leto 2022 uspešno. Z vidika fakturiranja se je izkazalo celo za boljše kot leto 2019 oziroma obdobje pred epidemijo.

Združenje SAZAS v letošnjem letu obeležuje 30. obletnico ustanovitve. Ob tem pomembnem jubileju se zahvaljujemo vsem avtoricam in avtorjem, ki so si in si še prizadevajo za razvoj in delovanje ter prihodnost Združenja SAZAS za dobrobit avtorjev.«

Letno poročilo Združenja SAZAS k.o. za leto 2022

Obvestilo za uporabnike glasbe

 • 1283

Spoštovani uporabniki glasbe,

zaradi nastalih izrednih razmer na več območjih Slovenije, uporabnike glasbe, katerim je bila onemogočena uporaba varovanih glasbenih del, naprošamo, da nam za kakršnekoli spremembe (stalno/začasno prenehanje obratovanja, odpoved prireditev) posredujete obvestilo ali nas pokličete na spodaj navedene kontakte.

Vabilo na 9. zasedanje Skupščine Združenja SAZAS k.o.

 • 635

Spoštovane članice, spoštovani člani Združenja SAZAS k.o.

Vljudno vas vabimo na 9. zasedanje Skupščine Združenja SAZAS k.o., ki bo v četrtek, 31. avgusta 2023, ob 17:00 uri, v Austria Trend Hotelu Ljubljana v dvorani JANUS, Dunajska cesta 154, Ljubljana.

Obvestilo: 14.8.2023 ni uradnih ur

 • 691

Spoštovani,

obveščamo vas, da v ponedeljek 14.8.2023 ni uradnih ur.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav

Izplačilo dela obračunov iz naslova malih pravic in poračunov iz države za leto 2022

 • 872

Spoštovane avtorice, avtorji in imetniki pravic,

obveščamo vas, da smo izvedli del obračunov za leto 2022 iz naslova radiodifuznega oddajanja radia in spletnega radia, javnega predvajanja fonogramov, sekundarnega radiodifuznega oddajanja radija, radiodifuzne retransmisije, javnega izvajanja in javnega prenašanja

Izplačilo velikih koncertov in avtorskih honorarjev iz tujine

 • 868

Spoštovane avtorice, avtorji in imetniki pravic,

obveščamo vas, da so bila 31. 5. 2023 izvedena nakazila za naslednje obračune:

Obvestilo: 28.4.2023 ni uradnih ur

 • 823

Spoštovani,

obveščamo vas, da v petek 28.4.2023 ni uradnih ur.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav

31. zbor Zveze slovenskih godb

 • 676

25.3.2023 je v Družbenem domu Prevalje potekal 31. zbor Zveze slovenskih godb, ki smo se ga udeležili tudi predstavniki Združenja SAZAS, da članom godb pojasnimo ugodnosti Skupnega sporazuma o uporabi avtorskih del in najenostavnejših postopkih za pridobitev dovoljenja za uporabo glasbe. Na srečanju smo udeležencem odgovorili na vprašanja, ki se jim postavljajo ob organizaciji dogodkov.

Izplačilo velikih koncertov 2022/4

 • 825

Spoštovane avtorice, avtorji in imetniki pravic,

obveščamo vas, da je bilo 27. 2. 2023 izvedeno nakazilo za naslednji obračun:

Obvestilo: 24.2.2023 ni uradnih ur

 • 702

Spoštovani,

obveščamo vas, da v petek 24.2.2023 ni uradnih ur.

Približuje se 28. februar, datum do katerega je potrebno oddati prijave del

 • 877

Spoštovane avtorice, spoštovani avtorji in imetniki pravic!

Izplačilo sredstev iz socialnega sklada

 • 833

Spoštovane avtorice in avtorji!

Obveščamo vas, da je Združenje SAZAS k.o. 30.12.2022 na podlagi sklepa poslovodstva z dne, 22. 12. 2022 izvedlo izplačila sredstev iz socialnega sklada.

Izplačilo sredstev izredne pomoči – PKP 7 (3)

 • 873

Spoštovane avtorice, avtorji in imetniki pravic,

Obveščamo vas, da je Združenje SAZAS k.o., z namenom omilitve nastale škode zaradi posledic COVID-19, dne, 27. 12. 2022, avtorjem in imetnikom pravic izvedlo izplačila pomoči.

Izplačilo avtorskih honorarjev iz tujine in obračun naknadno prepoznanih del

 • 696

Spoštovane avtorice, avtorji in imetniki pravic,

obveščamo vas, da so bili 27. 12. 2022 izvedena nakazila za naslednje obračune

Obvestilo avtorjem in imetnikom pravic o podatkih za namene identifikacije

 • 967
Skladno z Zakonom o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic smo vas najmanj enkrat letno dolžni obvestiti o kontaktnih podatkih za identifikacijo.

RAZPIS ZA DODELITEV SREDSTEV IZ NAMENSKEGA SKLADA ZA IZOBRAŽEVALNI NAMEN

 • 658
Združenje SAZAS k.o. na podlagi 33. člena Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP) ter na podlagi Pravil o namenskih skladih Združenja SAZAS k.o. z dne 18.10.2017 z dnem 19. 12. 2022 objavlja Razpis za dodelitev sredstev iz namenskega sklada za izobraževalni namen.

RAZPIS ZA DODELITEV SREDSTEV IZ NAMENSKEGA SKLADA ZA NAMEN SPODBUJANJA KULTURNOUMETNIŠKEGA USTVARJANJA IN RAZŠIRJANJA NOVIH AVTORSKIH DEL NA PODROČJIH, POMEMBNIH ZA OHRANJANJE KULTURNE RAZNOLIKOSTI

 • 460

Združenje SAZAS k.o. na podlagi 33. člena Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP) ter na podlagi Pravil o namenskih skladih Združenja SAZAS k.o. z dne 18.10.2017 z dnem 19. 12. 2022 objavlja Razpis za dodelitev sredstev iz namenskega sklada za namen spodbujanja kulturno umetniškega ustvarjanja in razširjanja novih avtorskih del na področjih, pomembnih za ohranjanje kulturne raznolikosti.

Sledite nam