Navigacija

Kategorije

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Novice in sporočila za javnost

Seminar Odnosi med kolektivnimi organizacijami in njenimi člani v Budimpešti

 • 41

V Budimpešti je v organizaciji CISAC/BIEM 27. in 28. novembra potekal vsakoletni seminar za kolektivne organizacije Osrednje in Vzhode Evrope. Poudarek s tega za razvoj in delovanje avtorskih organizacij izredno pomembnega srečanja je bil na odnosih med kolektivnimi organizacijami in njenimi člani kot osnovi za učinkovito in transparentno delovanje organizacij.

Prvi dan srečanja je bil namenjen predvsem pravnim in tehničnim vidikom poslovanja kolektivnih organizacij v povezavi s članstvom, ter zahtevami, ki jih je prinesla nova evropska zakonodaja. Predstavljena je bila analiza pravil, ki jih predpisujejo kolektivne organizacije s tega področja in primerjava le-teh s preostalim svetom, natančen pregled zahtev iz zakonodaje in zavezujočih pravil CISAC v povezavi s članstvom in primeri dobrih praks. Drugi dan je bil namenjen predstavitvi projektov, ki jih bodisi izvajajo, bodisi podpirajo kolektivne organizacije. Predstavljeni so bili projekti INTO SCHOOL, ki vzpodbuja kreativnost mladih v okviru vrtcev in šol, različne delavnice in kreativni kampi ter projekt [email protected], ki promovira enakopravno obravnavo spolov v kreativnih industrijah in spodbuja ženske, da kot povsem enakopravne moškim kolegom stopijo na pot ustvarjalnosti.

Srečanje je udeležencem omogočilo izmenjavo informacij in primerjavo različnih praks delovanja, kar bo pripomoglo k še boljšemu delovanju Združenja SAZAS tako v odnosu do svojih članov kot tudi širše javnosti, to pa vodi k močni in prepoznavni zaščiti avtorjev in imetnikov pravic.

Združenje SAZAS sodelovalo na 12. strokovnem srečanju gostincev

 • 46

Združenje SAZAS je sodelovalo na 12. strokovnem srečanju gostincev, ki je potekalo dne 26.11.2019 v Kongresnem centru Portus v Portorožu v organizaciji Sekcije za gostinstvo in turizem pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije. Gostinci so tako iz prve roke izvedeli vse o prijavi uporabe glasbe za poslovne namene, pridobitvi licence ter kako izkoristiti ugodnosti v primeru vnaprejšnjega plačila.

Veseli smo, da se je toliko gostincev odzvalo in pristopilo k predstavnikom Združenja SAZAS, saj verjamemo, da prav osebni pristop in odkrita komunikacija, pripomoreta k vzpostavitvi odličnega in dolgotrajnega poslovnega sodelovanja. Dokaz več, da slogan Združenja SAZAS drži: Moč glasbe nas povezuje!

Združenje SAZAS k.o.

Obračuni: PR 2019 Veliki koncerti 2019/3 in RT 2018 radiodifuzna retransmisija: Televizija za leta 2011-2013

 • 82

Spoštovane avtorice, spoštovani avtorji in imetniki pravic,

obveščamo vas, da so bili 22.11.2019 izvedeni naslednji obračuni:

 • PR 2019 Veliki koncerti 2019/3
 • RT 2018 radiodifuzna retransmisija: Televizija za leto 2011
 • RT 2018 radiodifuzna retransmisija: Televizija za leto 2012 in
 • RT 2018 radiodifuzna retransmisija: Televizija za leto 2013.

Izplačila avtorskih honorarjev iz naslova navedenih obračunov so bila nakazana avtorjem in imetnikom pravic 22. 11. 2019 oziroma bodo nakazana v skladu z izstavljenimi računi.

Minimalni znesek za izplačilo posameznega področja znaša 15 € bruto. V izplačilo so vključeni tudi morebitni avtorski honorarji iz preteklih obdobij, ki še niso bili predhodno izplačani.

Obvestilo - ZMAGA

 • 167
Združenje SAZAS je po objavi odgovora pričakovalo, da bo spletni portal Siol.net samodejno popravil tudi naslov, saj je bilo tako iz našega odgovora kot tudi iz pisanja omenjenega portala moč razbrati, da v zgodbi Združenje SAZAS ni sodelovalo, zato ni moglo doživeti poraza.

Uvajamo EVROPSKI MODEL ODLIČNOSTI POSLOVANJA

 • 108

Združenje SAZAS k.o. v svoje poslovanje uvaja model EFQM, ki pomeni razširjenost na različne segmente deležnikov – glasbene avtorje in imetnike pravic, uporabnike, družbo, zaposlene in druge poslovne partnerje. Evropski model EFQM spodbuja k uporabi razširjenih pristopov ter strmi k nenehnim izboljšavam in odličnosti poslovanja na vseh področjih delovanja organizacije, upoštevaje cilje (rezultate) in vire (dejavnike).

Obvestilo

 • 106

Združenje SAZAS je dne 7.11.2019 prejelo sporočilo s strani spletnega portala Siol.NET, da so naš odgovor poslan 6.11.2019 vključili v članek z naslovom Zmaga za radijske postaje, poraz za SAZAS.

Obvestilo

 • 85

Želimo vas obvestiti, da je Združenje SAZAS danes na spletni strani portala Siol.NET zasledilo članek z naslovom Zmaga za radijske postaje, poraz za SAZAS. Na zapisano smo se na Združenju SAZAS tekom dneva že odzvali tako, da smo naslovili odgovor oz. zahtevo za popravek na uredništvo Siol.NET.

Regionalni seminar o krepitvi odnosov med kolektivnimi organizacijami in regulatornimi telesi in 21. regionalno srečanje avtorskih kolektivnih organizacij

 • 24

V Splitu je 22. oktobra potekal regionalni seminar na temo krepitve odnosov med kolektivnimi organizacijami in regulatornimi telesi. Seminar je potekal v organizaciji hrvaškega združenja HDS-ZAMP in krovne organizacije CISAC. Izpostavljeni so bili trenutni izzivi, s katerimi se soočajo male in srednje velike kolektivne organizacije v Evropi, pri čemer igra pomembno vlogo pozitivna podoba kolektivne organizacije. Organizirana je bila tudi okrogla miza na temo državnega nadzora nad kolektivnimi organizacijami ter kolektivnega upravljanja in tehnološkega razvoja.

V sredo, 23. oktobra, pa je potekalo še 21. regionalno srečanje avtorskih kolektivnih organizacij iz regij nekdanje države Jugoslavije. Srečanja so se udeležili predstavniki kolektivnih organizacij hrvaške HDS-ZAMP, makedonske ZAMP, črnogorske PAM, srbske SOKOJ ter slovenske SAZAS. Kolektivne organizacije so predstavile trenutno stanje na področju glasbenih avtorskih pravic, primere dobre prakse in izzive s katerimi se soočajo. Z razvojem tehnologije in vzpostavitvijo globalnega trga, na katerem delujejo vse kolektivne organizacije, je potreba po regionalnem sodelovanju, usklajevanju, enotnem nastopu in iskanju možnosti pri tehničnem sodelovanju nujna in v korist imetnikov pravic, ki jih zastopamo. V sklopu srečanja so tako potekali tudi konkretni pogovori v zvezi s projekti s tega področja.

Mechanical Right Day, Sofija, 10.10.2019

 • 23

Predstavnici Združenja SAZAS sta se udeležili srečanja Mechanical Right Day v Sofiji, ki je potekalo v sredo, 10. oktobra, v organizaciji mednarodne krovne organizacije za mehanične avtorske pravice BIEM-a. Na srečanju so bili predstavljeni trenutni trendi in izzivi na področju mehaničnih pravic. V okviru srečanja je potekala okrogla miza, na kateri so prisotna društva predstavila trenutno situacijo v svojih državah na področju odnosov z vlado pri oblikovanju tarif ter glavne problematike, s katerimi se soočajo na področju licenciranja mehaničnih pravic.

V sklopu tokratnega dogodka sta bili organizirani tudi 2 delavnici, in sicer na temo privatnega kopiranja in sinhronizacijskih pravic. Izpostavljena je bila tudi pravica dajanja na voljo javnosti, kjer se skladno s svetovnim trendom trga pojavljajo vedno novi izzivi tako glede same opredelitve pravice kot tudi samega licenciranja.

Združenje SAZAS se pridružuje akciji Voda iz pipe

 • 216
Pitje vode iz pipe je bolj zdravo in do okolja prijaznejše kot voda iz plastenke, zato je v slovenskih komunalnih podjetjih nastala pobuda, katere namen je predstaviti prednosti pitja vode iz pipe za okolje, zdravje in denarnico ter spodbuditi prebivalce k pitju vode iz pipe doma, v službi in javnih prostorih.

Obračuni: male pravice iz tujine 2019/2 in mehanične pravice iz tujine 2019/2

 • 215

Spoštovane avtorice, spoštovani avtorji in imetniki pravic.

Obveščamo vas, da sta bila 12.9.2019 izvedena dva obračuna pravic iz tujine.

Letno poročilo Združenja SAZAS k.o. za leto 2018

 • 0

Letno poročilo Združenja SAZAS k.o. za leto 2018 vsebuje celovit pregled delovanja in poslovanja združenja v l. 2018.

Vsebina poročila:

 • Predstavitev društva
 • Poročilo o aktivnostih v poslovnem letu 2018
 • Računovodsko poročilo in pojasnila k računovodskim izkazom
 • Poročilo o uporabi sredstev iz namenskih skladov
 • Poslovni partnerji
 • Izjave o nasprotju interesov
 • Revizorjevo mnenje
 • In memoriam.

Marcel Škerjanc, poslovodstvo, je v uvodnem nagovoru izpostavil:

» Zaradi zakonskih sprememb v letu 2017 je bilo potrebno vlagati velike napore za izpolnitev vseh pogojev, da delujemo v skladu z zakonodajo, hkrati pa ves čas stremimo k čim večji učinkovitosti poslovanja in doseganju dobrih poslovnih rezultatov. Ocenjujemo, da smo se spremembam uspešno prilagodili, vendar bo glede na izkušnje iz preteklosti šele praksa pokazala ali bodo potrebne dodatne spremembe. «

Letno poročilo Združenja SAZAS k.o. za leto 2018

Umrl kitarist in avtor mnogih uspešnic Miro Tomassini

 • 313
Včeraj je glasbeni svet pretresla žalostna novica, da se je pri starosti 68 let poslovil Miro Tomassini, dolgoletni kitarist Vlada Kreslina in soavtor mnogih njegovih uspešnic. 

Poslovila se je Fanika Požek, priznana avtorica besedil

 • 208
V 72. letu starosti je življenjsko pot sklenila Fanika Požek, avtorica besedil na več kot 800 glasbenih delih za več kot 70 različnih slovenskih narodno-zabavnih ansamblov.

Obvestilo: V petek, 16. 8. 2019 ni uradnih ur

 • 139
Obvestilo: V petek, 16. 8. 2019 ni uradnih ur
Spoštovani, 

obveščamo vas, da v petek 16.8.2019 ni uradnih ur.

Hvala za razumevanje.

Obračun avtorskih honorarjev mehaničnih pravic za leto 2018

 • 138

Spoštovane avtorice, spoštovani avtorji in imetniki pravic.

Obveščamo vas, da sta bila 13.8.2019 izvedena naslednja obračuna: MR 2018 Reproduciranje fonogramov ter MR 2018 Dallas poravnava.

Obračun avtorskih honorarjev malih pravic za leto 2018 in obračun javnih izvajanj za velike koncerte 2. kv. 2019

 • 274

Spoštovane avtorice, spoštovani avtorji in imetniki pravic.

Obveščamo vas, da je bilo 30.7.2019 izvedenih 25 obračunov avtorskih honorarjev.

Umrl Martin Lesjak, skladatelj, avtor in aranžer

 • 295
V 63. letu letu starosti je svojo življenjsko pot sklenil harmonikar in skladatelj Martin Lesjak, ki je bil znan tudi kot dolgoletni član in vodja večkrat nagrajenega ansambla Bratje iz Oplotnice.

Obvestilo: V ponedeljek, 24. 6. 2019 ni uradnih ur

 • 285
Obvestilo: V ponedeljek, 24. 6. 2019 ni uradnih ur
Spoštovani, 

obveščamo vas, da v ponedeljek 24. 6. 2019 ni uradnih ur. 


Hvala za razumevanje.

Vabilo na 4. zasedanje Skupščine Združenja SAZAS k.o.

 • 435

Spoštovane članice, spoštovani člani Združenja SAZAS k.o.

Vljudno vas vabimo na 4. zasedanje Skupščine Združenja SAZAS k.o., ki bo v četrtek, 27. junija 2019 ob 17.30 uri, v Austria Trend Hotelu Ljubljana v dvorani HORUS, Dunajska cesta 154, Ljubljana (ob izvozu s severne obvoznice).

Nenad Firšt nagrajen za svoj godalni skladateljski opus

 • 291

Letošnji nagrajenec Kozinove nagrade, najvišjega strokovnega in stanovskega priznanja skladateljskega društva je skladatelj, dirigent in violinist Nenad Firšt, ki je tudi redni član Združenja SAZAS.

Podelili glasbene nagrade zlata piščal: Za življenjsko delo nagrajen ustanovni član Združenja SAZAS Janez Bončina – Benč

 • 342

Na podelitvi slovenskih glasbenih nagrad zlata piščal je strokovna komisija z nagrado za življenjsko delo nagradila Janeza Bončina – Benča. Za najboljšega izvajalca leta je bila izbrana skupina Siddharta, ki je bila okronana tudi v kategorijah za najboljši album in skladbo. Za novinca leta 2018 sta obveljala Zala Kralj & Gašper Šantl. 

 

Stalno sodelovanje med Uradom predsednika Republike Slovenije in Združenjem SAZAS k.o.

 • 239

V četrtek, 28. 3. 2019, se je Združenje SAZAS k.o. na povabilo Urada predsednika Republike Slovenije, udeležilo sestanka v predsedniški palači.

Obračuni avtorskih honorarjev

 • 406
Spoštovane avtorice, spoštovani avtorji in imetniki pravic, obveščamo vas, da so bili 10. 5. 2019 izvedeni naslednji obračuni:

Združenje SAZAS je sodelovalo na dogodku Pravno formalni vidiki organizacije dogodkov

 • 436
Združenje SAZAS je sodelovalo na dogodku Pravno formalni vidiki organizacije dogodkov

Združenje SAZAS se je odzvalo povabilu podjetja Eventnika na strokovno predavanje Pravno formalni vidiki organizacije dogodkov, ki je 10. 4. 2019 potekalo na Gospodarskem razstavišču.

Obvestilo: V petek, 3. 5. 2019 ni uradnih ur

 • 328
Obvestilo: V petek, 3. 5. 2019 ni uradnih ur
Spoštovani, 

obveščamo vas, da v petek, 3. 5. 2019 ni uradnih ur. 

Hvala za razumevanje.

Svetovni dan intelektualne lastnine

Združenje SAZAS se pridružuje svetovnemu praznovanju dneva intelektualne lastnine

 • 346
Organizacija Združenih narodov je 26. april proglasila za dan intelektualne lastnine. Združenje SAZAS se tako že peto leto zapored pridružuje svetovni akciji v počastitev praznika avtorjev, ustvarjalcev, inovatorjev. To je dan, ki je namenjen spodbujanju premisleka o vlogi intelektualne lastnine za družbo in spodbujanju inovacij ter ustvarjalnosti.

Dogodek: Pravno formalni vidiki organizacije dogodkov

 • 1393

Združenje SAZAS bo sodelovalo na celodnevnem dogodku Pravno formalni vidiki organizacije dogodkov, ki bo potekal v izvedbi podjetja Eventnika. Dogodek bo potekal v sredo, 10. aprila 2019 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.


Obvestilo: 8. 3. 2019 ni uradnih ur

 • 1266
Obvestilo: 8. 3. 2019 ni uradnih ur
Spoštovani, 
 

obveščamo vas, da v petek 8. 3. 2019 ni uradnih ur. 

Hvala za razumevanje 

Hvala in lep pozdrav.

Združenje SAZAS je sodelovalo na predavanju v organizaciji Občine Šmarje pri Jelšah na temo Organizacija in izvedba prireditev

 • 731

Združenje SAZAS se je odzvalo povabilu Občine Šmarje pri Jelšah, ki je dne 13. 2. 2019 pripravilo predavanje na temo Organizacija in izvedba prireditev. Na predavanju so bile predstavljene obveznosti organizatorjev javnih prireditev, na katerih se uporablja glasba.

Obračuni malih in mehaničnih pravic iz tujine

 • 294

Spoštovane avtorice, spoštovani avtorji in imetniki pravic,

obveščamo vas, da sta bila 7.2.2019 izvedeni naslednja obračuna:

 • Male pravice iz tujine 2018/3 in
 • Mehanične pravice iz tujine 2018/3.

Izplačila avtorskih honorarjev iz naslova navedenih obračunov so bila nakazana avtorjem in imetnikom pravic 7. 2. 2019 oziroma bodo nakazana v skladu z izstavljenimi računi.

Minimalni znesek za izplačilo posameznega področja znaša 15 € bruto. V izplačilo so vključeni tudi morebitni avtorski honorarji iz preteklih obdobij, ki še niso bili predhodno izplačani.

Želimo vam lep dan,

Obvestilo o zastopnikih Združenja SAZAS k.o.

 • 1175
Obvestilo o zastopnikih Združenja SAZAS k.o.

Spoštovani,

prejeli smo informacijo, da na področju podravske regije deluje oseba (ženskega spola, temnejši lasje, srednje postave), ki se predstavlja kot zastopnica Združenja SAZAS k.o. na terenu. Obveščamo vas, da ima Združenje SAZAS k.o. na tem področju zaposlenega moškega predstavnika, ki je edini pristojen, da v imenu Združenja SAZAS podaja informacije, sodeluje z vami ter izvaja nadzor nad uporabo avtorsko zaščitene glasbe. Na voljo vam je preko elektronskega naslova [email protected].

Ob tem vas želimo seznaniti, da se vsak zastopnik Združenja SAZAS k.o. na terenu izkaže z izkaznico, na kateri so njegovi podatki in slika.

Ker želimo poskrbeti, da informacije na terenu pridejo iz pravih rok, vas vljudno prosimo, da nas, v kolikor bi se opisana oseba predstavila pri vas kot naša zastopnica, o tem obvestite na elektronski naslov [email protected].

Združenje SAZAS k.o.

Ed Sheeran že tretje zaporedno leto kraljuje na vrhu lestvice radijskega predvajanja v Sloveniji

 • 906
Trzin, 29. 1. 2019. Ed Sheeran je s skladbo Perfect prepričljivi zmagovalec letne lestvice Slotop50 za leto 2018. Skladba je bila skupno največkrat predvajana na 60 radijskih postajah, ki so vključene v tehnologijo samodejnega spremljanja radijskih vsebin (t. i. radijski monitoring).

28. februar - rok za prijavo del, vključenih v letni obračun 2018

 • 560

Trzin, 24. 1. 2019. Ažurna prijava del je ključna za učinkovito kolektivno upravljanje vaših pravic. Vse bolj pa se tudi približuje 28. februar, datum, do katerega je skladno s poslovanjem Združenja SAZAS potrebno oddati prijave del in spremljajočo dokumentacijo, da bo le-ta zagotovo upoštevana pri izvedbi letnih obračunov za leto 2018.

E-prijava del za avtorje in imetnike pravic

 • 1354

Spoštovani avtorji in imetniki pravic.

V poletnih mesecih 2018 je Združenje SAZAS omogočilo testni dostop do nove storitve, in sicer do portala, ki omogoča spletno prijavo avtorskih del.

 • TOP3

  Preteklega tedna

  SloTop50
 • 1
  MENDES SHAWN & CABELLO CAMILA SENORITA
 • 2
  TONES AND I DANCE MONKEY
 • 3
  KYGO & HOUSTON WHITNEY HIGHER LOVE
Sledite nam