Navigacija

Kategorije

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Novice in sporočila za javnost

Objavljena Začasna tarifa za sočasni prenos izvajanja zaščitenega repertoarja Združenja Sazas k.o. in obrazložitev tarife ter Vabilo k pogajanjem za sklenitev skupnega sporazuma

 • 28
Združenje SAZAS k.o. uporabnike zaščitenega repertoarja Združenja SAZAS k.o. obvešča, da je objavljena Začasna tarifa za sočasni prenos izvajanja zaščitenega repertoarja Združenja Sazas k.o. in obrazložitev tarife ter Vabilo k pogajanjem za sklenitev skupnega sporazuma in sicer pod zavihkom Tarife, sporazumi in ugodnosti.

Približuje se čas, do katerega je potrebno prijaviti dela za obračun 2020

 • 231

Spoštovane avtorice, spoštovani avtorji in imetniki pravic.

Združenje SAZAS se tudi v teh turbulentnih časih trudi čimbolj učinkovito upravljati vaše pravice, pri čemer pa je ključna pravočasna prijava del. 28. februar je datum, do katerega je skladno s poslovanjem Združenja SAZAS, potrebno oddati prijave del in spremljajočo dokumentacijo, da bo le-ta zagotovo upoštevana pri izvedbi letnih obračunov za leto 2020.

Združenje SAZAS in PKP 7

 • 347
Spoštovane avtorice, avtorji in imetniki pravic!

Dne 31.12.2020 je v veljavo vstopil sedmi protikorinski zakon. Poslovodstvo Združenja SAZAS k.o. je dne, 06.01.2021, na redni seji Nadzornega odbora, z njegovo do sedaj znano vsebino in obliko, seznanilo predsednika in člane Nadzornega odbora Združenja SAZAS k.o.

Obračuni avtorskih honorarjev iz tujine 2020/3

 • 252

Spoštovane avtorice in avtorji, spoštovani imetniki pravic,

obveščamo vas, da so bila 29. 12. 2020 za spodaj navedene obračune izvedena nakazila iz naslednjih področij:

Umrl je Mojmir Sepe – Mojzes, slovenski skladatelj zabavne glasbe in dirigent, ustanovni član Združenja SAZAS

 • 273
V 91. letu starosti se je poslovil slovenski skladatelj zabavne glasbe, naš maestro, Mojmir Sepe. Mojmir je bil ustanovni član Združenja SAZAS. V svoji bogati glasbeno ustvarjalni karieri se je podpisal pod skoraj 1000 skladb.

Avtorji pred novim letom - zaskrbljeni, in vendar ustvarjalni, polni novih idej!

 • 244
Kaj se zgodi, kadar ima skladatelj, pisec besedil, avtor, eksistenčne težave? Postane upornik, se zapre vase, razkrije vzroke, odklanja posledice? Ne. Postane še bolj ustvarjalen, še bolj gnevno drzen, ognjevit, poln neznanih pobud

V 74. letu starosti se je poslovil legendarni slovenski glasbenik Tadej Hrušovar, ustanovni član Združenja SAZAS

 • 299
Umrl je Tadej Hrušovar – Dejvi, avtor ene najlepših slovenskih pesmi Dan ljubezni, član zasedb Bele vrane ter Pepel in kri. V svoji dolgi in aktivni glasbeni karieri se je podpisal pod več kot 400 skladb, ki jih je ustvaril za različne izvajalce. Med najbolj znanimi so poleg že omenjene Pesem za dinar, Dekle iz zlate ladjice, Tu je Dalmacija, Vsak je sam, Nena, Marie, ne piši pesmi več in še mnoge druge.

Obračuni avtorskih honorarjev iz tujine 2020/2, PR 2020 Veliki koncerti 2020/2 in avtorskih honorarjev iz naslova kabelske retransmisije namenjenih podzaložnikom na tujih TV programih

 • 438

Spoštovane avtorice, spoštovani avtorji in imetniki pravic,

obveščamo vas, da so bila 2. 11. 2020 za spodaj navedene obračune izvedena nakazila iz naslednjih področij:

Obvestilo glede uradnih ur

 • 454

Kljub zahtevni in težki situaciji, v kateri smo se znašli zaradi hitrega širjenja koronavirusa, vas na Združenju SAZAS obveščamo, da smo še vedno na voljo za odgovore na vsa vaša vprašanja.

Obvestilo uporabnikom glasbe o nezaračunavanju nadomestil

 • 746

Spoštovani uporabniki glasbe,

v Republiki Sloveniji se znova z vso močjo širi koronavirus COVID-19, zato želimo ponovno sporočiti, da se na Združenju SAZAS k.o. z vso odgovornostjo zavedamo nastalih razmer in dosledno sledimo ukrepom in odlokom Vlade RS ter drugih pristojnih inštitucij. V zvezi z njimi bomo, kot smo v mesecu marcu, ustrezno odreagirali.

Poslovni partner Združenja SAZAS, ki skrbi za informacijske tehnologije, nagrajen še za inovativnost

 • 606

Skupina stroka.si je prejela zlato priznanje za inovativnost GZS Koroške gospodarske zbornice.

Radlje ob Dravi, 23. september 2020. GZS Koroška gospodarska zbornica je podelila nagrade najboljšim inovacijam v koroški regiji za leto 2020. Skupina stroka.si je prejela zlato priznanje za rešitev FARSIGHT, integrirano platformo za podporo terenskemu delu, podprto z IOT monitoringom in obogateno resničnostjo.

Obračun neprepoznanih del in rezerviranih sporedov

 • 436

Spoštovane avtorice, spoštovani avtorji in imetniki pravic,

obveščamo vas, da so bili 22.9.2020 izvedeni naslednji obračuni:

 • PR 2014 Obračun sporedov za rezervacije 2020;
 • PR 2015 Obračun sporedov za rezervacije 2020;
 • PR 2016 Obračun sporedov za rezervacije 2020;
 • PR 2017 Obračun sporedov za rezervacije 2020;
 • PR 2018 Obračun sporedov za rezervacije 2020;
 • PR 2019 Obračun sporedov za rezervacije 2020;
 • Obračun neprepoznanih predvajanj 2020/1 za obdobje od 2016 - 2020 vse pravice;
 • Ponovni obračun PR 2019 Javna izvajanja in
 • Ponovni obračun PC 2019 Javno predvajanje fonogramov razred 503 in 504.

Izplačila avtorskih honorarjev iz naslova navedenih obračunov so bila nakazana avtorjem in imetnikom pravic 22. 9. 2020 oziroma bodo nakazana v skladu z izstavljenimi računi.

Minimalni znesek za izplačilo posameznega področja znaša 15 € bruto. V izplačilo so vključeni tudi morebitni avtorski honorarji iz preteklih obdobij, ki še niso bili predhodno izplačani.

Letno poročilo Združenja SAZAS k.o. za leto 2019

 • 0

Letno poročilo Združenja SAZAS k.o. za leto 2019 vsebuje celovit pregled delovanja in poslovanja združenja v l. 2019.

Vsebina poročila:

 • Predstavitev društva
 • Poročilo o aktivnostih v poslovnem letu 2019
 • Računovodsko poročilo in pojasnila k računovodskim izkazom
 • Poročilo o uporabi sredstev iz namenskih skladov
 • Poslovni partnerji
 • Izjave o nasprotju interesov
 • Revizorjevo mnenje
 • In memoriam.

Marcel Škerjanc, poslovodstvo, je v uvodnem nagovoru izpostavil:

» Združenje SAZAS se po raziskavah krovne organizacije CISAC še naprej uvršča med najuspešnejše kolektivne organizacije v regiji in na svetu. V letu 2019 je bila izvedena raziskava učinkovitosti kolektivnih organizacij za leto 2018 in Združenje SAZAS se je ob upoštevanju bruto domačega proizvoda uvrstilo med 5 najuspešnejših kolektivnih organizacij na svetu. V osrednji in vzhodni Evropi je po zbranih nadomestilih na prebivalca zasedlo celo prvo mesto. «

Letno poročilo Združenja SAZAS k.o. za leto 2019

Izveden preostanek obračunov za leto 2019 in obračun velikih koncertov 2020/1 in 2020/2

 • 643

Spoštovane avtorice, spoštovani avtorji in imetniki pravic, obveščamo vas, da so bili 27.8.2020 izvedeni obračuni. 

Vabilo na 5. zasedanje Skupščine Združenja SAZAS k.o.

 • 555

Spoštovane članice, spoštovani člani Združenja SAZAS k.o.

Vljudno vas vabimo na 5. zasedanje Skupščine Združenja SAZAS k.o., ki bo v četrtek, 27. avgusta 2020 ob 17.30 uri, v Austria Trend Hotelu Ljubljana v dvorani HORUS, Dunajska cesta 154, Ljubljana (ob izvozu s severne obvoznice).

V petek, 26.6.2020 ni uradnih ur.

 • 706

Spoštovani,

obveščamo vas, da v petek 26.6.2020 ni uradnih ur.

Hvala za razumevanje.

Zaživel je Portal UP, ki pomaga poiskati prave imetnike avtorskih pravic

 • 640
Ste vedeli, da so do avtorskega honorarja upravičena tudi dela, katerih avtorjev zaradi pomanjkljivih ali napačnih podatkov ni mogoče prepoznati? Tak honorar se v skladu z določili zakona hrani na kolektivni organizaciji in izplača, če oziroma ko se ugotovi, kdo so imetniki pravic.

Obvestilo avtorjem in uporabnikom!

 • 782
S sproščanjem ukrepov države po epidemiji COVID-19, tudi Združenje SAZAS ponovno pričenja s poslovanjem, ki je veljalo pred COVID-19.

LAŽNI POZIVI

 • 786

Spoštovani!

V javnosti so se pojavili pozivi, ki uporabnike zavajajo z napačno informacijo o pridobitvi dovoljenja za zakonito uporabo glasbe. Navaja se tako kolektivno organizacijo SAZOR – GIZ kot tudi Združenje SAZAS k.o. Združenje SAZAS k.o. takšnih dopisov uporabnikom ni pošiljalo. V kolikor ste prejemnik takega poziva, vas vljudno naprošamo, da nas o tem obvestite.

Združenju SAZAS v kratkem certifikat za družbeno odgovorno organizacijo

 • 825
Z veseljem sporočamo, da je Združenje SAZAS k.o. trenutno v postopku pridobivanja certifikata za družbeno-odgovorno organizacijo (družbeno odgovoren delodajalec).

Največje srečanje sobodajalcev Slovenije 2020

 • 754
Dne 13., 14. in 15. maja 2020 bo potekalo največje srečanje sobodajalcev Slovenije. Na njemu bo s svojim predavanjem Zakaj obstajajo avtorske pravice in kaj pomenijo za sobodajalce in njihovo poslovanje dne 15.5.2020 sodelovalo tudi Združenje SAZAS.

Dopolnjeni ukrepi za pomoč samozaposlenim avtorjem

 • 664
Pripravili smo povzetek in najnovejšo dopolnitev interventnega Zakona za pomoč samozaposlenim avtorjem

Izvedeni obračuni za radiodifuzno oddajanje, radiodifuzno retransmisijo in sekundarno radiodifuzno oddajanje v delu ki se nanaša na radijske programe, mehanične pravice in avtorskih honorarjev iz tuji

 • 461
Izvedeni obračuni za radiodifuzno oddajanje, radiodifuzno retransmisijo in sekundarno radiodifuzno oddajanje v delu ki se nanaša na radijske programe, mehanične pravice in avtorskih honorarjev iz tujine Spoštovane avtorice, spoštovani avtorji in imetniki pravic,

Dogodek: Pravno formalni vidiki organizacije dogodkov

 • 554
Nahajamo se v nepredvidljivih časih, obdobju, ko smo primorani ostati doma in si ustvariti popolnoma nov ritem življenja, kot smo ga bili vajeni do sedaj. Na trenutno situacijo lahko gledamo kot katastrofo ali pa pogledamo iz druge perspektive, in jo vidimo kot obdobje novih, drugačnih priložnosti ter čas za nabiranje novih znanj.

Glasbeni avtorji in Združenje SAZAS smo družbeno odgovorni!

 • 846

V Združenju SAZAS, k. o., smo s strani RTV Slovenija prejeli dopis, ki sta ga na naše združenje naslovila generalni direktor RTV Slovenija g. Igor Kadunc in direktor Radia Slovenija g. Mirko Štular, ter dopis Pediatrične klinike UKC Ljubljana.

V Združenju SAZAS smo se skupaj z glasbenimi avtorji odzvali praktično takoj.

Združenje SAZAS k.o. naslovilo odprto pismo Vladi RS

 • 1416
Združenju SAZAS k.o., so in ostajajo prva skrb glasbeni avtorji, ustvarjalci in imetniki pravic!

Odgovor na novinarska vprašanja VAL-a 202!

 • 875
Združenje SAZAS k.o. je dne, 24. marca 2020, iz strani novinarke gospe Klare Zupančič sprejelo novinarska vprašanja, ki vam jih navajamo v nadaljevanju.

Obvestilo avtorjem o poslovanju Združenja SAZAS v času izrednih razmer

 • 1319

Spoštovane avtorice in avtorji, spoštovani imetniki pravic,

trenutne razmere v državi in po celem svetu so prinesle obdobje preizkušnje za vse. Naš vsakdan se je spremenil praktično čez noč in ne preostane nam drugega, kot da se z nastalo situacijo soočimo in spopademo. Poglavitno je, da ostanemo optimistični in da čas, ki nam je kar naenkrat v obilici na razpolago, najbolje izkoristimo.

Posebno obvestilo uporabnikom glasbe

 • 3297

Spoštovani uporabniki glasbe,

želimo vam sporočiti, da se na Združenju SAZAS k.o. zavedamo nastale situacije glede prepovedi javnega zbiranja (prireditve) in o zaprtju javnih prostorov (prostori z nastanitvenimi, gostinskimi, wellness, športnorekreacijskimi, kulturnimi, frizerskimi in kozmetičnimi storitvami). Sledimo in bomo tudi v prihodnje sledili ukrepom Vlade RS ter drugih inštitucij in do vas ustrezno odreagirali.

Pomembno:
Za dneve trajanja prepovedi javnega zbiranja in zaprtja javnih prostorov s strani Vlade RS, Združenje SAZAS k.o. samodejno ne bo zaračunalo nadomestil! To za vas uporabnike pomeni, da posebne odjave za vas niso potrebne!

Prijazno vas ponovno obveščamo, da smo dosegljivi na sledečih kontaktih:

Brezplačna telefonska številka: 080 64 39
Številka za uporabnike glasbe v javnih prostorih: 030 322 851
Številka za organizatorje prireditev: 030 706 021
Centrala: 01 423 81 10
Elektronska pošta: [email protected] ali [email protected] ali [email protected].

V imenu Združenja SAZAS k.o. vam in vsem vašim želimo, da se življenje čim prej vrne v ustaljene tire.

Moč glasbe nas povezuje!

Koronavirus: Avtorjem glasbe smo na voljo po rednem delovnem času

 • 1006

Spoštovani avtorji glasbe,

kljub zahtevni in težki situaciji, v kateri smo se zaradi novega koronavirusa znašli vsi, vas na Združenju SAZAS obveščamo, da smo še vedno na voljo za odgovore na vsa vaša vprašanja.

Iz domačih pisarn smo na voljo vsak dan med 8. in 16. uro, dosegljivi pa smo:

Želimo vam vse dobro in predvsem – ostanite zdravi.
Vaš SAZAS

V trenutni situaciji povečano število uradnih ur preko telefonske številke

 • 764

Spoštovani!

Obveščamo vas, da je Združenje SAZAS k.o. v trenutni situaciji za vas spremenilo oziroma povečalo število uradnih ur preko telefonske številke 01 423 8110, in sicer:

 • ponedeljek, torek, sreda in četrtek od 8.30 do 15.00 in
 • petek od 8.30.do 11.30.

Koronavirus v Sloveniji

 • 905

Združenje SAZAS k.o. spremlja dogajanje glede nevarnosti širjenja nalezljive bolezni sars-cov-2 v Sloveniji. Trenutno čas uradnih ur ostaja nespremenjen. V primeru izbruha epidemije in sprejetih dodatnih ukrepov vlade, bo tudi Združenje SAZAS k.o. ustrezno ukrepalo. Kljub temu pa vse vljudno naprošamo, da v kolikor lahko zadeve uredite preko spleta ali telefona, to storite na ta način.

V petek, 6.3.2020 ni uradnih ur.

 • 651

Spoštovani,

obveščamo vas, da v petek 6.3.2020 ni uradnih ur.

Hvala za razumevanje.

Obračuni: PR 2019 Veliki koncerti 2019/4, Male pravice iz tujine 2019/3 in Mehanične pravice iz tujine 2019/3

 • 639
Spoštovane avtorice, spoštovani avtorji in imetniki pravic, obveščamo vas, da so bili 3.3.2020 izvedeni naslednji obračuni

Za nami je še ena uspešna delavnica o prijavi avtorskih del

 • 736

Pred nedavnim smo v Ljubljani organizirali prvo delavnico na temo prijav avtorskih del. Odzivi avtorjev so bili odlični, zanjo pa so izrazili zanimanje tudi drugi avtorji, zato smo se odločili, da jo ponovimo.

 • TOP3

  Preteklega tedna

  SloTop50
 • 1
  CORRY JOEL & MNEK HEAD & HEART
 • 2
  PURPLE DISCO MACHINE & SOPHIE AND THE GIANTS HYPNOTIZED
 • 3
  DERULO JASON TAKE YOU DANCING
Sledite nam