Navigacija

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Letna poročila

Letna poročila

Letno poročilo Združenja SAZAS k.o. za leto 2022

 • 0

Letno poročilo Združenja SAZAS k.o. za leto 2022 vsebuje celovit pregled delovanja in poslovanja združenja v letu 2022.

Vsebina poročila:

 • Predstavitev društva
 • Poročilo o aktivnostih v poslovnem letu 2022
 • Računovodsko poročilo in pojasnila k računovodskim izkazom
 • Poročilo o uporabi sredstev iz namenskih skladov
 • Poslovni partnerji
 • Izjave o nasprotju interesov
 • Revizorjevo mnenje
 • In memoriam.

Marcel Škerjanc, poslovodstvo, je v uvodnem nagovoru med drugim izpostavil:

»Glasbeni odri so znova oživeli in glasba spet odmeva z različnih prireditev, festivalov in ne nazadnje iz gostinskih lokalov ter športno-rekreacijskih centrov. V preteklem letu smo imeli pozitivno plačilno disciplino in z veseljem sporočamo, da je bilo leto 2022 uspešno. Z vidika fakturiranja se je izkazalo celo za boljše kot leto 2019 oziroma obdobje pred epidemijo.

Združenje SAZAS v letošnjem letu obeležuje 30. obletnico ustanovitve. Ob tem pomembnem jubileju se zahvaljujemo vsem avtoricam in avtorjem, ki so si in si še prizadevajo za razvoj in delovanje ter prihodnost Združenja SAZAS za dobrobit avtorjev.«

Letno poročilo Združenja SAZAS k.o. za leto 2022

Letno poročilo Združenja SAZAS k.o. za leto 2021

 • 0

Letno poročilo Združenja SAZAS k.o. za leto 2021 vsebuje celovit pregled delovanja in poslovanja združenja v letu 2021.

Vsebina poročila:

 • Predstavitev društva
 • Poročilo o aktivnostih v poslovnem letu 2021
 • Računovodsko poročilo in pojasnila k računovodskim izkazom
 • Poročilo o uporabi sredstev iz namenskih skladov
 • Poslovni partnerji
 • Izjave o nasprotju interesov
 • Revizorjevo mnenje
 • In memoriam.

Marcel Škerjanc, poslovodstvo, je v uvodnem nagovoru med drugim izpostavil:

»V Združenju SAZAS optimistično zremo v prihodnost. Trdno verjamemo, da glasba ne le osrečuje, temveč tudi povezuje ljudi. Zato še naprej ustvarjajte, iščite inspiracijo, navdušujte in nadaljujte z odličnim delom. Naj glasba še naprej opravlja svoje poslanstvo.«

Letno poročilo Združenja SAZAS k.o. za leto 2021

Letno poročilo Združenja SAZAS k.o. za leto 2020

 • 0

Letno poročilo Združenja SAZAS k.o. za leto 2020 vsebuje celovit pregled delovanja in poslovanja združenja v l. 2020.

Vsebina poročila:

 • Predstavitev društva
 • Poročilo o aktivnostih v poslovnem letu 2020
 • Računovodsko poročilo in pojasnila k računovodskim izkazom
 • Poročilo o uporabi sredstev iz namenskih skladov
 • Poslovni partnerji
 • Izjave o nasprotju interesov
 • Revizorjevo mnenje
 • In memoriam.

Marcel Škerjanc, poslovodstvo, je v uvodnem nagovoru med drugim izpostavil:

»Prepoved javnega zbiranja je prinesla odpovedi številnih prireditev, odlok o zaprtju javnih prostorov pa je ugasnil še vse gostinske, športno-rekreacijske, kulturne in druge dejavnosti, ki jih običajno spremlja glasba.

V Združenju SAZAS smo se med letom trudili, da najdemo skupni kompromis in vsaj nekoliko omilimo situacijo. Rezultati, predstavljeni v tem letnem poročilu, pričakovano ne odražajo rasti, ki smo jo dosegali v preteklih letih, a vseeno v prihodnost gledamo polni upanja na ponovni vzpon celotne glasbene industrije.«

Letno poročilo Združenja SAZAS k.o. za leto 2020

Letno poročilo Združenja SAZAS k.o. za leto 2019

 • 0

Letno poročilo Združenja SAZAS k.o. za leto 2019 vsebuje celovit pregled delovanja in poslovanja združenja v l. 2019.

Vsebina poročila:

 • Predstavitev društva
 • Poročilo o aktivnostih v poslovnem letu 2019
 • Računovodsko poročilo in pojasnila k računovodskim izkazom
 • Poročilo o uporabi sredstev iz namenskih skladov
 • Poslovni partnerji
 • Izjave o nasprotju interesov
 • Revizorjevo mnenje
 • In memoriam.

Marcel Škerjanc, poslovodstvo, je v uvodnem nagovoru izpostavil:

» Združenje SAZAS se po raziskavah krovne organizacije CISAC še naprej uvršča med najuspešnejše kolektivne organizacije v regiji in na svetu. V letu 2019 je bila izvedena raziskava učinkovitosti kolektivnih organizacij za leto 2018 in Združenje SAZAS se je ob upoštevanju bruto domačega proizvoda uvrstilo med 5 najuspešnejših kolektivnih organizacij na svetu. V osrednji in vzhodni Evropi je po zbranih nadomestilih na prebivalca zasedlo celo prvo mesto. «

Letno poročilo Združenja SAZAS k.o. za leto 2019

Letno poročilo Združenja SAZAS k.o. za leto 2018

 • 0

Letno poročilo Združenja SAZAS k.o. za leto 2018 vsebuje celovit pregled delovanja in poslovanja združenja v l. 2018.

Vsebina poročila:

 • Predstavitev društva
 • Poročilo o aktivnostih v poslovnem letu 2018
 • Računovodsko poročilo in pojasnila k računovodskim izkazom
 • Poročilo o uporabi sredstev iz namenskih skladov
 • Poslovni partnerji
 • Izjave o nasprotju interesov
 • Revizorjevo mnenje
 • In memoriam.

Marcel Škerjanc, poslovodstvo, je v uvodnem nagovoru izpostavil:

» Zaradi zakonskih sprememb v letu 2017 je bilo potrebno vlagati velike napore za izpolnitev vseh pogojev, da delujemo v skladu z zakonodajo, hkrati pa ves čas stremimo k čim večji učinkovitosti poslovanja in doseganju dobrih poslovnih rezultatov. Ocenjujemo, da smo se spremembam uspešno prilagodili, vendar bo glede na izkušnje iz preteklosti šele praksa pokazala ali bodo potrebne dodatne spremembe. «

Letno poročilo Združenja SAZAS k.o. za leto 2018

Letno poročilo Združenja SAZAS k.o. za leto 2017

 • 1

Letno poročilo Združenja SAZAS k.o. za leto 2017 vsebuje celovit pregled delovanja in poslovanja združenja v l. 2017.

Vsebina poročila:

 • Predstavitev društva
 • Poročilo o aktivnostih v poslovnem letu 2017
 • Računovodsko poročilo in pojasnila k računovodskim izkazom
 • Poročilo o uporabi sredstev iz namenskih skladov
 • Poslovni partnerji
 • Izjave o nasprotju interesov
 • Revizorjevo mnenje
 • In memoriam.

Marcel Škerjanc, poslovodstvo, je v uvodnem nagovoru izpostavil:

»Z dokončno uveljavitvijo Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic – ZKUASP, konec oktobra 2017, se je postavil nov mejnik v 25-letni zgodovini društva, ki je celovito pretresel ustroj organizacije. Združenja SAZAS v strukturni obliki upravljanja in vodenja, kot je bilo ustanovljeno l. 1993 s strani slovenskih skladateljev in avtorjev glasbe, ni več.

Ukinja se Upravni odbor, katerega člani so bili visoko kompetentni avtorji, ki so s svojim neprecenljivim znanjem tako iz kolektivnega upravljanja pravic kot zlasti iz glasbenega ustvarjanja smelo vodili svojo organizacijo, Združenje SAZAS, za dobrobit glasbe. V 25-letni zgodovini so nanizali vrsto poslovnih uspehov in zagotovili, da je njihova organizacija postala najbolj učinkovita kolektivna organizacija v Sloveniji. V tujini, zlasti v regiji srednje in vzhodne Evrope, pa velja za zgled in je referenca učinkovitega, sodobnega in tehnološko naprednega poslovnega partnerja za kar se Iskreno zahvaljujem tudi predhodnim članom organov vodenja in upravljanja.

Ukinja se Glasbeni odbor, ki je (bil) vitalni strokovni organ, saj so njegovi člani s svojim neprecenljivim znanjem vrhunskih glasbenikov nudili bogato podporo strokovni službi za zagotavljanje eksaktnosti ključni poslovni dejavnosti Združenja, t. j. dokumentiranje avtorskih del.

Ostaja pa Skupščina članov, Vaša ključna priložnost, na kateri boste spoštovane članice in spoštovani člani, odločali o svoji lastnini. Želim si, da bi bilo naše sodelovanje plodno in da s skupnimi močmi vzdržujemo in nenehno izboljšujemo nivo kolektivnega upravljanja vaših pravic. Verjamem v dobro sodelovanje.«

Letno poročilo Združenja SAZAS k.o. za leto 2017

Letno poslovno poročilo za leto 2016

 • 2

Letno poslovno poročilo Združenja SAZAS za leto 2016 vsebuje celovit pregled delovanja in poslovanja združenja v l. 2016.

Vsebina poročila:

 1. Predstavitev društva
 2. Letni pregled dela
 3. Poslovni in finančni načrt Združenja SAZAS za leto 2017
 4. Priloge.

Blaž Rant, direktor Združenja SAZAS, je v uvodnem nagovoru poudaril:

»V veliko čast mi je, da se spet lahko pohvalimo z odličnimi poslovnimi rezultati. S svojim poslovanjem Združenje SAZAS sodi v sam vrh organizacij avtorjev in skladateljev srednje in vzhodne Evrope.«

Na koncu poročila je podano revizorjevo mnenje – Poročilo neodvisnega revizorja, ki ga zaključuje z ugotovitvijo:

»Po našem mnenju je poslovanje Združenja Sazas, Špruha 19, 1236 Trzin za leto 2016 v vseh pomembnih pregledih pravilno in skladno z določili Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, notranjimi akti Združenja in sporazumi, ki ji je to sklenilo z drugimi.«

Združenje SAZAS zbralo več kot 10 milijonov EUR avtorskih nadomestil

Letno poročilo 2015

 • 0

Letno poslovno poročilo Združenja SAZAS za leto 2015 vsebuje celovit pregled delovanja in poslovanja združenja v l. 2015.

Vsebina poročila:

 • Predstavitev društva
 • Poročila organov upravljanja in nadzora
 • Poslovni in finančni načrt Združenja SAZAS za leto 2015
 • Priloge

  Tomaž Grubar, podpredsednik Upravnega odbora Združenja SAZAS, je v uvodnem nagovoru med drugim zapisal:

  "Avtorji trdno in bohemsko verjamemo, da pride čas, ko bodo prebivalci te dežele razumeli, da je pošteno poplačilo avtorskega dela naložba v lepšo prihodnost. Takrat bo vseeno, kaj misli in dela »država«. Takšne sanje so del našega vsakdana, takšne sanje vrtijo naš ustvarjalni svet. Avtorji in vsi ostali ustvarjalci so bili ž emnogokrat v zgodovini nepoplačani, razvrednoteni, ponižani in zasmehovani. A na koncu so vedno izšli kot zmagovalci."

Letno poročilo 2014

 • 0

Letno poslovno poročilo Združenja SAZAS za leto 2014 vsebuje celovit pregled delovanja in poslovanja združenja v l. 2014.

Vsebina poročila:

 • Predstavitev društva
 • Poročila organov upravljanja in nadzora
 • Poslovni in finančni načrt Združenja SAZAS za leto 2015
 • Priloge

  Primož Grašič, predsednik glasbenega odbora Združenja SAZAS, je v uvodnem nagovoru med drugim zapisal:

  "Sazas vodijo in upravljajjo slovenski avtorji glasbe in slovenski glasbeniki, SAZAS je koelktivni avtor. Je odprto društvo in v svoje članstvo vabi vse, ki želijo aktivno soodločati pri oblikovanju najbolj učinkovitih politik kolektivnega upravljanja s pravicami avtorjev, z vašimi pravicami."

Letno poročilo 2013

 • 0
Letno poslovno poročilo Združenja SAZAS za leto 2013 vsebuje celovit pregled delovanja in poslovanja združenja v l. 2013.
Poleg poslovnega poročila so predstavljena tudi: poročila organov upravljanja in nadzora; letni poslovno - finančni načrt za leto 2014; računovodsko poročilo ter revizorjevo mnenje.

Letno poročilo 2012

 • 0
Letno poročilo Združenja SAZAS za leto 2012 vsebuje celovit pregled delovanja in poslovanja združenja v l. 2012. Poleg poslovnega poročila so predstavljena tudi poročila organov združenja, letni poslovno - finančni načrt za leto 2013 ter računovodsko poročilo.

Letno poročilo 2011

 • 0
Letno poročilo Združenja SAZAS za leto 2011 vsebuje celovit pregled delovanja in poslovanja združenja v l. 2011. Poleg poslovnega poročila so predstavljena tudi poročila organov združenja, letni poslovno - finančni načrt za leto 2012 ter računovodsko poročilo.

Letno poročilo 2010

 • 0

Letno poročilo Združenja SAZAS za leto 2010 vsebuje celovit pregled delovanja in poslovanja združenja v l. 2010.

"Glasba je višje razodetje kot vsa modrost in filozofija." (Ludwig Van Beethoven)

Sledite nam