Navigacija

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Terenski zastopniki

Terenski zastopniki Združenja SAZAS svetujejo uporabnikom zaščitenega glasbenega repertoarja na mestu dejanske uporabe glasbe, zlasti o slednjem:

  • kako si pridobiti dovoljenje Združenja SAZAS
  • kako izpolnjevati obveznosti
  • kako si  zagotoviti najbolj ugoden način plačila avtorskega nadomestila …

Poleg vloge svetovalcev na terenu pa je v njihovi pristojni tudi zaznavanje:

  • uporabe glasbe in preverjanje verodostojnosti posredovanih podatkov združenju s strani uporabnikov;
  • prireditev na terenu;
  • poslovnih objektov, kjer bi z uporabo glasbe nudili bolj celovito storitev svojim strankam.

Kako poteka obisk terenskega zastopnika?

Terenski zastopnik lahko uporabnika, ki predvaja glasbo na javnem prostoru, obišče nenapovedano. Za Združenje SAZAS so verodostojni podatki o javni uporabi varovanih glasbenih del ključni za nudenje najboljše možne zaščite avtorjem in zagotavljanje delitve avtorskih honorarjev na podlagi dejanske uporabe njihovih del.

Ob nenapovedanem obisku se mora terenski zastopnik predstaviti z veljavno identifikacijsko kartico in obrazložiti namen obiska. Med samim obiskom terenski zastopnik svetuje uporabniku in naredi zapisnik o dejanskem stanju uporabe glasbe. Zapisnik o opravljenem obisku pa posreduje na Združenje SAZAS.

Zastopnik na terenu ne ugotavlja nepravilnosti, temveč dejansko stanje. V primeru, da je v objektu drugačno stanje, kot je evidentirano na Združenju SAZAS, referenti Združenja SAZAS uporabnika obvestijo in spremenijo tarifo, pogodbo itd.

Sledite nam