Navigacija

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Organi vodenja in upravljanja

Nepridobitno društvo, pod nadzorom svojih članov

Združenje SAZAS k.o. je nepridobitno in deluje v najboljšem interesu avtorja oz. imetnika pravic, katerega pravice kolektivno upravlja. Združenje kolektivno upravlja avtorsko pravico na glasbenih delih v skladu z ZKUASP, ZASP, dovoljenjem in veljavno sklenjenimi sporazumi o zastopanju s tujimi kolektivnimi organizacijami, pod enakimi pogoji in po enakih pravilih za vse imetnike pravic.

Organi vodenja in upravljanja Združenja SAZAS k.o. so določeni skladno z ZKUASP, in sicer:

  • Skupščina
  • Poslovodstvo
  • Nadzorni odbor.

Skupščina

Skupščino Združenja SAZAS k.o. sestavljajo vsi člani združenja, ki imajo pravico do sodelovanja in glasovanja; to je 89 članov, ki imajo skupaj 490 glasovalnih pravic. Način delovanja, pristojnosti in sklic Skupščine so opredeljeni v Statutu Združenja SAZAS k.o. (členi 18.–22.).

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor (NO) ima štiri člane, ki jih imenuje Skupščina za obdobje petih let. Člani NO nato izmed sebe izvolijo predsednika:

  • Pavel Mihelčič, predsednik
  • Vojko Sfiligoj, član
  • Rok Lunaček, član
  • Peter Lovšin, član

Nadzorni odbor nadzira Poslovodstvo pri vodenju poslov Združenja in spremlja izvajanje sprejetih sklepov Skupščine. Nadzorni odbor imenuje Poslovodstvo, način delovanja in pristojnsoti pa so opredeljene v Statutu Združenja SAZAS k.o. (členi: 23.–28.a).

Poslovodstvo

Poslovodstvo ima enega člana, direktorja, ki zastopa in predstavlja Združenje ter vodi njegove posle. Nadzorni odbor je za Poslovodstvo imenoval g. Marcela Škerjanca. Naloge in pristojnosti Poslovodstva so opredeljene v Statutu Združenja SAZAS k.o. (členi 29.–33.).

Statut Združenja SAZAS k.o.

 

Sledite nam