Navigacija

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Organi vodenja in upravljanja

Neprofitna organizacija, deluje kot društvo

Združenje SAZAS ima statusno-pravno obliko društva in s tem v celoti izpolnjuje zahteve ZASP-a, kar je potrdila tudi pravna ekspertiza doc. dr. Martine Repas in doc. dr. Tomaža Keresteša s Pravne fakultete Univerze v Mariboru, Inštituta za ekonomsko analizo prava. Po mnenju pravnih strokovnjakov je društvo:

(…) v slovenskem pravu trenutno edina primerna izbira statusnopravne oblike pravne osebe za opravljanje dejavnosti kolektivne organizacije (…)

Statusno-pravno obliko delovanja Združenja SAZAS tako predpisuje Zakon o društvih, vodijo pa ga organi upravljanja in nadzora, skladno z določili Statuta Združenja SAZAS:

 • Zbor članov
 • Upravni odbor
 • Glasbeni odbor
 • Nadzorni odbor
 • Disciplinsko razsodišče

Člani odborov in razsodišča so bili izvoljeni na Zboru članov 29. 5. 2014 za mandat 4 let (potrjena kandidacijska lista).

Zbor članov

Najvišji organ Združenja SAZAS in je zbor članov Združenja SAZAS, redna seja Zbora članov praviloma poteka 1-krat letno. Seja je lahko tudi izredna, ki jo lahko skliče Upravni odbor.

Upravni odbor

Na osnovi 24. čl. Statuta vodi poslovanje Združenja SAZAS. Sestavljajo ga predsednik, podpredsednik in 11. članov:

  • Bavdek Dušan
  • Firšt Nenad
  • Grubar Tomaž
  • Hvale Janez
  • Kumar Aldo
  • Pešut Robert
  • Robežnik Jure
  • Sepe Mojmir
  • Sfiligoj Vojko
  • Skubic Jože
  • Strmčnik Maksimiljan
  • Zupan Matjaž

Glasbeni odbor

Glasbeni odbor Združenja SAZAS deluje na osnovi 28. člena Statuta Združenja SAZAS in ga sestavljajo predsednik in štirje člani:

 • Grašič Primož
 • Greblo Patrik
 • Hrovat Vladimir
 • Misson Andrej
 • Pucihar Jaka

Nadzorni odbor

Deluje na osnovi 33. čl. Statuta. Sestavljajo ga predsednik in trije člani, ki so izvoljeni za dobo štirih let:

 • Beovič David
 • Kolarič Sašo
 • Mihelčič Pavel
 • Zmazek Janez

Disciplinsko razsodišče

Deluje na osnovi 36. čl. Statuta. Sestavljajo ga predsednik in dva člana in so izvoljeni za dobo 4 let:

 • Forjanič Gregor
 • Grabnar Boštjan
 • Lesjak Martin
 • TOP3

  Preteklega tedna

  SloTop50
 • 1
  MARAAYA DIAMOND DUCK
 • 2
  SHEERAN ED GALWAY GIRL
 • 3
  PINK WHAT ABOUT US
Sledite nam