Navigacija

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Akti Združenja SAZAS

Interni akti Združenja SAZAS k.o.

Združenje SAZAS pravno-organizacijsko deluje kot društvo, zato je tudi Skupščina Združenje SAZAS na podlagi 9. člena Zakona o društvih (Ur. l. RS, št. 61/06) sprejela Statut Združenja SAZAS ter ga uskladila z določili Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic - ZKUASP. Prva celovita uskladitev statuta in pravil Združenja SAZAS k.o. s spremenjenim zkonodajnim okvirom je bila sprejeta na 26. redni seji Zbora članov / Skupščine, ki je bila 18. 10. 2017.

Veljavni akti

Statut Združenja SAZAS k.o. je temeljni društveni dokument.

Pravila Združenja SAZAS k.o.

 

Z dnem uveljavitve Pravil o delitvi, ki so bila sprejeta 27. 6. 2018 prenehajo veljati predhodna pravila delitve, ki pa se še uporabljajo za delitev honorarjev, zbranih do 31. 12. 2018. Predhodno veljavna Pravila o delitvi z dne 18. 10. 2017 so dostopna tukaj.

Članstvo v konfederaciji CISAC – zagotavljanje visoke strokovnosti in konkurenčnosti

Združenje SAZAS je polnopravni član Mednarodne konfederacije avtorjev in skladateljev - CISAC od l. 1996, zaradi česar je zavezano k spoštovanju deklaracije, zavezujočih dokumentov in strokovnih pravil CISAC:

  • Deklaracija o kolektivnem upravljanju avtorske pravice (sprejeta na 38. kongresu CISAC, 1992)
  • Zavezujoča resolucija CISAC za glasbene kolektivne organizacije
  • Strokovna pravila CISAC za glasbene kolektivne organizacije
  • Statut CISAC

Strokovna pravila in druga etična določila, ki so se vzpostavila znotraj okvira CISAC ter kasnejših priporočil svojim članicam, kolektivnim organizacijam, vzpostavljajo referenčni niz standardov, ki se harmonizirajo s pomočjo administrativnih metod in prispevajo k samoregulaciji aktivnosti članic in k preglednosti njihovega delovanja. 

>> Več o članstvu v konfederaciji CISAC
Sledite nam