Navigacija

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Članstvo v CISAC

Kaj je CISAC?

Vodilna svetovna mreža avtorskih kolektivnih organizacij CISAC

CISAC - Mednarodna konfederacija društev avtorjev in skladateljev je vodilna globalna mreža avtorskih društev. 

Zastopa interese več kot 4 milijonov avtorjev in ustvarjalcev vseh umetniških repertoarjev (glasba, vizualna umetnost, avdiovizualna um., drama in literatura), prek 239 avtorskih kolektivnih organizacij iz 121 držav. CISAC promovira pravice ustvarjalcev širom po svetu, omogoča zbiranje prihodkov, zagotavlja podatkovno in pravno strokovnost ter vzpostavlja najboljše strokovne standarde za svoje članice - društva, kolektivne organizacije.

Združenje SAZAS k.o. je njegov član že od l. 1996.

CISAC predstavitveni video: »Kdo smo. Kaj delamo. Za kaj se zavzemamo.«


VIdeo povzet iz https://www.cisac.org/about

Združenje SAZAS je redni član CISAC od 1. maja 1996

Članstvo v največji in najbolj prepoznavni globalni družini avtorskih kolektivnih organizacij CISAC zahteva skladnost delovanja z univerzalno sprejetimi standardi in pravili delovanja kolektivnega uveljavljanja - Strokovnimi pravili (Professional Rules) konfederacije. Gre za niz referenčnih standardov, ki:

  • zagotavljajo zanesljive administrativne metode,
  • vodijo k samo-regulaciji aktivnosti in
  • prispevajo k transparentnemu delovanju kolektivnih organizacij.

CISAC že od l. 1926

CISAC je bil ustanovljen l. 1926 v Parizu (kjer je tudi sedež organizacije) kot nevladna in neprofitna organizacija. Regionalne pisarne so še v Budimpešti, Santiagu de Čile, Pekingu in Ouagadougou.

Poslanstvo CISAC

Poslanstvo konfederacije CISAC, ki ji predseduje Jean-Michel Jarre od junija 2013, je okrepitev prepoznavnosti in zaščite pravic avtorjev, ustvarjalcev po celem svetu. V globalnem in digitalnem svetu so glavne naloge CISAC tako okrepitev mednarodne mreže avtorskih kolektivnih organizacij, postati njihov govornik v vseh mednarodnih razpravah in na novo ovrednotiti neodtujljivo pravico avtorjev do preživljanja z lastnim ustvarjalnim delom.

Prav tako ostaja ključno poslanstvo CISAC zagotavljanje kolektivnim organizacijam avtorjev in skladateljev celovito in usklajeno zastopanje ustvarjalcev po celem svetu in, še zlasti, da jim pomagajo pri zagotavljanju nemotenega nakazovanja avtorskih honorarjev vsem avtorjem, ne glede na to, kje so in kje je bilo uporabljeno njihovo delo.

Poročila in aktualno dogajanje

Vodilna globalna mreža avtorskih kolektivnih organizacij CISAC vsako leto izda poročilo o višini zbranih avtorskih nadomestil po celem svetu (Global Collections Report). Tovrstna poročila kot tudi druge aktualne novice o aktivnostih globalne mreže CISAC objavljamo na spletni strani Združenja SAZAS.

Na branje novic CISAC

Spremljanje aktivnosti CISAC na spletnih mestih

www.cisac.org | YouTube | LinkedIn | Twitter | Facebook

 

 

Sledite nam