Navigacija

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Članstvo v BIEM

Bureau International des sociétés gérant les droits d'enregistrement et de reproduction mécanique – BIEM

BIEM je Mednarodna organizacija za zaščito mehaničnih pravic in združuje organizacije za zaščito mehaničnih pravic, ki obstajajo v številnih državah. Danes združuje 55 organizacij iz 58 držav, SAZAS pa je njen član od l. 2003.

Članice BIEM pogodbeno dovoljujejo vsaki od njih, da lahko zastopajo repertoar varovanih del druga druge. To članicam BIEM omogoča, da smejo izdajati dovoljenja uporabnikom za večino glasbenih del s celega sveta za izdajo dovoljenja za reprodukcijo skladb (vključno z glasbenimi, literarnimi in dramskimi deli).

Kljub sodobnim tehnikam (številne elektronske in digitalne oblike) reproduciranja se je izraz »mehaničen« obdržal; in izvira iz časov, ko je bila reprodukcija možna le s pomočjo mehaničnih procesov.

Člani organizacij so skladatelji, avtorji in založniki, njihove stranke pa založbe in drugi uporabniki posnete glasbe. Kadarkoli je posneto kakršno delo na nek nosilec zvoka (CD, USB itd.), si mora producent pridobiti ustrezno dovoljenje od imetnika pravic nekega dela in mora za to plačati ustrezno nadomestilo za vsako kopijo posnetega dela, namenjenega prodaji.

Urejanje mehaničnih pravic v okviru SAZAS

Vsako izdajo fonograma (CD) ali videograma (DVD), na katerem so uporabljena glasbena avtorska dela, je potrebno vsaj 21 dni pred predvidenim izidom prijaviti Združenju SAZAS in zanj poravnati morebitne obveznosti iz naslova mehaničnih glasbenih avtorskih pravic.

Več o obveznostih proizvajalcev fonogramov

Spletna stran BIEM v angleškem oz. francoskem jeziku

Več podatkov in informacij ter aktualnih novic lahko preberete na spletni strani BIEM.

http://www.biem.org/

Sledite nam