Navigacija
Kategorije

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Obračuni in izplačila

Obračuni in izplačila

Vpogled v splošni obračun na sedežu

S predhodno najavo imate vsi avtorji in imetniki pravic možnost vpogleda v Splošni obračun in vso pripadajočo dokumentacijo na sedežu Združenja SAZAS. Vpogled je možen kadarkoli po sprejetju Splošnega obračuna.

Združenje SAZAS omogoči vpogled v osmih dneh od prejema avtorjeve oz. imetnikove zahteve. Termin vpogleda strokovna služba uskladi s posameznim vložnikom.

Obračuni in izplačila

UO Združenja SAZAS na 13. redni seji 28.7.2011 obravnaval in sprejel sklepa v zvezi z obračunom

  • 2221

UO Združenja SAZAS je na svoji 13. redni seji dne 28. 7. 2011 obravnaval in sprejel spodnja sklepa v zvezi z obračunom:

  1. UO je na predlog GO Združenja SAZAS obravnaval in potrdil sklep, da je skladno s 27. členom Pravilnika o zaščiti glasbene avtorske pravice in delitvi avtorskih honorarjev, meja za predhodna izplačila avtorskih honorarjev za leto 2011 v višini 2.000,00 EUR. V tem primeru se obračuna 25% stroškov.
     
  2. UO je na seji ustanovil in potrdil verifikacijsko komisijo v sestavi predstavnikov članov UO in strokovne službe, ki je pregledala in verificirala izračune obračuna po različnih reparticijskih razredih za naključno izbrane avtorje.

 

Dokumenti za prenos

Sledite nam