Navigacija
Kategorije

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Obračuni in izplačila

Obračuni in izplačila

Vpogled v splošni obračun na sedežu

S predhodno najavo imate vsi avtorji in imetniki pravic možnost vpogleda v Splošni obračun in vso pripadajočo dokumentacijo na sedežu Združenja SAZAS. Vpogled je možen kadarkoli po sprejetju Splošnega obračuna.

Združenje SAZAS omogoči vpogled v osmih dneh od prejema avtorjeve oz. imetnikove zahteve. Termin vpogleda strokovna služba uskladi s posameznim vložnikom.

Obračuni in izplačila

Sprejetje dveh sklepov na 33. korespondenčni seji Upravnega odbora, dne 16.12.2011

  • 2475
Na 33. korespondenčni seji UO z dne 16.12.2011 obravnaval in sprejel spodnja sklepa v zvezi z obračunom:


Sklep 1

Na podlagi 31. člena Pravilnika o zaščiti avtorskih pravic in delitvi avtorskih honorarjev Združenja SAZAS (v nadaljevanju Pravilnik) naj se izvede izredni obračuna za leto 2011.

Osnova za izredni obračun je obračun avtorskega honorarja iz naslova javnega oddajanja za leto 2010, in sicer se vanj vključi 20 % vrednosti avtorskega honorarja, ki je bil posameznemu avtorju obračunan v reparticijskih razredih 100, 101, 110, 501 in 502. V izredni obračun so vključeni živi avtorji in založniki z zaščito 112, katerih višina izrednega obračuna presega 100 EUR.

Sklep 2

Člani Upravnega odbora Združenja SAZAS izplačilo avtorskega honorarja iz naslova obračuna televizije za leto 2010 (razredi 200, 210, 211, 212 in 213), z dne 19.9.2011.

V skladu s 25. členom Pravilnika naj se izplača tudi avtorski honorar iz naslova javnega oddajanja in izvajanja iz države tudi imetnikom pravic, ki zaradi pomanjkljivih podatkov niso bili izplačani. V skladu s 30. členom Pravilnika je določen minimalni znesek za izplačilo v višini 20 EUR. Izplačila naj se izvedejo v ponedeljek 19. decembra 2011.

Sledite nam