Navigacija
Kategorije

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Obračuni in izplačila

Obračuni in izplačila

Vpogled v splošni obračun na sedežu

S predhodno najavo imate vsi avtorji in imetniki pravic možnost vpogleda v Splošni obračun in vso pripadajočo dokumentacijo na sedežu Združenja SAZAS. Vpogled je možen kadarkoli po sprejetju Splošnega obračuna.

Združenje SAZAS omogoči vpogled v osmih dneh od prejema avtorjeve oz. imetnikove zahteve. Termin vpogleda strokovna služba uskladi s posameznim vložnikom.

Obračuni in izplačila

Splošni obračun za leto 2010

  • 1710

Upravni odbor Združenja SAZAS je na svoji 12. izredni seji dne 15. 6. 2011, na predlog Glasbenega odbora, ki je bil 27. 5. 2011, obravnaval predlog Splošnega obračuna.
Upravni odbor je sprejel sklep, da potrjuje Splošni obračun.

Sledite nam