Navigacija
Kategorije

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Obračuni in izplačila

Obračuni in izplačila

Vpogled v splošni obračun na sedežu

S predhodno najavo imate vsi avtorji in imetniki pravic možnost vpogleda v Splošni obračun in vso pripadajočo dokumentacijo na sedežu Združenja SAZAS. Vpogled je možen kadarkoli po sprejetju Splošnega obračuna.

Združenje SAZAS omogoči vpogled v osmih dneh od prejema avtorjeve oz. imetnikove zahteve. Termin vpogleda strokovna služba uskladi s posameznim vložnikom.

Obračuni in izplačila

Splošni obračun 2015

  • 1789

Vse avtorje in imetnike pravic obveščamo, da je bil 1. 7. 2016 sprejet Splošni obračun avtorskih honorarjev - Javno oddajanje in javno izvajanje iz države za leto 2015 in da imajo možnost vpogleda v elemente splošnega obračuna v prostorih Združenja SAZAS po predhodni najavi.

Splošni obračun je dokument, ki vsebuje kriterije za izvedbo posameznih obračunov po avtorjih.

Sledite nam