Navigacija
Kategorije

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Obračuni in izplačila

Obračuni in izplačila

Vpogled v splošni obračun na sedežu

S predhodno najavo imate vsi avtorji in imetniki pravic možnost vpogleda v Splošni obračun in vso pripadajočo dokumentacijo na sedežu Združenja SAZAS. Vpogled je možen kadarkoli po sprejetju Splošnega obračuna.

Združenje SAZAS omogoči vpogled v osmih dneh od prejema avtorjeve oz. imetnikove zahteve. Termin vpogleda strokovna služba uskladi s posameznim vložnikom.

Obračuni in izplačila

Splošni obračun 2014

  • 1939

Vse avtorje in imetnike pravic obveščamo, da je bil 22. 6. 2015 sprejet Splošni obračun avtorskih honorarjev
- Javno oddajanje in javno izvajanje iz države za leto 2014 in da imajo možnost vpogleda v elemente splošnega obračuna v prostorih Združenja SAZAS po predhodni najavi.

Sledite nam