Navigacija
Kategorije

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Obračuni in izplačila

Obračuni in izplačila

Vpogled v splošni obračun na sedežu

S predhodno najavo imate vsi avtorji in imetniki pravic možnost vpogleda v Splošni obračun in vso pripadajočo dokumentacijo na sedežu Združenja SAZAS. Vpogled je možen kadarkoli po sprejetju Splošnega obračuna.

Združenje SAZAS omogoči vpogled v osmih dneh od prejema avtorjeve oz. imetnikove zahteve. Termin vpogleda strokovna služba uskladi s posameznim vložnikom.

Obračuni in izplačila

Sklepa 13. korespondenčne seje GO z dne 9.9.2013

  • 2608

GO je na 13. korespondenčni seji z dne 9. 9. 2013 sprejel naslednja sklepa:

  1. GO potrdi seznam glasbenih oddaj iz razreda 100, ki se uvrstijo v kategorijo 106.
  2. GO na podlagi pregledane dokumentacije sprejme sklep, da se trajanja v primerih, kjer gre za očitno tehnično napako pri poročanju trajanja, upošteva dokumentirano trajanje.

 

Sledite nam