Navigacija
Kategorije

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Obračuni in izplačila

Obračuni in izplačila

Vpogled v splošni obračun na sedežu

S predhodno najavo imate vsi avtorji in imetniki pravic možnost vpogleda v Splošni obračun in vso pripadajočo dokumentacijo na sedežu Združenja SAZAS. Vpogled je možen kadarkoli po sprejetju Splošnega obračuna.

Združenje SAZAS omogoči vpogled v osmih dneh od prejema avtorjeve oz. imetnikove zahteve. Termin vpogleda strokovna služba uskladi s posameznim vložnikom.

Obračuni in izplačila

Sklep Upravnega odbora - obračun Radio 2013

  • 3101

Obveščamo vas, da je Upravni odbor Združenja SAZAS na 104. korespondenčni seji, dne 25.7.2014, sprejel sklep:

  • da Upravni odbor, skladno z ugotovitvami komisije za preverjanje obračuna v zasedbi Jože Skubic in Tomaž Grubar, potrdi izvedbo obračuna Radio 2013 (za razrede 100, 101, 110, 501 in 502) in obračuna honorarjev iz tožbe proti RTV Slovenija za obdobje 1. 9. 2006 do 30. 4. 2007.
Sledite nam