Navigacija
Kategorije

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Obračuni in izplačila

Obračuni in izplačila

Vpogled v splošni obračun na sedežu

S predhodno najavo imate vsi avtorji in imetniki pravic možnost vpogleda v Splošni obračun in vso pripadajočo dokumentacijo na sedežu Združenja SAZAS. Vpogled je možen kadarkoli po sprejetju Splošnega obračuna.

Združenje SAZAS omogoči vpogled v osmih dneh od prejema avtorjeve oz. imetnikove zahteve. Termin vpogleda strokovna služba uskladi s posameznim vložnikom.

Obračuni in izplačila

Sklep UO »TV 2014 (komercialne TV- razred 212 in 213)« in Obračun malih in mehaničnih pravic iz tujine

  • 1862

Spoštovani! Upravni odbor Združenja SAZAS, je na 42. korespondenčni seji dne 15.3.2016 sprejel sklepa:

  1. da se, glede na ugotovitve Komisije za preverjanje obračuna z dne 14. 3. 2016, potrdi izvedbo obračuna »TV 2014 (komercialne TV- razred 212 in 213)«.
  2. da se potrdi izvedbo obračuna iz naslova malih in mehaničnih pravic iz tujine.

Sledite nam